$
Duns משפט
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

ייפוי כח מתמשך - מה חשוב לדעת?

מהו ייפוי כח מתמשך? מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך? מהם יתרונותיו ומי מוסמך לערוך אותו? על כל אלו ועוד, בכתבה שלפניכם

איילת בן גור-כהן 16:2830.11.20

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, אשר מאפשר לאדם מעל גיל 18 למנות אדם אחר שיקבל החלטות עבורו, במקרה שייאבד את כשירותו לכך, למשל בשל דמנציה, מוגבלות נפשית ועוד.

 

מהי מטרת ייפוי כח מתמשך?

המטרה של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אשר מאפשר לאדם לערוך "ייפוי כח מתמשך", היא להרחיב את האוטונומיה של האדם הפרטי לקבל החלטות הנוגעות אליו במקרה בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות.

 

"הממנה" (עורך ייפוי הכח המתמשך) יכול להורות במסמך זה, כי אדם שהוא בוחר ("הממונה") וסומך עליו, יקבל את ההחלטות בשבילו. זאת, כאמור, אם יאבד את כשירותו לקבל החלטות.

 

מהם הנושאים הנכללים בייפוי כח מתמשך?

לממנה יש שיקול דעת להחליט אילו עניינים ירצה לכלול בייפוי הכוח המתמשך.

 

הוא יכול לכלול נושאים שיבחר, כאמור בסעיף 32ב. (ב) לחוק - עניינים אישיים (עניינים רפואייים, מקום מגורים, תעסוקה וכד'), עניינים רכושיים (ניהול חשבונות בנק, למשל) - כולם או חלקם.

 

מי רשאי להתמנות למיופה כח?

בגיר (כלומר: מעל גיל 18), אשר: "לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף".

 

בנוסף, נקבע בחוק כי אדם לא יהיה מיופה כוח של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

 

 

עו"ד איילת בן גור כהן עו"ד איילת בן גור כהן צילום: יח"צ

 

מהם יתרונותיו של ייפוי כח מתמשך?

לייפוי כח מתמשך יתרונות רבים, העיקריים שבהם:

 

* זהו הליך קצר ופשוט - לא נדרש אישור של בית המשפט כדי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף. לעומת זאת, מינוי אפוטרופוס מחייב פניה לבית המשפט

.

* מאפשר לממש את רצון הממנה - על-ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך, הממנה הוא זה שיקבע מי יטפל וכיצד בענייניו השונים - במקרה שיאבד את הכשירות לעשות כן.

 

* מונע סכסוכים משפטיים - בייפוי כוח מתמשך, הממנה מגדיר וקובע מראש מי הממונה שיטפל בעניינו במקרה שלא יוכל עוד לעשות כך. כך נמנעת מריבה משפחתית בנוגע לנושאים הטעונים טיפול ולזהות האדם שיטפל בהם.

 

מי מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך?

רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי, מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

כאשר עו"ד עורך ייפוי כוח מתמשך, עליו להסביר לממנה מספר דברים חשובים, ביניהם: מהן המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך, מהן החלופות השונות לייפוי כוח מתמשך ומהם העניינים שאפשר לכלול בייפוי כוח מתמשך.

 

כמו כן, על עורך הדין ולהסביר לממונה מה המשמעות של מינויו, מה אחריותו, וכיוצב'.

 

מאת עו"ד איילת בן גור בעלים ומנהלת, איילת בן גור-כהן משרד עורכי דין ומגשרים