סגור
טסלה עמדת הטענה טעינה חשמלית רכב חשמלי
בהסכמת רוב בעלי הדירות ניתן יהיה לחבר עמדת טעינה כאמור לחיבור חשמל ציבורי (צילום: תומר הדר)

אושר בקריאה ראשונה החוק להסדרת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבתים משותפים

הכנסת אישרה אמש את הצעת החוק, לפיה בין היתר, בחניה צמודה לדירה ניתן יהיה לחבר עמדת טעינה לחיבור חשמל דירתי או לחיבור ייעודי קיים, גם ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. זאת בכפוף לעמידה בכללים שעניינם שמירה על בטיחות וחזות הבית

מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק הממשלתית להסדרת ההתקנה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בבתים משותפים, שגובשה במשרד המשפטים.
על פי ההסדר המוצע, בחניה צמודה לדירה ניתן יהיה לחבר עמדת טעינה לחיבור חשמל דירתי או לחיבור חשמל ייעודי קיים, גם ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, בכפוף לעמידה בכללים שעניינם, בין היתר, שמירה על בטיחות וחזות הבית.
כמו כן, בהסכמת רוב בעלי הדירות ניתן יהיה לחבר עמדת טעינה כאמור לחיבור חשמל ציבורי, המשמש את הרכוש המשותף, וזאת באמצעות מונה נפרד.
עוד מוצע, כי בחניה שהיא חלק מהרכוש המשותף ניתן יהיה להתקין עמדת טעינה בהסכמת רוב מיוחד של שני שליש מבעלי הדירות, שייקבעו גם את הסדרי השימוש בעמדת הטעינה, תוך התחשבות בצרכיהם של כלל בעלי הדירות המשתמשים בחניות המשותפות.
הצעת החוק הוכנה במחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי), עו''ד כרמית יוליס, בשיתוף גורמי הממשלה הרלוונטיים במשרד האוצר, רשות החשמל במשרד האנרגיה והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.
שר המשפטים, ח''כ יריב לוין מסר: "מטרת החוק היא לקבוע איזון בין זכויות בעלי הדירות לבין הרצון להקל ולשחרר חסמים בהתקנת עמדות הטעינה, על רקע האינטרס הציבורי בהנגשה ובהרחבה של השימוש בכלי רכב מזהמים פחות".
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי), עו''ד כרמית יוליס מסרה: "הצעת החוק נועדה לסייע להגברת השימוש ברכבים חשמליים תוך שמירה על זכויתיהם של כלל בעלי הדירות, וצפויה לייצר ודאות ולהפחית סכסוכי שכנים".