$
משפט

ביה"ד לעבודה אישר: סמכויות העוזרים המשפטיים לא ייפגעו בשל הרפורמה במשפט האזרחי

סגנית ביה"ד האזורי לעבודה בת"א אישרה את ההסכמה אליה הגיעו ההסתדרות והנהלת בתי המשפט, לפיה סמכויותיהם של המזכירים המשפטיים - תפקיד חדש שנוצר במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות שתכנסנה לתוקף ב-1 בינואר - לא יפגעו באלו של העוזרים המשפטיים לשופטים

סגנית בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, השופטת אריאלה גילצר-כץ, נתנה אתמול (ג') תוקף של פסק דין להסכמה אליה הגיעו ההסתדרות והנהלת בתי המשפט, בעקבותיה שינתה הנהלת בתי המשפט סעיף במכרזים למזכירים המשפטיים - ומחקה מהם את נושא סמכויות העוזרים המשפטיים. מועד הגשת המועמדות למכרזים בנוסחם המתוקן הוארך. כמו כן, בהודעה לבית הדין ציינה הנהלת בתי המשפט שסמכויותיו של המזכיר המשפטי לא ייפגעו בתפקידו של העוזר המשפטי לשופט.

 

 

מזכיר משפטי הוא תפקיד חדש שנוצר במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות שתכנסנה לתוקף ב-1 בינואר. תפקידו הוא בעיקרו טכני, ויכול להתמנות לו עו"ד. בין השאר הוא מוסמך לסלק כתבי טענות שלא הוגשו לפי הדרישות של התקנות החדשות. כך למשל, אם עורך דין יגיש כתב תביעה של 40 עמודים לבית משפט השלום במקום 15 עמודים כפי שמורות התקנות החדשות, המזכיר המשפטי יהיה רשאי שלא להתחיל בהליך המשפטי ולבקש מאותו עורך דין להגיש את כתב תביעה עד 15 עמודים. לעומת זאת, תפקיד עוזר משפטי הוא תפקיד הקיים במערכת במסגרתו מתמנה עו"ד כעוזר משפטי לשופט ומסייע לו בשלל נושאים מקצועיים כמו כתיבת טיוטות לפסקי דין והחלטות, הכנת חומר משפטי ועוד. 

 

 צילום: שאטרסטוק

 

ההסכמות הושגו בעקבות בקשה לצו מניעה שהגיש השבוע איגוד המשפטנים בהסתדרות, נגד - לטענתו - פגיעה במעמד העוזרים המשפטיים לשופטים, וזאת במסגרת מכרזים של הנהלת בתי המשפט למינוי מזכירים משפטיים בחוזים אישיים לפי תקנות סדר הדין החדשות.

 

ההסתדרות טענה, באמצעות עו"ד חנה שניצר, ורד ויץ ומירי מלכי כי "באמתלה של הוצאת מכרזים ל'תפקיד חדש' של 'מזכיר משפטי', מבקשת הנהלת בתי המשפט לקצץ בסמכויות של העוזרים המשפטיים ולדלל תפקיד העוזר המשפטי". ההסתדרות טענה עוד כי "הצעדים הללו של הנהלת בתי המשפט מהווים ניסיון לחתור תחת ההסכם הקיבוצי (שנחתם ב-2018) והעבודה המאורגנת, וזאת על ידי יצירת תפקיד חדש בחוזה אישי עם סמכויות הנתונות כיום לעוזרים המשפטיים". בשבוע שעבר שלח יו"ר איגוד המשפטנים עו"ד יצחק גורדון מכתב להנהלת בתי המשפט ובו העלה את הדרישה לחדול מהפגיעה במעמד העוזרים המשפטיים לשופטים.

 

הנהלת בתי משפט הגישה הודעה לבית הדין, באמצעות עו"ד אביעד בן יעקב מפרקליטות מחוז תל אביב-אזרחי, וציינה כי "לפנים משורת הדין וחרף עמדתה כי לא נפל כל פגם במכרז וכי אין בהפעלת סמכויות המזכיר המשפטי הקבועות בדין כדי לגרוע מתפקידיו, סמכויותיו ומעמדו של העוזר המשפטי - המדינה תפעל לפי המתווה שהוצע".
x