$
Duns פיננסים
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

שוק ההון הבינלאומי לחברות ישראליות

סיכום שנת 2020, ניתוח ומגמות

רון בן מנחם 11:0229.12.20

 מוגש מטעם DUN'S 100

 

על אף הקורונה, שנת 2020 הייתה שנת שיא בשוק ההון הבינלאומי. חברות ישראליות נהנו גם הן מהגאות בשווקים. סקר שבוצע בשיתוף של בנק ההשקעות ברקליס, משרד עוה"ד דיויס פולק (ניו יורק), ומשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, הראה שבשנת 2020 בוצעו 83 הנפקות של חברות ישראליות בחו"ל, שבהן גיוס סכום כולל של כ- 12.8 מיליארד דולר. זאת, לעומת 35 הנפקות, שבהן גויס סכום כולל של כ-5.3 מיליארד דולר בשנת 2019 – עליה של כ- 142% בהיקף הגיוסים בחו"ל על ידי חברות ישראליות.

 

הסיבות לגאות בשוק ההון, על אף הרגישויות בכלכלות המאקרו, אינן ברורות לגמרי. יש המייחסים זאת לפעולות המהירות של הבנקים המרכזיים ולסביבת הריבית הנמוכה, לחבילות הסיוע שאושרו על ידי ממשלות (בעיקר ממשלת ארה"ב), או לעליות במחירי המניות של חברות הטכנולוגיה, שהצריכה של המוצרים והשירותים שלהן גברה בתקופת הקורונה. כך או כך, ברור כי היקף הגיוסים בחו"ל על ידי חברות ישראליות בשנת 2020 עלה בצורה ניכרת.

 

בפרט, היקף ההנפקות הראשוניות (IPOs) של חברות ישראליות בנסד"ק עלה בהיקף של כמעט פי שתיים (11 הנפקות ב- 2020 לעומת 6 הנפקות ב- 2019). ההנפקות הבולטות מביניהן היו של החברות JFrog, Lemonade, Fivver ו-ניאוגיימס. על פי פרסומים, הנפקות ראשוניות מסקרנות נוספות כגון אלה של eToro ופלייטיקה נמצאות ב"קנה", וייתכן ויצאו לפועל במחצית הראשונה של שנת 2021. אחת הסוגיות המעניינות שנדונה השנה בהקשר של ההנפקות הראשוניות, היא הקפיצות המשמעותית במחירי המניות בימים הראשונים (ואפילו ביום הראשון) לאחר ההנפקה, אשר העלו ספקות לגבי דיוק תהליך תמחור ההנפקה.

 

השנה התאפיינה גם בהנפקות אג"ח משמעותיות של חברות ישראליות, אשר הנפיקו גם אג"ח רגיל (straight) וגם אג"ח להמרה (convertible). חברות כגון אמדוקס, וארוניס, נייס, סולראדג', וויקס ואחרות, גייסו סכומים בהיקפים משמעותיים ובשיעורי ריבית נמוכים יחסית (על פי פרסומים - אפילו בשיעור של 0% ריבית!). בשנת 2020 הושלמו 15 הנפקות חוב בסך כולל של כ- 16.2 מיליארד דולר, לעומת תשע עסקאות כזו שבוצעו בשנת 2019 בהיקף של כ- 7.6 מיליארד דולר (עלייה של 113%).

 

 

רון בן מנחם רון בן מנחם צילום: יח"צ

 

שנת 2020 סימנה גם את חזרתן של עסקאות ה – SPAC. הגדולות מבין עסקאות אלה, בהן היו מעורבות חברות ישראליות, הן העסקה המשולבת של SBTech ו- DraftKings, והעסקה של Innoviz (שטרם הושלמה). עסקאות אלה קיימות בשוק ההון כבר למעלה מ – 20 שנה, אך חזרו לאחרונה לאופנה. אחת הסיבות לחזרתן לאופנה היא ההשתתפות של בנקים מובילים בהנפקות שהזיזה את מבנה זה משולי השוק למרכזו, ושוב – סביבת הריבית הנמוכה שגרמה למשקיעים לחפש תשואות במכשירים אקזוטיים יותר.

 

לבסוף, ערוץ גיוסים נוסף שנפתח יותר לחברות ישראליות בשנת 2020 הוא הנפקה בבורסה בתל אביב, על בסיס תשקיף מקומי, הפתוחה למשקיעים בינלאומיים, ומנוהלת על ידי חתמים מארה"ב. כך למשל, ההנפקה של מקס סטוק שהצליחה גם בזכות הביקוש למניות שהגיע מחו"ל, בעקבות החיתום של בנק ההשקעות ג'פריס (ולידר בישראל). הנפקות אלה מבוצעות על ידי חיתום של בנק זר, בשיתוף עם מפיץ מקומי, ומבוססות על "הצעה לא אחידה", שיטה המאפשרת לחתמים ולחברה יותר שיקול דעת לגבי זהות המשקיעים בהנפקה, ואשר הייתה קצת פחות מקובלת בישראל בשנים קודמות.

 

להלן חלק מהנתונים שעלו בסקר השנתי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים, שאלות או הערות: ron@hfn.co.il

  

מאת עו"ד רון בן-מנחם, שותף הרצוג פוקס נאמן