$
בארץ

מ"מ היועצת המשפטית לכנסת נגד הניסיון של הממשלה לעקוף את תקציב המדינה במשבר הקורונה

עו"ד שגית אפיק מותחת ביקורת על הכוונה להרחיב את תוכנית הסיוע הממשלתית להתמודדות עם הקורונה ב-14 מיליארד שקל - שלא באמצעות הצעת חוק תקציב המדינה. לדבריה, הממשלה עשתה שימוש מופרז בתקנות שעת חירום בפעימה השנייה והשלישית של הסיוע לעצמאים "ללא כל פיקוח ומעורבות של ועדת הכספים"

צבי זרחיה 17:3931.05.20

מ"מ היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק מותחת ביקורת על ההצעה לתיקון חוק יסוד: משק המדינה, המאפשרת להרחיב את תוכנית הסיוע הממשלתי להתמודדות עם נגיף הקורונה ב-14 מיליארד שקלים. ועדת הכספים עתידה לדון בהצעה מחר. 

 

אפיק, המשמשת גם כיועצת המשפטית של ועדת הכספים, קובעת בחוות דעתה כי "לגופו של עניין, מדובר בתיקון שני לחוק היסוד וההצעה הזו מחזקת ביתר שאת את העובדה שלכנסת הוגש תקציב בזעיר אנפין, שלא בדרך המלך של הגשת הצעת חוק תקציב המדינה".

 

לדברי אפיק, "בעוד שבפעם הקודמת (לפני כחודש) ניתן היה להצדיק זאת בכך שטרם כוננה ממשלה ובנסיבות החריגות, כעת משכוננה הממשלה – דרך המלך אמורה להיות באמצעות סעיף 3 לחוק-יסוד: משק המדינה, בוודאי לאור סמיכות המועדים".

 

מ"מ היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק מ"מ היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק צילום: טל אזולאי

 

אפיק דורשת מהממשלה להגיש פירוט רחב יותר לגבי ההוצאות הצפויות למימון הקורונה. "בתקציב רגיל יש פירוט לגבי כל הוצאה עד לרמת התכנית, נוסף על סכומי המסגרת השונים. הפירוט האמור מאושר על ידי ועדת הכספים ומליאת הכנסת וכן קיימת לוועדת הכספים יכולת לעקוב ולפקח על ביצוע התקציב בעת הבקשות לשינויים בתקציב. כעת משכוננה הממשלה, הרי שלא קיימת מניעה לעשות כן".

 

עוד התריעה כי "הממשלה מבקשת כעת אישור מהכנסת להגדיל את הסכומים שמיועדים להתמודדות עם משבר הקורונה. המשמעות היא שלוועדת הכספים ולכנסת לא תהיה תמונה לגבי השימושים המתוכננים בכסף. ענין זה עלול להקשות על הוועדה לקיים פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על הממשלה".

 

אפיק התייחסה למצב הנוכחי שבו הממשלה פועלת בלא תקציב מאושר, אלא, לפי תקציב המשכי, מצב שצפוי להימשך עד אוגוסט 2020. לדבריה, "ייתכן שנכון יהיה לשקול קביעת מנגנון בחוק היסוד למצב מתמשך של תקציב המשכי של 1/12". 

 

אפיק מתחה ביקורת על כך שהפעימה השנייה התקבלה באמצעות תקנות לשעת חירום, ללא פיקוח של הכנסת. "למרות שהובטח לחברי הוועדה בעת הדיון בוועדה על הוראת השעה שהפעימה השנייה במענק הסיוע לעצמאים תובא לאישור ועדת הכספים בחקיקה ולא תיקבע שוב בתקנות שעת חירום – הדבר לא קרה. יתרה מכך, הפעימה השלישית במענק סיוע לעצמאים נעשתה ללא כל פיקוח ומעורבות של ועדת הכספים, אף זאת כאשר דרך המלך, היא להביא את ההסדרים בדרך חקיקה ראשית של הכנסת".

 

לדברי אפיק, תקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה והתיקון המוצע לחוק יסוד משק המדינה "מקשים על יכולתה של ועדת הכספים לעקוב ולפקח אחר פעולות הממשלה והשימושים בסכומים שהכנסת התירה לה להשתמש במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, וללא עדכון ויכולת אישור ודיווח שוטף תיפגע יכולת הפיקוח הפרלמנטרי בתקופה רגישה זו. מדובר בנושאים שיש להביאם לחקיקה בהקדם על מנת לאפשר לכנסת למלא את תפקידה במסלול שהוא דרך המלך".

x