$
בארץ

הערכה: אלקין יתקשה להעביר מינוי משלו במועצה להשכלה גבוהה

לשכת היועצת המשפטית של משרד החינוך פרסמה חוו"ד שקובעת שמי שיקבעו את יחסי הכוחות בוועדה הם סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה פרופ' אדו פרלמן ויו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב פרופ' יפה זילברשץ. לשכת אלקין: "למשרדנו יש ייעוץ משפטי והוא יקבע"

שחר אילן 14:1326.07.20

חוות דעת של היועצת המשפטית למשרד החינוך תקשה מאוד על השר להשכלה גבוהה זאב אלקין להעביר מינוי משלו לתפקיד מנכ"ל מל"ג-ות"ת. חוות הדעת קובעת שבוועדה יהיה רוב לנציגי האקדמיה במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובוועדה לתכנון ולתקצוב שלה (ות"ת). למעשה יחסי הכוחות בוועדה ייקבעו ע"י סיו"ר מל"ג פרופ' אדו פרלמן ויו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ.

 

מלשכת אלקין נמסר שלמשרד להשכלה גבוהה יש עכשיו ייעוץ משפטי משלו והוא שיקבע. המשמעות המעשית של מלחמות חוות הדעת הצפויה היא שככל הנראה יהיה עיכוב ארוך במינוי המנכ"ל וההכרעה תועבר בפועל לבג"ץ.

 

 

מאז כניסתו של השר אלקין לתפקיד נוצר עימות קשה בינו לבין האוניברסיטאות כאשר ראשי האוניברסיטאות מאשימים אותו בפוליטיזציה של המערכת ובפגיעה קשה בחופש האקדמי. לשיא הגיע העימות לאחר שאלקין נמנע החודש מלהאריך את מינויה של מ"מ מנכ"ל מל"ג-ות"ת מיכל נוימן. בתגובה התפטר יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות הקודם נשיא אוניברסיטת חיפה פרופ' רון רובין. הוא קרא למרי של המרצים והסטודנטים נגד התערבות אלקין וכינה אותו "קומיסר ההשכלה הגבוהה".

זאב אלקין זאב אלקין צילום: עמית שעל

 

כדי למנות מנכ"ל קבוע למל"ג-ות"ת יש צורך בוועדת איתור. אלקין ביקש מלשכת היועצת המשפטית של משרד החינוך עו"ד אילת מלקמן חוות דעת על הרכב הוועדה. עו"ד אייל רק ממשרד היועצת המשפטי של משרד החינוך קובע בחוות הדעת שכמקובל לגבי בכירים ביחידות סמך מקצועיות ההליך צריך להיות "תחרותי ופתוח ומעניק שוויון הזדמנויות".

 

לדבריו, "מדובר בתאגיד שעליו לפעול באופן עצמאי ומקצועי ולהגן בפעולתו על החופש האקדמי והמנהלי של המוסדות להשכלה גבוהה. כל אלה מדגישים את החשיבות בקום הליך איתור מאוזן ועצמאי". לכן, "יש להקפיד כי ההרכב יהיה מאוזן באופן שייתן ביטוי וייצוג לכלל הגורמים המעורבים וימנע השפעת יתר של גורם מסוים". רק מזכיר את קביעת בג"ץ לפיה 'אין הממשלה מוסמכת לקבוע שינויים שירוקנו את עצם חובת המכרז מתוכן'".

 

אלקין היה מעוניין בוועדת איתור בת שבעה חברים, שתאפשר לו חופש פעולה במינוי נציגי ציבור. אך עו"ד רק קבע שברירת המחדל של ועדות איתור היום ע"פ החלטת הממשלה היא 3 חברים ולכל היותר אפשר למנות חמישה. "אין כל הצדקה לוועדת איתור של שבעה חברים".

 

הוא כותב כי "החלופה המתאימה" היא ההרכב הבא: יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ, סגן יו"ר המל"ג פרופ' אדו פלרמן, חבר מל"ג נוסף שימנה פרלמן, חבר ות"ת נוסף שתמנה זילברשץ ונציג ציבור שימונה בהסכמה בין זילברשץ לאלקין. רק מזכיר שחל איסור למנות נציג ציבור שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאחד השרים וקובע שמינוי נציג הציבור ייבדק ע" היעוץ המשפטי של משרד החינוך.

 

ההרכב שקובעת חוות הדעת מעניק למעשה לזילברשץ ופרלמן שליטה ביחסי הכוחות בוועדה הרכב כזה אף יכול להביא לבחירתה של נוימן, הנהנית מהערכה גבוהה במל"ג, למינוי קבע. אם אלקין לא ישלים עם חוות הדעת וינסה למנות הרכב אחר סביר שהנושא יגיע לבג"ץ והמינוי יתעכב זמן רב.

 

 

פרופסור יפה זילברשץ פרופסור יפה זילברשץ צילום: צביקה טישלר

 

אלקן כתב במכתב למרצים ולסטודנטים שהפיץ בשבוע שעבר על העימות שלו עם ראשי האוניברסיטאות כי "הרגשתי את עצמי כמי שנמצא במשפט האינקוויזיציה הימי ביניימי כאשר הפרופסורים המכובדים מתלהבים להיות חשמני דת האקדמיה".

 

במכתב טען כי "מינוי מנכ"ל מל"ג-ות"ת הוא בסמכותו הבלעדית של השר. ניתן להאריך מינוי זמני רק בנסיבות מיוחדות. טרם החלטתי אם קיימות נסיבות מיוחדות. מדובר בהחלטה ניהולית שאין בינה לבין החופש האקדמי דבר". הוא האשים את ראשי האוניברסיטאות ש"הם מנסים בדורסנות ובבריונות להתערב במינוי של מי שמפקח עליהם".

 

מלשכת אלקין נמסר כי "התנתקנו ממשרד החינוך ולכן לחות הדעת שלהם אין משמעות. למשרד להשכלה גבוהה יש יעוץ משפטי משלו וכשנקבל את חוות השלו נפעל לפיה".

x