$
משפט

שאלות ותשובות

מה מותר ומה אסור למעסיק לעשות עם עובד שאינו מחוסן?

האם מעסיק יכול לשאול מי מעובדיו חוסן ומי לא כדי להיערך, איך צריך מעסיק לנהוג בעובד שמסרב להתחסן, מה דינו של עובד שמבקש להמשיך לעבוד מהבית ומסרב לשוב למקום העבודה והאם ניתן לעודד התחסנות ע"י מתן הטבות. עו"ד רמי לנדא, מומחה בדיני עבודה, עונה

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד קרא השבוע  לראשי הוועדים והאיגודים המקצועיים לפעול בשיתוף פעולה עם המעסיקים ליישום ההמלצות, שגובשו לאחרונה יחד עם נשיאות המגזר העסקי, בכל הקשור להתחסנות עובדים ועובדות נגד נגיף הקורונה.

 

ההסתדרות קראה לעובדים להתחסן וכן ציינה כי יש לדרוש הצגת בדיקת קורונה שלילית מעובדים לא מחוסנים שמקבלים קהל. לדברי יו"ר ההסתדרות, "ההמלצות נועדו לעודד את ערך הערבות ההדדית של העובדים במקומות העבודה, תוך איזון בין השימוש בחיסונים ובבדיקות לגילוי נגיף הקורונה כדי למנוע את התפשטות המגיפה, מניעת פגיעה כלכלית במקום העבודה והגנה על בריאות העובדים ומשפחותיהם, לבין השמירה על כבודו וזכויותיו של העובד כפרט".

 

מדריך כלכליסט גיבש באמצעות עו"ד רמי לנדא, מומחה בדיני עבודה, ראש מחלקת דיני עבודה ושותף במשרד מיתר עורכי דין, תשובות לשאלות שכיחות של מעסיקים ועובדים לרגל החזרה לשגרה.

 

עו"ד רמי לנדא עו"ד רמי לנדא צילום: תומר יעקובסון

 

האם מעסיק יכול לשאול מי מעובדיו חוסן ומי לא על מנת להיערך?

הדעה המקובלת כיום, ובין היתר לאור עמדת ההסתדרות, היא שניתן לפנות לעובדים בשאלה כזו, ככל שהתשובה מיועדת לצורך ארגון העבודה. מאידך, יש הסוברים כי עצם השאלה עלולה להתפרש כחדירה לפרטיות העובדים. מובן מאליו, כי המידע שהתקבל מהעובד אם חוסן או לא חוסן, הוא אישי ופרטי שאסור למעסיק לשתף אותו עם צדדיים שלישיים.

 

עובד עם מחלה קשה שהתחסן, אבל חושש שהיות שהמערכת החיסונית שלו חלשה החיסון פחות אפקטיבי והוא מבקש או לעבוד מהבית או שיוקצה לו חדר מבודד. מה הדין?

על עובד כזה להצטייד באישור רפואי מתאים ועל המעסיק לפעול על פי המצווה באישור הרפואי. כמובן, וככל שהדבר אפשרי, יכול המעסיק, אם ראה סיבות טובות לכך, לאפשר את עבודתו של העובד מהבית. כמובן, ככל שלמעסיק מתאפשר לבצע ההתאמות הנדרשות במקום העבודה ולהקצות לעובד חדר עבודה מבודד, אין מניעה לעשות כן.

 

עובד מסרב להתחסן כי חושש מהחיסון. המעסיק לא שבע רצון מכך. מה מותר לו ומה אסור לו לעשות?

אין לגבי זה תשובה מוחלטת ויש דעות לכאן ולכאן. נכון להיום, אין חוק שמחייב עובדים להתחסן. עם זאת, אנו סבורים, כי משום שלמעסיק יש חובה לשמור על בריאות עובדיו ולספק להם סביבת עבודה בטוחה, המעסיק יכול לדרוש מעובדים שלא התחסנו להציג בדיקת קורונה שלילית בתדירות סבירה, כפי שתיקבע. ככל שהעובד מסרב לבצע בדיקה בתדירות האמורה ניתן לשלוח את העובד לעבוד מביתו, ככל שתפקידו מאפשר זאת וככל שהמעסיק מסכים לכך. ככל שלא, וכאמצעי אחרון בלבד, ניתן להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום ובסופו של דבר אף להביא לפיטוריו. נושא זה נדון בימים אלה בערכאות, כך שיש להניח שבתוך זמן קצר תהיה תשובה ודאית יותר לסוגיה סבוכה זו.

 

 

תור למתן חיסון נגד קורונה תור למתן חיסון נגד קורונה צילום: איי אף פי

 

 

האם ניתן שלא לשתף עובדים בלתי מחוסנים בישיבות או להפריד אותם בדרך אחרת?

לדעתנו מעסיק יכול להורות, כל עוד מדובר בהחלטה מידתית ועניינית, שישיבות עבודה פרונטליות יתקיימו רק למחלימים או מתחסנים (כל עוד עומד בתנאי התו הסגול).

