$
בארץ

לראשונה: אסדת לווייתן צפויה למכור ב-2021 יותר גז טבעי מתמר

שנה לאחר שהחלה להפיק גז טבעי, אסדת לווייתן צפויה לעקוף את תמר במכירות: 10 BCM לעומת צפי של 8.8 BCM בתמר; למרות שהמכירות השנה יעלו לעומת 2020, התמלוגים שהמדינה מקבלת כמעט ולא יגדלו ויעמדו על פי הצפי על 1.15 מיליארד שקל. הסיבה: הירידה במחירי הגז הטבעי

ענת רואה 18:2610.03.21

שנה אחרי שהחלה להפיק גז טבעי, אסדת לווייתן צפויה לעקוף את אסדת תמר במכירות גז טבעי: דלק קידוחים פרסמה היום דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מעודכנים למאגר לווייתן וממנו עולה כי במהלך 2021 לווייתן צפויה למכור כ-10 BCM (מיליארד מטר מעוקב). זאת לעומת תחזית של מאגר תמר, שפורסמה לפני שבוע וממנה עלה כי המאגר צפוי למכור 8.8 BCM במהלך 2021.

 

מאגר לווייתן החל להפיק גז טבעי ביום האחרון של 2019. לפי דוח שפרסם לאחרונה מנהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה, בשנת 2020 הפיק מאגר תמר 8.27 BCM ואילו מאגר לוויתן הפיק 7.32 BCM. בסך הכול הפיקו שני המאגרים 15.59 BCM.

 

הצפי שלווייתן יעקוף במכירות את תמר תואם גם את העובדה שמדובר במאגר כמעט כפול בגודלו מתמר, כך שהיה צפוי מלכתחילה שלווייתן יתחיל למכור יותר בשלב מסוים. שנית, מאגר תמר מכר ב-2020 בעיקר לשוק המקומי (94% לשוק המקומי ורק היתר ליצוא) ואילו לווייתן מוכר כ-52% ליצוא. ב-2020 היצוא מלווייתן החל רק באמצע השנה, כך שאפילו בהנחה שאסדת לווייתן תשמור על אותו ההיקף, סביר שהמכירות יעקפו את אלו של תמר.

 

הצפי אם כך למכירות משני המאגרים הוא 18.8 BCM בסך הכל - כלומר עלייה של 20%. יחד עם זאת, משרד האנרגיה צופה שהיקף התמלוגים שיקבל אוצר המדינה ב-2021 יהיה דומה מאוד לזה שהתקבל ב-2020: הצפי הוא ל-1.15 מיליארד שקל תמלוגים לעומת 1.1 מיליארד שקל ששולמו ב-2020.

 

הסבר לכך טמון בירידת המחירים הדרסטית שצפויה להימשך גם ב-2021. מחיר הגז הממוצע המשוקלל ליחידת חום שהופקה מתמר ב-2020 היה כ-5.14 דולר, לעומת 5.53 דולר בשנת 2019, ירידה של כ-7%. לפי ההערכה, ב-2021 המחיר יירד אפילו עד 4.6 דולר. כך שתמר ולווייתן ימכרו הרבה יותר גז טבעי, אך התמלוגים שמקבלת המדינה לא יגדלו משמעותית.

 

אסדת לווייתן אסדת לווייתן צילום: אלבטרוס

 

 

דוח העתודות שפרסמה דלק קידוחים נערך על ידי חברת הערכת המשאבים Netherland Sewell and Associates, Inc. הדו"ח מעלה את תחזית המכירות מלווייתן לשנים הקרובות, בין היתר בהתבסס על התחזיות לביקוש לגז טבעי בשוק המקומי, על הסכמים חדשים למכירת גז טבעי, ועל בסיס היקף היצוא בפועל למצרים החל מהמחצית השנייה של שנת 2020. התחזית שלווייתן צפוי למכור 10 BCM משקפת עלייה של כ-1.1 BCM ביחס לצפי המכירות שהוצג בדוח המשאבים הקודם, שפורסם ביולי 2020. מדוח העתודות עולה עוד כי הכנסות פרויקט לווייתן השנה צפויות לעמוד על כ-1.7 מיליארד דולר.

 

בשבוע שעבר פרסמה תמר פטרוליום דוח עתודות ונתוני תזרים מעודכנים לאסדת תמר, שנערך גם הוא באמצעות מעריך העתודות NSAI. לפי הדוח, כמות מכירות מעתודות מוכחות צפויה לשנת 2021 עומדת כאמור על 8.82 BCM. הערכת משאבים כוללת למאגר לווייתן כפי שעולה מהדוח, עומדת באומדן הטוב ביותר, על כ-642 BCM.

 

יוסי אבו, מנכ״ל דלק קידוחים שמחזיקה 45% ממאגר לווייתן מסר: "הגידול המתמשך והיציבות בהיקף יצוא הגז בפועל למצרים, לצד עליית הביקוש בשוק המקומי, מוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית המכירות וההפקה ממאגר לווייתן, שהפך זה מכבר לעוגן אנרגיה משמעותי בזירה. המשך פיתוח המאגר, הרחבת הצנרת והגדלת יכולות הייצוא בהתאם, יאפשרו לנו לקדם חוזי ייצוא נוספים".

x