$
בארץ

שיעור האבטלה בינואר נותר על 3.6%, עם 149 אלף מובטלים

בינואר אשתקד עמד שיעור האבטלה על 4.2%, אולם החל מחודש מרץ 2019 ירדו שיעורי האבטלה מתחת ל-4%, לראשונה מאז סוף שנות ה-70. מדובר בשיעור אבטלה שמדווח ע"י הלמ"ס רק לגבי מי שנחשבים למשתתפים בשוק העבודה

בילי פרנקל 13:0024.02.20

שיעור האבטלה נותר בחודש ינואר 2020 על שפל של 3.6% מכוח העבודה, בדומה לשיעור שנרשם בדצמבר 2019. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלמ"ס. מדובר ב-149 אלף מובטלים.

 

 שיעור האבטלה בקרב הגברים ירד מ-3.6% בחודש דצמבר 2020 ל-3.5%, ואילו שיעור הנשים המובטלות טיפס מ-3.5% ל-3.8%.

 

מספר המועסקים בקרב בני 15 ומעלה עמד על 3.986 מיליון, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם.

 

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה נותר על 60.7% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם), כאשר בקרב הגברים הוא טיפס מ64.5% ל64.6% ובקרב הנשים נותר ללא שינוי, על 57%.

 

 צילום: shutterstock

 

עוד מלמדים הנתונים, כי מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) עלה ב-0.2% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-5,000 מועסקים) ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה גם כן ב-0.2% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-1,000 מועסקים).

 

שיעור המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים נותר ללא שינוי על 78.6%, כאשר בקרב הגברים נרשמה ירידה מ-86.9% ל-86.7%, בעוד שבקרב הנשים נרשמה עליה מ-69.6% ל-69.8%.

 

בפילוח גילאי העבודה העיקריים (בני 64-25) נמצא כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נותרו על 80.2%. שיעור האבטלה ירד מ-3.2% ל-3%, ואילו שיעור התעסוקה טיפס מ-77.6% ל-77.8%.

 

בינואר אשתקד עמד שיעור האבטלה במשק על 4.2%, אולם החל מחודש מרץ 2019 ירדו שיעורי האבטלה במשק מתחת ל-4%, לראשונה מאז סוף שנות ה-70. בחודש שעבר דווחה הלמ"ס כי בשנת 2019 כולה, ירד שיעור האבטלה ל-3.8% מכוח העבודה, לעומת 4% בשנת 2018. עוד דווח, כי חלקם של השכירים בהייטק מכלל השכירים במשק הגיע ל-10%, לעומת 9.4% בשנה הקודמת, עם כ-347 אלף שכירים בתחום.

 

שיעור האבטלה שמדווחים על ידי הלמ"ס, כולל רק את מי שנחשבים למשתתפים בשוק העבודה. כלומר, מועסקים שהם אנשים שדיווחו בסקר כוח אדם כי לא עבדו כלל בשבוע הרלוונטי לסקר, אבל חיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות האחרונים והיו זמינים לעבוד לו הוצעה להם עבודה מתאימה.

 

x