$
בארץ

האטה במקרי ההידבקות בקורונה, אין נתונים על מספר הבדיקות

עד 24 במרץ שיעור העלייה במספר החולים עמד על 27% בממוצע. אלא שהחל מאותו יום נרשמת ירידה מתמשכת בקצב זה. אולם עדיין קשה לייחס את הירידה באחוזי ההדבקה להצלחה של מדיניות הסגר

דורון ברויטמן 08:1231.03.20

נכון למועד כתיבת שורות אלה, בישראל התגלו 4,347 נשאי קורונה, ומספרם עולה מיום ליום. החל ב־11 במרץ - אז נרשם החולה ה־100 - ועד היום מספר החולים גדל בשיעור שבין 11% ל־32% ביום.

 

 

עד 24 במרץ שיעור העלייה במספר החולים עמד על 27% בממוצע. אלא שהחל מאותו יום נרשמת ירידה מתמשכת בקצב זה. ביום ראשון השבוע, למשל, שיעור החולים עלה ב־11% בלבד ביחס ליום הקודם. במונחים אבסולוטיים, מדובר בעליות שנעות בין 32 ל־548 חולים ביום, העלייה הגדולה שנרשמה עד כה.

ההדבקה נרגעת, אם להאמין לנתונים ההדבקה נרגעת, אם להאמין לנתונים

 

עם זאת עדיין קשה לייחס את הירידה באחוזי ההדבקה להצלחה של מדיניות הסגר, שהוחמרה בהדרגה. בנוסף, משרד הבריאות חדל לפרסם ביום רביעי שעבר את מספר הבדיקות היומי שערך ואת אחוז הנדבקים שהתגלו מתוכם.

 

גם נתון זה יכול להוות אינדיקציה להיקף העלייה במספר החולים, שכן עריכת יותר או פחות בדיקות משפיעה על מספר הנדבקים הכולל.

x