$
דו"ח המבקר

דו"ח המבקר

מבקר המדינה: מאז 2010 הציבור הפסיד כ-3.5 מיליארד שקל מאי אספקה של חשמל

על פי המבקר, "מתחילת העשור נבלמה מגמת השיפור במספר דקות אי-אספקה שנרשמה בשני העשורים הקודמים, ואף חלה הרעה מסוימת". הדו"ח מתפרסם כשלושה חודשים לאחר אישור הרפורמה בחברת החשמל בכנסת, ולא ברור מדוע המבקר לא פרסם אותו קודם לכן אם רצה להשפיע

ליאור גוטמן 16:0322.10.18

אחד הפרקים המוזרים בדו"ח מבקר המדינה מתייחס לאמינות אספקת החשמל לכלל לקוחות חברת החשמל, וזאת במדידה מאז שנת 2010. מבקר המדינה בדק בין אוגוסט 2017 עד ינואר 2018 מגוון היבטים בתחום אספקת החשמל, לרבות אמינות האספקה ואיכות החשמל המסופק, לרבות ביצוען של תוכניות הפיתוח שגיבשה חברת החשמל עוד בשנת 2010.

 

 

 

השורה התחתונה לכאורה מבהילה: לפי מבקר המדינה העלות הישירה המצטברת לצרכני החשמל בשנים 2016-2010 בעקבות העלייה בדקות אי-האספקה ברשת המתח הגבוה בלבד, מוערכת ב-3.5-3.3 מיליארד שקל, וזה מבלי לשקלל אירועי מזג אוויר קיצוניים דוגמת סופת סופת השלג ב2013 בירושלים או סופת הגשם באזור השרון בשנת 2015.

 

אז מדוע מדובר בפרסום שלכל הפחות מרים גבה? הסיבה משולשת. ראשית, בהנחה שהמספרים של מבקר המדינה נכונים, הדו"ח של המבקר יוסף שפירא מתפרסם כשלושה חודשים לאחר אישור הרפורמה בחברת החשמל בכנסת, מהלך שאמור להוציא את חברת החשמל מהייצור להשקיע משאבים רבים בהולכה. ולכן, אם הדו"ח ומחבריו היו רוצים להשפיע על מישהו, או לכל הפחות לספק חומר למחשבה למקבלי ההחלטות, אולי כדאי שמבקר המדינה היה משחרר אותו בקיץ ולא היה מפספס את הרפורמה בשלושה חודשים.

 

הסיבה השנייה לשאלת תזמון הדו"ח והאפקטיביות שלו היא שמדובר בחדשות מפעם. בדצמבר 2017 כבר אושרה בחברת החשמל תוכנית השקעות בהולכה ובהיקף שנתי של כחצי מיליארד שקל  זאת כחלק מההיערכות לרפורמה. במקביל, הרגולטור (רשות החשמל) עדכנה את תעריף ההולכה במסגרת עדכון התעריף הכללי עוד באותו חודש. ולכן, כבר במועד סיום הביקורת הכשלים ששפירא מצא - ואכן היו כאלה - כבר טופלו בחלקן אותן נקודות בהם נגע מבקר המדינה.

 

 

שעון חשמל שעון חשמל צילום: מאיר פרטוש

 

והסיבה שלישית, המבקר מתייחס בחלק מהתקופה שבדק לשוק בו חברת החשמל שלטה בו ביד רמה. מאז קמו תחנות כוח פרטיות שנכון להיום כבר מחזיקות שליש מייצור החשמל בישראל, תוך שיפור השירות והורדת התעריפים ללקוחות שלהם (בעיקר חברות ממשלתיות ומפעלים. עד הרפורמה ללקוחות פרטיים אסור היה להתקשר עם תחנת כוח פרטית ומהעשור הבא המקטע הזה יפתח לתחרות -ל"ג).

 

"מתחילת העשור נבלמה מגמת השיפור"

 

מה בכל זאת יש בדו"ח? מבקר המדינה מחזיר אותנו שנים אחורה וטוען ש"מתחילת העשור נבלמה מגמת השיפור במספר דקות אי-אספקה שנרשמה בשני העשורים הקודמים, ואף חלה הרעה מסוימת. מספר דקות אי-האספקה ללקוחות עלה (ועד לרף ממוצע של עד 280 דקות ברמה הארצית) כאשר מנגד נרשם שיפור באיכות החשמל המסופק ללקוחות.

 

עוד מזכיר המבקר ש"משנת 2002 ועד מועד סיום הביקורת לא בדקה רשות החשמל מהי רמת האמינות הנדרשת למשק החשמל, ולא קבעה יעד מעודכן לרמת האמינות הנדרשת. בכך נמנעה הרשות משימוש בכלים שיש ברשותה להגדיל את אמינות האספקה", מה גם שחברת החשמל בעצמה לא תכננה בכלל להשקיע בהולכה והיא ניצלה את הכסף שקיבלה כדי לצמצם את החוב שלה (נכון להיום כ-42 מיליארד שקל לבנקים ומוסדיים). "בשנים 2012-2010 עמד היקף ההשקעות בפועל של חח"י ברשת ההולכה על כ-55% מהיקף ההשקעות הנדרש בתוכנית הפיתוח שאישר השר. בתוכנית הפיתוח המעודכנת מ-2014 גיבשה חברת החשמל חלופת השקעות מינימלית , אולם ההשקעות בפועל היו נמוכות אף ממנה ועמדו על כ-70% מההשקעות הנדרשות בה ועל כ-40% מחלופת ההשקעות המלאה", אומר שפירא.

