• תפריט
הכנס לחינוך ודמוקרטיה - פרופ
יולי תמיר: "קשה לחנך לסובלנות בחברה שסועה"
הכנס לחינוך ודמוקרטיה - הרב שי פירון
שי פירון: "מורה שלא מדבר על כל מה שהוא חושב הוא לא מורה"
x