$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

צוואות בקורונה סטייל (און ליין)

כמו שהתלמידים לומדים למידה מרחוק, גם שירותים משפטיים כמו צוואה ניתן לעשות מרחוק

מיכל מוזס 12:2918.03.20

מוגש מטעם DUN'S 100

 

לקוחות רבים פנו אלי בימים האחרונים לערוך צוואה. אני מניחה שהחרדה מתוצאות הקורונה יחד עם הזמן הפנוי, הזמן שתמיד חסר לסיים את כל הסידורים שתמיד חשבנו עליהם. השילוב הזה הביא רבים לרצות לערוך צוואה, מה גם שניתן לערוך צוואה "און ליין". כמו שהתלמידים לומדים למידה מרחוק, גם שירותים משפטיים - צוואה ניתן לעשות מרחוק. עורך הדין כותב עבורך את תוכן הצוואה לפי הוראותיך, שולח במייל והמצווה חותם בפני 2 עדים שהרי העדים, יכולים להיות כל אחד (מעל גיל 18 וכשיר משפטית), שיעיד שחתמת בפניו. הסייג לכך כמובן שזה אינו אחד היורשים או הנוגעים בדבר.

 

יש מספר סוגי צוואות והמקובלת היא צוואה שנחתמת בפני עדים – צוואה זו נערכת בכתב והיא נחתמת ע"י המצווה בפני שני עדים אשר חותמים אף הם על הצוואה.

צוואה שנכתבת בכתב ידו של המצווה ואשר נושאת תאריך וחתימה והכל בכתב ידו של המצווה.

 

המקרה הפחות שכיח, צוואה בעל פה– מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת (מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי) מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה לפני 2 עדים השומעים את לשונו (שכיב מרע). דבריו של המצווה וכל יתר הנסיבות שנוגעות לעשיית הצוואה יירשמו בזיכרון דברים שייחתם ע"י 2 העדים ששמעו את לשונו של המצווה ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. על העדים לבצע את כל האמור לעיל ככל האפשר בסמוך לאחר המועד שניתן לעשותם. בכל מקרה במידה ועוברים 30 ימים מאז שנעשתה הצוואה ולא מתקיימות הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים – הצוואה בטלה.

 

עו"ד מיכל מוזס עו"ד מיכל מוזס צילום: דן אנד ברדסטריט

 

הצוואה המקובלת היא כמובן זו בעדים. יש להקפיד כי עדי הצוואה לא יהיה הנהנים על פיה, כי הנהנים על פי הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכת הצוואה ו/או ייקחו חלק פעיל בהכנתה. כמובן שלא כל פעולה תיחשב לנטילת חלק בעריכת הצוואה ותביא אוטומטית לפסילת הצוואה.

 

לפעמים לאנשים לא נוח לעשות צוואה כי זה נראה להם כמו אחרית הימים אבל במשרדינו מקובל לומר שצוואה זו סגולה לאיכות ימים.

 

אין באמור במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי

מיכל מוזס עורכת דין ,מגשרת ונוטריון , מומחית בדיני משפחה וירושה

האתר שלנו לדיני משפחה: www.mozeslaw.co.il