$
משפט

פרסום ראשון

תביעה: "כבר ב-2017 לנחום ביתן לא היה כסף למשכורות, חייב לי 44 מיליון שקל"

הבעלים של חברת לב ברון טוען כי הלווה למייסד רשת יינות ביתן, נחום ביתן, הלוואה בסכום מצטבר של 35 מיליון שקל שלא נפרעה עד היום. מנגד טוען בא כוח הרשת במכתב תגובה כי לרשת אין כל חוב

עוד צרות לנחום ביתן: תביעה בסך כ-44 מיליון שקל הוגשה היום (ג') נגד נחום ביתן ורשת יינות ביתן אותה ייסד, זאת בטענה לאי החזר הלוואה. לפני כשבועיים פורסם כי קבוצה בראשות חברת הביטוח הפניקס תשקיע 400 מיליון שקל ברשת ותקבל 45 ממניותיה.

 

התביעה הוגשה על ידי חברת לב ברון קומודיטיס המבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות לחברת יינות ביתן ונחום ביתן לשלם ללב ברון סכום כסף קצוב על פי הקבוע בהסכמי הלוואה מאוקטובר 2017 ועל פי שטר חוב שלטענת התובעת מסרה יינות ביתן ללב ברון להבטחת החזר ההלוואה, המגובה בערבותו האישית של ביתן.

 

 

 

במסגרת התביעה טוענת חברת לב ברון באמצעות עו"ד גלעד ברגמן כי "עניינה של תביעה זו פשוט בתכלית. לפני למעלה משלוש שנים, באוקטובר 2017, הלוותה לב ברון ליינות ביתן הלוואה בסכום מצטבר של 35 מיליון שקל. המועד האחרון לפירעון מלוא סכומי ההלוואה חלף ב-11 באוקטובר 2020. לצורך הבטחת החזר ההלוואה במועדה, העמידה יינות ביתן אשר באותה עת נשלטה באופן בלעדי על ידי מייסד החברה, ביתן, שטר חוב אשר ביתן ערב לו בערבות אוואל באופן אישי". עוד נטען כי הוסכם בהתאם לתנאי שטר החוב כי ככל שההלוואה לא תיפרע במועד תתווסף לקרן ההלוואה ריבית פיגורים.

 

 

נחום ביתן נחום ביתן צילום: צביקה טישלר, עמית שעל

 

על פי התביעה, יינות ביתן ונחום ביתן הפרו את התחייבותם כלפי לב ברון ולא פרעו את חובם במועד. "חמור מכך, לאחרונה יינות ביתן הודיעה ללב ברון כי היא לא מכירה בחובתה לפרוע את ההלוואה, וזאת בטענת שווא – לפיה לא מדובר בהלוואה שהעמידה לה לב ברון כביכול , אלא ב'הלוואת בעלים' נחותה שהעמיד ליינות ביתן נחום ביתן, ללא מועד פירעון ושנידחת מפני כל חוב אחר, שכן 'כך היא נרשמה בספריה של יינות ביתן'".

 

התובעת טוענת כי "עצם הטענה כי האופן שבו רשמה יינות ביתן את ההלוואה שקיבלה בספריה יכול להשליך על זהות החייבים והזכאים לה, היא חידוש משפטי וחשבונאי של ממש. אין מחלוקת כי הסכמי ההלוואה נחתמו בין יינות ביתן ללב ברון. אין גם מחלוקת (ולפחות לא אמורה להיות) כי מקור הכספים שהעמידו ליינות ביתן הוא בלב ברון".

 

במסגרת התביעה טוענת התובעת כי היא עוסקת ביבוא מלט וחומרי גלם לבנייה לישראל ונמצאת בבעלות בנימין ברון. עוד נטען כי בין ביתן לברון שררו עד לאחרונה יחסי אמון וחברות.

 

ברון מציין כי במהלך 2017 נקלעה יינות ביתן למצוקה תזרימית. שנה קודם לכן רכשה יינות ביתן את רשת הענק מגה. בתביעה נטען כי על רקע יחסי החברות הקרובים בין ביתן לברון פנה ביתן בערב חג סוכות 2017 לברון וביקש ממנו כי ילווה ליינות ביתן סכום של מיליוני שקלים על מנת שישמשו לתשלום משכורות לעובדים לפני החג, תשלום לספקים וכו. "ביתן הוסיף וביקש כי מתן ההלוואה ומקור הכספים יישמרו בסוד על מנת לא להחמיר את השמועות שנפוצו אודות מצבה התזרימי של יינות ביתן, והתחייב כי יעשה כל מאמץ להשיב את ההלוואה תוך שבועות ספורים".

 

עוד נטען בתביעה כי באוגוסט חתמה יינות ביתן על הסכם מימון מול שני בנקים וביתן הוזז ממוקד ההחלטות וליו"ר הדירקטוריון מונה שלמה רודב. לטענת התובעת ביתן הרגיע את ברון כי ההלוואה תיפרע בזמן הקרוב. "ואולם, לתדהמתו של ברון שבועות ספורים לפני מועד פירעון ההלוואה יידע ביתן כי הנהלתה הנוכחית של יינות ביתן אינה מכירה בהלוואה שהעמידה לה לב ברון כחוב שיש לפרוע אותו ולשיטתה יש לראות בהלוואה כהלוואת בעלים שהועמדה לחברה בידי ביתן עצמו כביכול". בתביעה נטען כי יינות ביתן דחתה בחודש שעבר את דרישתה של לב ברון. במכתב תגובה שהעבירה הרשת בחודש שעבר באמצעות עו"ד יואב נהיר ממשרד מיתר לתובעת נטען כי לב ברון לא העמידה כול הלוואה ליינות ביתן ואין ליינות ביתן כל חוב ללב ברון. "טענות בדבר היותם של סכומי ההפקדות הלוואות מאת לב ברון ולא הלוואות בעלים הועלו רק בחודשיים האחרונים". טרם הוגשה בקשת רשות להתגונן.

 

מיינות ביתן טרם התקבלה תגובה.

x