 

אם מעסיק מעוניין לעודד חיסונים, האם יכול להעניק הטבות לעובדיו?

כן. מעסיק במסגרת פררוגטיבת הניהול שלו יכול לתת הטבות לעובדיו (לדוגמה: שי צנוע או יום חופשה). כמו כן, מעסיק שמעוניין לעודד את עובדיו להתחסן יכול לפעול בדרכים אחרות כגון להנגיש את החיסונים במקום העבודה, להזמין הרצאות מקצועיות בנושא הנגיף והחיסון או לפרסם בחלוקה למחלקות או יחידות את אחוז המתחסנים הגבוה כדי לעודד "תחרות" בריאה. עם זאת אנו ממליצים למעסיקים עצמם שלא להביע עמדה רפואית כלשהי, אלא להפנות לעמדות הרפואיות המקובלות והמוסמכות.

 

עובד עבד תקופה ארוכה מביתו וכעת המעסיק מעוניין להחזירו למקום העבודה, העובד מסרב, משום שלטענתו מדובר בהרעה בתנאי העבודה. מה הדין?

אנו סבורים כי סירוב לחזור למקום העבודה, מהווה עילה טובה לפיטורים. עובד שנשלח לעבוד מביתו עקב התפשטות נגיף הקורונה, יודע שמדובר במצב זמני, הגם שמדובר בתקופה ארוכה. ככל שהסיבה היחידה לשינוי מקום עבודתו של העובד מהמשרד לעבודה מהבית היא עצם הסכנה לבריאותו וכן ההגבלות על מקומות העבודה שהוטלו על המשק, קשה לראות מצב זה כעילה להרעה בתנאי העבודה. סעיף 11 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי רק הרעה מוחשית בתנאי העבודה תזכה את העובד בפיצוי עקב התפטרותו.

 

מה הדין במקרה שעובד בחל"ת שלא מעוניין לחזור למקום העבודה?

תקופת חל"ת היא תקופה זמנית מעצם טבעה וטיבה. בתקופה שהעובד נמצא בחופשה ללא תשלום יחסי העבודה נמצאים בהשעיה אך הם עדיין מתקיימים, לכן אנו ממליצים לבדוק מהי הסיבה שבגינה מסרב העובד לחזור למקום העבודה. ככל שלא מדובר בסיבה עניינית, המעסיק יכול לזמן את העובד לשיחת שימוע לפני פיטורים. אנו ממליצים למקומות עבודה שמוציאים את עובדיהם לחל"ת לשמור על קשר במהלך תקופת החל"ת ולערוך שיחות לעיתים קרובות. אנו סבורים ששמירת קשר אישי תקל על החזרת העובד לעבודה.

 

יש למעסיק עובדים שלא יכולים להתחסן בשל נסיבות בריאותיות (מנועי חיסון) ואינם מעוניינים להמשיך לעבוד מהבית, מה ניתן לעשות?

אנו ממליצים למעסיק לבצע התאמות נרחבות, במידת האפשר, כדי לאפשר לעובדים שהם מנועי חיסון לעבוד ממקום העבודה, כגון החלפת תפקיד, הקצאת חדר נפרד, העברה למקום מבודד. כמו כן, מעסיק יכול לדרוש גם מעובדים אלו להציג בדיקת קורונה שלילית בכדי להגן על שאר העובדים במקום העבודה. ככל שלא ניתן לבצע התאמות כאמור, והעובד מסרב להמשיך לעבוד מביתו, כי אז יכולים הצדדים להסכים על חל"ת ובהיעדר הסכמה יכול המעסיק לפתוח בהליכי פיטורים.

 

 

 צילום: שאטרסטוק

  

 

עובדת בהריון שהתחסנה אבל מסרבת להגיע לעבודה בטענה שזה מסכן אותה ולכן רוצה לעבוד מהבית. למעסיק חשוב שהיא תגיע למשרדים. מה הדין?

דין עובדת בהריון שהתחסנה הוא כדין כל עובד שהתחסן ולכן אם המעסיק מבקש מעובדו לעבוד מהמשרד על העובדת לעשות כן, למעט אם תציג אישורים רפואיים המונעים ממנה לעשות כן.

 

מה דינה של עובדת בהריון שלא התחסנה?

למעט אם בידי העובדת אישורים רפואיים שקובעים אחרת, דינה של עובדת בהריון כדינו של כל עובד אחר. ניתן, כמובן, אם הדבר אפשרי, להתחשב ברצונותיה ובפחדיה של העובדת ובמקרה הצורך אף לבצע התאמות במקום העבודה כך שהעובדת תעבוד במקום מבודד במשרד.

 

ככל שעובדת בהריון עדיין מסרבת לשוב לעבודה, האם ניתן להסכים על יציאתה לחל"ת?

חל"ת הוא עניין הסכמי וניתן להסכים על כך. בכל מקרה של הסכמה כאמור, נדרש לקבל היתר מהממונה על חוק לעבודת נשים.

x