$
בארץ

המשטרה איכנה 5,771 טלפונים של חייבי בידוד - 791 שגויים

כך מסר משרד המשפטים לפני הדיון בוועדה המסדרת בבקשת הממשלה לחוקק את חוקי הקורונה ביום שני; מליאת הכנסת תכונס בשעה 16:00 לאישור הבקשה בקריאה ראשונה

צבי זרחיה 12:0016.04.20

מירוץ נגד הזמן: הממשלה מבקשת לחוקק את חוקי הקורונה ביום שני, בטרם יפקעו תקנות לשעת חירום בנושא איכון סלולריים של חולי קורונה.

 

מליאת הכנסת תכונס בשעה 16:00 לדיון בבקשת הממשלה לחוקק שני "חוקי קורונה" במהירות ב-3 קריאות במליאה, שייעגנו את התקנות לשעת חירום בנושא איכון טלפונים סלולריים על ידי המשטרה, כמו גם עריכת חקירות, ודיונים בבית משפט להארכת מעצרים באמצעים דיגיטליים. כך אישרה היום הוועדה המסדרת בכנסת.

 

 

 

כעת הוועדה המסדרת דנה בבקשת הממשלה לקבלת פטור מחובת הנחה מוקדמת של הצעות החוק הללו כדי שיהיה ניתן לאשרן כבר היום בקריאה הראשונה.

 

הממשלה ביקשה לאשר היום את החוקים הללו גם בקריאה השנייה והשלישית אבל הכנסת לא תאפשר לה לעשות כן כדי שועדת הקורונה וועדת חוץ וביטחון יוכלו בתחילת השבוע לדון בהצעות החוק הללו.

 

אף שיש רוב בכנסת בתמיכת גוש הימין וכחול לבן אזי גם ח"כים המקואליציה דורשים להכניס שינויים בהצעות החוק הללו. כך החליטה הבוקר הוועדה המסדרת, שנדרשה לאשר את כינוס המליאה היום, מאחר שבימי חמישי הכנסת אינה מתכנסת בדרך כלל. 

ניסנקורן יו"ר הוועדה ניסנקורן יו"ר הוועדה צילום: תומריקו

 

ח"כים בוועדה דרשו להציב היום על סדר יומה גם את הצעות החוק שנועדו למנוע ממי שהוגש כנגדו כתב אישום להרכיב ממשלה, לעמוד בראשות ממשלת מעבר, ולהגביל הקדנציה של רה"מ ל-8 שנים.

 

יו"ר הוועדה ח"כ אבי ניסנקורן מכחול לבן אמר שהחלטתה של נשיאות הכנסת היא שהיום ידונו רק הצעות החוק הדחופות בעניין הקורונה. ניתן יהיה להעלות את הצעות החוק האחרות רק ביום שני, שהוא יום דיונים רגיל של המליאה.

 

באשר לחוקי הקורונה, מדובר בחוקים ממשלתיים שמעגנים את התקנות לשעת חירום שהותקנו על ידי הממשלה בנושא איכון טלפונים סלולריים וחוק שעוסק בחקירות בתקופת הבידוד, קיומם של דיוניים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים ועוד.

 

יצויין כי הממשלה נדרשת לאישורה של הוועדה המסדרת לקבלת פטור מחובת הנחה מוקדמת של הצעות החוק הללו. כעת דנה הועדה במתן הפטור מחובת הנחה מוקדמת.

 

אסתר חיות נשיאת העליון אסתר חיות נשיאת העליון צילום: יאיר שגיא

 

נציגת משרד המשפטים מרגנית לוי הסבירה לח"כים כי מדובר בהצעות חוק ממשלתיות שמעגנות את תקנות לשעת חירום. הצעת החוק מבקשת להסמיך את המשטרה לברר את נתוני המיקום של מי שחלה במחלה. התקנות לשעת חירום בעניין בתוקף עד יום שלישי הקרוב ה-21.4.

 

לדבריה, עד כה אוכנו 5771 מקרים מסה"כ מעל 180 אלף שחייבים בבידוד. נמצאה אי התאמה ב-791 איכונים מההמקרים שלוו בפעילות נוספת של המשטרה. המשטרה פנתה אל החולים הללו בשיחת טלפונים וביקשה הסברים. לדבריה טרם הוגשו כתבי אישום ובמרבית המקרים מדובר בקנסות מינהליים. הדחיפות בחקיקה נובעת מכך שהממשלה התחייבה לבג"ץ לחוקק.

 

הדרישה לחקיקת החוקים הללו הועלתה על ידי בג"ץ בעקבות עתירות שהוגשו לו נגד התקנת התקנות לשעת חירום ולאחר שביטל צו ביניים נגד הפעלת התקנות. בג"ץ קבע עם זאת כי "ככל שלא תקודם חקיקה ראשית בעניין ניתן יהיה לשוב ולשקול את סוגיית צו הביניים לגביהן. בעקבות כך, הורה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לעגן בחקיקה את התקנות לשעת חירום שאושרו על ידי הממשלה.

 

חוק נוסף שהממשלה תבקש היום לחוקק במהירות הוא תיקון לחוק יסוד משק המדינה. כפי שנחשף בכלכליסט, לנוכח העובדה שהממשלה מתנהלת לפי תקציב המשכי מ-2019, היא נדרשת לתקן את החוק כדי שתוכל לממן את הגדלת ההוצאה בתוכנית החירום הכלכלית שהיקפה 90 מיליארד שקל. כמחצית מהסכום ימומן מתקציב המדינה.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק לאיכון טלפונים סלולריים נקבע כי "עקב עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות ולפיה האמצעי החשוב ביותר להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, הוא בידוד חולים ואלה שבאו עימם במגע, יש צורך במתן כלים לפיקוח אפקטיבי, על קיום הוראות הבידוד. בשל כך מוצע להסמיך את משטרת ישראל לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד באופן מידגמי, בנקודת זמן, מסויימת ובאופן, שאינו מתמשך או רציף. סמכות פיקוח זו היא חריגה ביותר ונועדה לאפשר למשטרה, לסייע למשרד הבריאות לפקח על הוראות צו בידוד בית".

 

עוד נכתב כי "בשל רגישות הנתונים שיתקבלו במסגרת הפיקוח מוצע לקבוע הוראות נרחבות אשר נועדו לאזן את מידת הפגיעה בפרטיות הגלומה, בקבלת הנתונים. כמו כן מוצע כי יקבע נוהל באישור היועץ המשפטי לממשלה לעניין עיון במידע שיתקבל ולעניין הדרכים להבטיח שלא יעשה שימוש במידע בניגוד להוראות הסעיף. עוד מוצע לקבוע חובת דיווח ליועץ המשפטי לממשלה וכן הוראות למחיקת הנתונים".

 

בנוסף מציעה הממשלה "לעגן בהצעת החוק חובת דיווח שבועית, לוועדה בכנסת, וכן, חובת פירסום נתונים לציבור לעניין מספר החייבים בבידוד, שנתוני המיקום שלהם נדגמו, וכן לקבוע עבירה ספציפית בגין שימוש בנתוני המיקום שלא בהתאם למגבלות השימוש". כך למשל: שימוש בנתוני המיקום בניגוד לחוק המוצע מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר.

 

החוק המוצע תקף למשך 3 חודשים, או עם תום תוקפו של צו בידוד הבית לפי המוקדם ביניהם, וזאת, "לנוכח עמדת משרד הבריאות לעניין משך הזמן המינימלי שבו צפוי צו הבידוד להיות בתוקף". 

x