$
דעות

תוכנית המל"ג להעצמת חרדים פוגעת במעמדן של נשים באקדמיה

יד ימין בונה, יש שמאל הורסת: המועצה הגבוהה להשכלה תשקיע 10 מיליון שקל לקידום נשים במוסדות האקדמיים, אך במקביל תקדיש מיליארד שקל לתוכנית חומש להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי שכוללת אפליה מגדרית קיצונית הפוגעת במרצות ובסטודנטיות

קרן גרינבלט 08:4529.07.16
השבוע קיימה המועצה להשכלה גבוהה שימוע בנושא תכנית החומש להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים, במסגרתו העידו מומחיות ומומחים מהאקדמיה, המגזר החרדי והחברה האזרחית על עמדותיהם, אשר רובן מתנגדות באופן כזה או אחר לתכנית בתצורתה הנוכחית. רק לפני שבוע התקיים דיון משותף לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, בנושא קידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה. בדיון התפארו נציגי משרד המדע והטכנולוגיה והמועצה להשכלה גבוהה, בסל תכניות עשיר ומגוון לקידום נערות ונשים במדע ובהשכלה הגבוהה בכלל. זאת לאור נתונים שהציגה המל״ג מהם עולה מצב חמור של ייצוג חסר בכל דרגות הסגל, ושכמעט ולא השתנה בעשורים האחרונים.

 

נשים מהוות רוב מובהק (עד 60%) בקרב סטודנטים בתואר ראשון, שני ודוקטורט, ועם זאת ככל שהן עולות בדרגה באקדמיה, ייצוגן הולך ופוחת, עד כדי ייצוג מקומם של כ- 10-15% בלבד בדרגת פרופסור מן המניין. בנוסף לייצוג הכללי הנמוך בדרגות הבכירות, פילוחים לפי מקצועות מצביעים גם הם על מגמות בעייתיות – אפילו במקצועות בהם כמעט כל הסטודנטיות הן נשים (כמו מקצועות תומכי רפואה או ביולוגיה), רוב הסגל הבכיר מורכב מגברים. תת-הייצוג המוכר של סטודנטיות במקצועות ההנדסה, המתמטיקה ומדעי המחשב נותר בעינו.

 

כדי להתמודד עם המצב העגום, קיבלה המל"ג שלל החלטות והמלצות לצמצום הפערים במסגרת התכנית הרב שנתית שלה המתגבשת בימים אלו ממש. לא זו אף זו - כ-10 מליון שקלים יוחדו לנושא. על מאמצים אלו יש לברך את המל"ג.

 

אלא שלצד 10 מליון השקלים שהמל"ג מקדישה לקידום נשים באקדמיה, ישנו חלק מרכזי נוסף בתכנית הרב שנתית, עבורו יוקדשו כמיליארד שקל, והוא תכנית החומש השנייה להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי.

 

סטודנטים בהרצאה (ארכיון). 10 מיליון שק לתוכנית לקידום נשים באקדמיה, מיליארד לשילוב חרדים סטודנטים בהרצאה (ארכיון). 10 מיליון שק לתוכנית לקידום נשים באקדמיה, מיליארד לשילוב חרדים צילום: דנה קופל

 

ייתכן שההשוואה הכספית לא הוגנת משום שאופי הפערים שונה וכך גם הפתרונות להם, למרות שהמספרים זועקים לשמיים (תקציב גדול פי מאה לקידום מגזר המהווה כ-15% מהאוכלוסייה לעומת נשים, המהוות מחצית). אך יותר מהפער העצום במשאבים המוקדשים לקידום כל אחת מן האוכלוסיות באקדמיה, התוכנית לשילוב חרדים מעוצבת באופן שמנוגד ישירות למאמצי המל"ג לקדם סטודנטיות ומרצות, כיוון שהיא יוצרת וממסדת סוגי אפליה חדשים של נשים, ותורמת להשארתן מאחור באקדמיה, בשוק העבודה ובחברה הישראלית. הן באקדמיה והן במגזר החרדי עולות שאלות קשות בנוגע לתכנית להנגשת האקדמיה לחרדים, אשר נראה כי למל״ג אין עליהן תשובות.