 

לגבי היקף ההשקעות החסר בחברה שפירא טוען שרק בין 2013 ל-2016 מדובר בקרוב למיליארד שקל בשנה כאשר תוכנית שגובשה ב-2011 לשיפור המצב לא יצאה לפועל עוד נמצא שמשרד האנרגייה, שהוא הגורם האמון על תכנון משק החשמל, היה מודע לכך שחברת החשמל לא תוכל לעמוד בחלק נכבד מיעדי תוכנית הפיתוח, ולמרות זאת, הפיקוח של המשרד על תכנון ויישום תכניות הפיתוח היה חסר. הפער בין התוכניות לבין יכולות מימושן בפועל עלול לרוקן מתוכן את משמעותן". מדובר על התקופה בה השר לשעבר סילבן שלום היה אחראי על המצב, כך ששוב לא ברור מדוע הדו"ח יוצע באיחור וברמה שהיא כמעט לא רלוונטית למציאות.

 

שפירא בעצמו טוען שהוא כבר העיר לחברת החשמל ולמשרד האנרגיה על הכשלים אולם אלה התעלמו ממנו. "משרד מבקר המדינה כבר העלה בדוח שנתי 66א (2015), כי הפערים בין העלות המוכרת לעלות בפועל מוסברים בשלושה גורמים עיקריים: אי-עדכון תעריף ההולכה והחלוקה במסגרת בסיס תעריף חדש; הפער בין יעדי ההתייעלות שקבעה רשות החשמל לחח"י בתעריף לבין התייעלות חח"י בפועל; היעדר ההסכמות בין חח"י לבין משרד האנרגייה ומשרד האוצר בדבר מתווה השינוי המבני בחח"י.

 

מחברת החשמל נמסר בתגובה: "ממצאי דו"ח מבקר המדינה שפורסמו היום מתבססים על נתוני עבר, ואינם עדכניים למשק החשמל בשנת 2018 . חברת החשמל תשקיע בשנת 2019 שלושה מיליארד ש' בפיתוח רשת ההולכה וזאת כחלק מהרפורמה במשק החשמל וההכרה התעריפית המעודכנת".

 

עוד מציינים שם שהחברה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים ביותר ולראיה לא נרשמה בישראל עלטה ארוכת טווח למעלה מ-20 שנה. "ממצאי דו"ח מבקר המדינה שפורסמו היום מתבססים על נתוני עבר, ואינם עדכניים ורלוונטיים למשק החשמל בשנת 2018. נתונים בלתי רלוונטיים אלו הם תוצר של עיכוב מתמשך של למעלה מ-15 שנים בעדכון בסיס התעריף, אשר מכוחו אמורה להינתן לחברה ההכרה התעריפית שאמורה לשמש כמקור הכספי לביצוען של תכניות הפיתוח. עיכוב זה בעדכון בסיס התעריף השפיע באופן ישיר על יכולת החברה ליישם את תכניות הפיתוח והתחזוקה של הרשת. יש לציין כי חברת החשמל התריעה בזמן אמת על השלכותיה של החלטה זו ושיקפה זאת לציבור ולמשרד האנרגיה. רק בתחילת 2018 עודכן בסיס התעריף, ובהתאם עודכנו תכניות הפיתוח והתחזוקה של הרשת".

 

מרשות החשמל נמסר בתגובה: "הרשות הוציאה לאחרונה לפועל שורת צעדים שיקדמו באופן משמעותי את פיתוח רשת החשמל לטובת חיבור יצרנים ושיפור אמינות האספקה לצרכנים. בין הצעדים ניתן למנות את אישור בסיס תעריף הרשת החדש, הכולל מנגנונים לקידום השקעות ברשת, לפיקוח על כמות ואופן ההשקעות, ולתמרוץ החברה להפחית דקות אי אספקה. כמו כן, בימים אלה מאושרת תוכנית פיתוח הרשת לשנים 2018-2022 על ידי שרי האנרגיה והאוצר. במסגרת תוכנית הפיתוח כללה רשות החשמל הקדמה של מספר פרוייקטי הולכה מרכזיים שתפקידם, בין היתר, שיפור אמינות האספקה ומתן אפשרות חיבור ליצרנים פרטיים ויצרני אנרגיה מתחדשת. בנוסף, השינוי המבני בחברת החשמל ממקד את החברה בפיתוח הרשת. סדרת פעולות זו מבטיחה את הכוונת החברה להשקעה משמעותית ברשת החשמל לשם קידום חיבור יצרנים לרשת ושיפור אמינות האספקה. הרשות מודה למבקר על ביקורתו, ותמשיך לפעול לפיתוח ולהתייעלות הרשת".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x