Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

המדינה תומכת בהפסדי ענף המסעדנות בעקבות הקורונה רק אם תפעלו נכון

בעלי מסעדות יוכלו ליהנות משותפות של המדינה בהפסדים שלהם, על ידי כך שיקזזו טוב יותר את ההפסדים הנוצרים

מאורי עמפלי ואפי לבקוביץ' 11:4706.04.20

מוגש מטעם DUN'S 100

 

בתור מי שמלווים את ענף המסעדנות במשך תקופה ארוכה, אנו עדים לכך שבשנים האחרונות ובפרט בשנה האחרונה מצב המסעדנות הופך להיות מסוכן יותר ויותר ומקומות רבים נסגרים.

 

הסיבות לכך הינן רבות ומגוונות ואליהן התווספו גזירות כגון מיסוי טיפים למלצרים, היטל על העסקת עובדים זרים ועוד כהנה וכהנה. מובן שמשבר הקורונה לא פסח גם הוא על הענף ולכן לדעתנו הוא מחייב את העוסקים בענף המסעדנות לבצע חישוב מסלול מחדש מהיבט המס ולשנות באופן חד את הפרדיגמות הקיימות בענף.

 

מרבית העסקים בתחום זה מאוגדים באמצעות חברות בע"מ. התאגדות בחברה יעילה ככלל מבחינה מיסויית כאשר מדובר בפעילות רווחית. שיעור מס החברות נמוך משיעור המס החל על הכנסה עסקית של היחיד ולכן ככלל בעסק רווחי, מהיקף מסוים, נכון יותר לעבוד במסגרת של חברה ולא כעצמאי או במסגרת גופים "שקופים".

 

ואולם, בענף שרבים בו מפסידים ושיעור הרווחיות נמוך אין זה נכון להתאגד מבחינה מיסויית כחברה, לפחות לא בשלבים הראשונים של הפעילות ולבטח כל עוד לא מדובר בפעילות רווחית לאורך תקופה.

 

נזכיר גם כי הפסדי החברה אינם ניתנים לקיזוז כנגד רווחי בעלי המניות, כך שהקמת חברה בע"מ בפעילות מוטה סיכון מתעלמת מן הכלל הקיים בעולם המיסוי, שכאשר יש סיכון בפעילות עסקית יש לשקול מבנה משפטי אשר יאפשר לקזז את ההפסדים הטמונים בו.

 

 

גם מכירת חברה עם הפסדים צבורים משיקולי מס נתקלה במהלך השנים בהתנגדות רשות המסים ובתי המשפט, אשר קבעו ככלל שיש להתעלם מההפסדים הצבורים לצרכי מס אם הטעם המרכזי לרכישה היה רצון הרוכש לקזז את ההפסדים שנצברו בחברה טרם זמנו.

 

כפועל יוצא מכך במשך השנים "נכלאו" בתוך חברות המאגדות מסעדות הפסדי עתק המוערכים במאות מיליוני שקלים ואשר ירדו לטמיון עם פירוק החברה.

התאגדות כחברה מאפשרת לכאורה מסך הגנה של בעלי המניות מפני נושיה של החברה. ואולם, הגנה זו כמעט ואינה רלוונטית לחברות בענפים מוטי סיכון לרבות ענף המסעדנות משום משום שבעלי המניות נאלצים להעמיד במרבית המקרים ערבות מלאה לטובת הבנקים והספקים ועל כן אין החברה אינה מייצרת מסך התאגדות שיכול היה להגן מפני נושים באופן ריאלי.

 

הצצה קטנה לפקודת מס הכנסה מראה כי קיימים מספר סוגי התאגדויות אשר מאפשרים העברת הפסדים שנצברו בענף המסעדנות לרמת הבעלים כך שהבעלים יוכלו לקזז הפסדים אלו כנגד הכנסות ממקורות אחרים לרבות מעסקים אחרים, משכר עבודה, הכנסות פיננסיות ועוד. הפסד שאינו יכול להתקזז במהלך השנה השוטפת יכול להיות מועבר לשנים הבאות לקיזוז כנגד הכנסות מעסק, רווח הון שמקורו בעסק ובמקרים מסוימים אף משכר עבודה של אותם בעלים.

 

סוגי התאגדויות אלו מוכרים ומשתמשים בהם באופן נרחב כמענה לעסקים בהם קיים סיכון. מדובר לרוב על שותפויות וחברות משפחתיות (ככל שמדובר בבני משפחה אחת) אשר הרווחים וההפסדים שלהם מועברים לרמת הבעלים. כלומר, הם "שקופים" לצרכי מס.

 

יתרון נוסף בהתאגדויות אלו היא בכך שהבעלים יכולים להחליט לשנות את סוג התאגיד משותפות לחברה בע"מ או מחברה משפחתית לחברה רגילה מבחינת מיסוי ולהמשיך את פעילותם העסקית כרגיל.

 

סוגי התאגדויות אלו מאפשרות כניסה ויציאה של משקיעים מבחינה משפטית בדומה לחברה רגילה ובתנאי מיסוי אשר תואמים יותר לדעתנו למאפייני ענף המסעדנות.

 

באופן המתואר לעיל יוכלו בעלי המסעדות ליהנות משותפות של המדינה בהפסדים שלהם, על ידי כך שיקזזו טוב יותר את ההפסדים הנוצרים מפעילות ההסעדה כנגד הכנסות אחרות ויקטינו בכך את המסים אשר משולמים על ידם.

 

כלומר, סוגי התאגדויות אלו יכולות לסייע לבעלי המסעדות להתנהל נכון יותר ברמה המיסויית ולהתמודד טוב יותר מול הגזירות השונות שמוטלות על הענף. דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור משבר הקורונה ואי הודאות שתלווה אותנו בעתיד הנראה לעין. עם זאת, מובן שיש לקבל ייעוץ מקצועי בטרם קבלת החלטה במקרה הפרטני.

 

כותבים – אפי פרץ לבקוביץ' שותף מסים במשרד שלפמן לבקוביץ' ושות' רואי חשבון מהרשת הבינלאומית JHI ועו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי בעלים ומייסד של עמפלי עריכת דין מיסים.