 

לעומת התכנית לקידום נשים, שנסמכה על עבודה יסודית ומקיפה של מיפוי נתונים וזיהוי חסמים – התכנית לקידום חרדים לוותה במחקר הערכה מצומצם מאוד, שאינו עומד בסטנדרטים המקובלים למחקרים מסוג זה, ואינו מקיף את כלל השאלות המורכבות על ההשלכות האקדמיות, החברתיות והכלכליות שעולות בקשר לתכנית השנויה במחלוקת.

 

ומדוע היא כה שנויה במחלוקת? התכנית מושתתת על פתיחה והרחבה של מסגרות לימוד ייעודיות לחרדים (מח"רים) שמתקיימות בנפרד ומחוץ לקמפוסים האוניברסיטאיים, כאשר התכניות מתקיימות בהפרדה מגדרית קיצונית, המפלה חברות סגל אקדמי שאינן יכולות ללמד סטודנטים חרדים, ומדירה ופוגעת בסטודנטיות חרדיות שאינן מקבלות את אותו היצע של מסלולי לימוד, אינן זכאיות לאותן מלגות, ונתונות לכללי הדרה קיצוניים כמו הגבלת שעות כניסה לבניין או לספריה, ופיקוח – בחסות אוניברסיטאית – על צניעותן.

 

איני מפחיתה מחשיבותה של ההפרדה המגדרית בצביונה ובאורח חייה של החברה החרדית, ובטח שלא מחשיבות שילובם של חרדיות וחרדים בהשכלה הגבוהה, שהיא משימה לאומית מהמעלה הראשונה. שני עקרונות אלה מהווים בסיס מוסכם לדיון הקשה המעסיק את האקדמיה ואת המגזר החרדי בימים אלו, בהם מתנהל שימוע ציבורי בנוגע לתכנית החומש של המל״ג. הבעיה היא הדרך.

 

ישיבת בחברון (ארכיון). תוכנית חומש להעצמת מגזר אחד לא יכולה להדיר מגזר אחר ישיבת בחברון (ארכיון). תוכנית חומש להעצמת מגזר אחד לא יכולה להדיר מגזר אחר צילום: חיים צח

 

המל"ג אינה מספקת הסברים לשאלות קריטיות, כמו איך ניתן למנוע את הפלייתן בעבודה של מרצות – אותן מרצות שלקידומן היא מקדישה תכנית נפרדת. המל"ג מבטיחה שצביון ההפרדה המגדרית יהיה מינימלי, רק בכיתות הלימוד, אך מודה שהיא נכשלה בפיקוח בתחום זה עד כה, ושאין לה כל סמכויות או משאבים למניעת פרקטיקות קיצוניות של הדרת נשים. המל״ג גם אינה מספקת מדדי הצלחה כתנאי לתקצוב המח״רים: לא על פי הצלחה אקדמית, ולא על פי שילוב הבוגרים בשוק העבודה לאחר הלימודים.

 

בעוד יד ימין של המל״ג מנסה לקדם נשים באקדמיה, יד שמאל מתקצבת ומקדמת תכניות שפוגעות באופן ישיר במרצות, סטודנטיות ולעתים אף בעובדות מנהלה, שנמנע גם מהן לתת שירות לסטודנטים גברים. הדרך ליצור מוביליות חברתית לחרדים וחרדיות לא יכולה לבוא על גבן של נשים באקדמיה. אי שילובם של חרדים וחרדיות בלימודי התארים השונים לצד האוכלוסייה הכללית וההתעקשות על הרחבת ההפרדה וההדרה, מעצימים את החסמים העומדים הן בפני נשים באקדמיה והן בפני חרדים בהשתלבות בשוק העבודה.

 

הפתרונות הראויים מצויים בחיזוק ואכיפת לימודי הליבה בקרב גברים חרדים, סיפוק מסגרות נפרדות מגדרית ומגזרית לחרדים במכינות קדם-אקדמיות להשלמת פערים בהשכלה, ויצירת מערכות תמיכה כספיות וחברתיות לסטודנטים אלה כדי לסייע בשילובם במסגרת האקדמית. על המל״ג לראות את התמונה הכוללת ולהקפיד שתכנית חומש אחת לא תפגע באחרת, לשקול במלוא הרצינות את העמדות שנשלחו לה על ידי הציבור החרדי והאקדמי כאחד, ולמצוא פתרון שיבנה, ולא יהרוס.

 

הכותבת היא משפטנית ופעילה פמיניסטית, פועלת עם קבוצת חברי וחברות סגל אקדמי לשילוב ראוי של המגזר החרדי באקדמיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x