סגור

התחרות בשוק האשראי מדשדשת, העסקים הקטנים משלמים את המחיר

לפי דו"ח שפרסם בנק ישראל לגבי השנים 2016-2020, בתחום התחרות באשראי לעסקים קטנים וזעירים לא נרשם שינוי משמעותי; הקורונה והאי ודאות הפוליטית עיכבו עוד יותר את התחרות בתחום

הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי (המורכבת הן מבנק ישראל והן ממשרד האוצר) פרסמה היום את הדו"ח התקופתי שלה, והחדשות אינן מרנינות. לפי הדוח, ניתוח שלנערך בשנים 2020-2016 מעלה כי הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, ובעיקר באשראי הצרכני, היתה מתונה בלבד.

וזה החלק החיובי בדוח: באשראי לעסקים קטנים וזעירים (הרוב המוחלט, 94%, של העסקים במשק שהכי נפגעו במשבר הקוקונה), לא נרשם שינוי משמעותי, כאשר הבנקים ממשיכים להוות את המקור האשראי הכמעט בלעדי לעסקים אלה. ואם לא די בכך, הדוח מעלה כי מבחינת מדדי הרווחיות באשראי הצרכני של הבנקים, המרווח "ירד" על פני 4 שנים, ב-0.5% בלבד, כאשר בקרב האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים - הוא נותר קבוע.
לפי הדו"ח, חלה ירידה בריכוזיות האשראי המשתקפת הן בירידה במשקל האשראי הבנקאי ובעליית משקל האשראי החוץ בנקאי מסך האשראי; והן בירידה בנתחי השוק של הבנקים הגדולים ועלייה בנתח של הבנקים הבינוניים. עם זאת, חברי הוועדה עצמה מודים כי נרשמה האטה בגידול באשראי צרכני (עד תקופת הקורונה), וכי הדבר מעמיד בספק את המסקנה כי בתקופה האמורה ההיצע התרחב כחלק מהגברת התחרות.1 צפייה בגלריה
מסעדה סגורה בארץ בגלל משבר הקורונה קורונה
מסעדה סגורה בארץ בגלל משבר הקורונה קורונה
מסעדה סגורה בתקופת הקורונה
(צילום: איי פי)


יתרה מזו, לפי הדו"ח, עיקר השינוי בריכוזיות נובע מירידה ביתרת האשראי של הבנקים הגדולים (ולא מגידול של הבנקים הקטנים והבינוניים) והסטת מקורותיהם דווקא לאשראי לעסקים גדולים - תופעה ניכרת עבור בנק הפועלים - אלו שהכי פחות צריכים אותו. יתרה מזו, בחינה של נתוני הריכוזיות מעלה כי בסך הכול, כוחם של הבנקים על פני 4 שנים ירד ב-7.6 נקודות אחוז בלבד שהם בממוצע פחות מ-2 נקודות אחוז לשנה. יתרה מזו, עדיין כוחם של הבנקים עתק והוא עומד על יותר מ-72% (לעומת 79% ב-2017).
הדו"ח גם מצביע על האטה בהתקדמות בהסרת חסמים לתחרות מאז הדוח האחרון ממרץ 2020, ומייחסים זאת לפרוץ מגיפת הקורונה והאי-ודאות הפוליטית ששררה בתקופה זו שלא אפשרה לקדם את המדיניות עליה הוסכם. לראייה, הסרת החסמים הכל כך מבוקשת נמצאת רק עתה בהליכי עבודה, כאשר חוק הבנקאות הפתוחה מקודם במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022. כלומר, אי אישור תקציב וחוק ההסדרים, יעכב שוב את הסרת החסמים.
כמו כן, טרם הושלמה האסדרה של נתוני שירותי תשלום ושל שירותי ייזום תשלומים, אך בהתאם להחלטת ממשלה תזכירי חוק בנושא צפויים להתפרסם להערות הציבור עד לסוף 2021. במקביל, יש תהליכים שצפויים להיות מושלמים בקרוב – כגון פרויקט המעבר מבנק לבנק אשר צפוי להיות מושלם ב-2021.
יש בדוח גם חלקים חיוביים: עלייה קלה בשיעור הלקוחות שנוטלים הלוואה צרכנית מספק אשראי (בנקאי או חוץ בנקאי) בו הלקוח אינו מנהל את החשבון שלו (כלומר, לקוח של X לוקח הלוואה מבנק Y). כמו כן, לאחר הקמת מאגר נתוני אשראי נרשמה ירידה בפרמיית הלקוח השבוי (הפער בין הריבית שמשלמים לקוחות המנהלים חשבון עו"ש יחיד לבין לקוחות המנהלים כמה חשבונות עו"ש).