$
בארץ

דו"ח המבקר

מבקר המדינה: כך זינק מספר ימי החופשה השנתיים של עובדי הכנסת ל-46

דו"ח הביקורת שפורסם על מינהל הכנסת מצביע על תוספות שכר בלתי מנומקות לעובדי משמר הכנסת, ועל ליקויים בהתקשרויות עם ספקים חיצוניים. הכנסת: רוב הליקויים מהקדנציה הקודמת

רוני זינגר 16:1217.02.15

מבקר המדינה יוסף שפירא מצא ליקויים משמעותיים בבדיקה שערך במינהל הכנסת, הגוף שאחראי לניהול פעילות המשכן. המבקר בדק בשנה האחרונה את התנהלות מינהל הכנסת, בין היתר מבחינת ניהול משאבי האנוש במשכן וביצוע רכישות מספקים חיצוניים. כמו כן, נבדקה פעילות משמר הכנסת.

 

בדיקת המבקר נוגעת לשנים 2014-2008, ובין היתר נמצאה במסגרתה תוספת חריגה של משרות לכנסת, אף שבתהליכי קבלת ההחלטות בעניין התגלו ליקויים. בבדיקה נמצא כי מנכ״ל הכנסת בשנים 2013-2010 החליט על מתן תוספות שכר לאנשי משמר הכנסת, וזאת בניגוד לחוות דעת משפטיות בעניין. עוד נמצא כי הוחלט להגדיל את ימי החופשה לעובדי הכנסת, שנהנים מלא פחות מ-46 ימי חופש בשנה.

 

תוספת של 151 משרות תוך שש שנים

 

מנתוני מינהל הכנסת כפי שהם מובאים בדו"ח עולה כי תוך שש שנים נוספו לכנסת 151 משרות, זינוק של 38%. חלק מהעלייה נובעת מהעובדה שהוקמו בכנסת שתי חטיבות חדשות - חטיבת המידע וחטיבת התפעול. ואולם, המבקר קובע כי מנכ״ל הכנסת לשעבר אישר שינויים אירגוניים ותוספת משרות במינהל הכנסת, אף שהמידע בעניין היה חסר, ולמרות שהליכי הבחינה וההחלטה בעניינם של השינויים הארגוניים היו לקויים. 

 

מבקר המדינה יוסף שפירא. תוספות שכר לעובדי משמר הכנסת וליקויים במכרזים מבקר המדינה יוסף שפירא. תוספות שכר לעובדי משמר הכנסת וליקויים במכרזים צילום: עמית שאבי

 

עוד מצא המבקר כי מינהל הכנסת מעסיק עובדים תחת "חוזה מומחים" בשיעור גבוה בהרבה מהמקובל בכלל שירות המדינה. בין היתר, נמצא כי בשנת 2013 הועסקו באופן זה 3.5% מכלל עובדי הכנסת, בעוד ששיעור ה"מומחים" מקרב כלל עובדי שירות המדינה עומד על 0.7% בלבד.

 

סעיף מעניין בדו"ח נוגע לאופן שבו הוגדלה מכסת ימי החופש של עובדי הכנסת מ-22 בשנה, כפי שנהוג בשירות המדינה, ל-26 ימי חופשה. מאחר שעובדי הכנסת זכאים ל-20 ימי חופשה נוספים בפגרות, יוצא בפועל כי עובד של הכנסת נהנה מלא פחות מ-46 ימי חופשה בשנה.

 

עוד ליקויים נמצאו גם בדרך שבה התקשרה הכנסת במכרזים עם ספקים חיצוניים בסכומים הגבוהים מ-50 אלף שקל בלי שהתקיים על כך דיון בוועדת המכרזים של הכנסת. בין היתר, הוועדה פטרה ממכרז ספק הסעדה חדש במשכן. כמו כן, נמצאו ליקויים בהתקשרויות ברכישת שירותי מחשוב. 

 

מליאת הכנסת. "הדו"ח אינו עוסק בעבודה הפרלמנטרית של המשכן" מליאת הכנסת. "הדו"ח אינו עוסק בעבודה הפרלמנטרית של המשכן" צילום: רויטרס

 

באשר לתנאים שלהם זוכים עובדי משמר הכנסת נמצא כי אף שאלה אמורים להיות צמודים לתנאים שלהם זוכים שוטרים, נעשו שינויים והתאמות בתנאים שלא עוגנו במסמך רשמי, לא הוצגו לפני היועץ המשפטי של הכנסת, ולא הובאו לאישור יו״ר הכנסת כנדרש.

 

לטענת המבקר, עובדי משמר הכנסת נהנו מתוספות שכר שונות שניתנו למרבית העובדים באמות מידה מקלות. המבקר מעיר עוד כי חוות דעת משפטיות שהונחו על שולחן מנכ״ל הכנסת הסתייגו מתוספות השכר האמורות. כאמור, חוות הדעת לא נלקחו בחשבון, וההחלטות על מתן תוספות השכר לא נומקו כנדרש.

 

בתגובה לממצאי הדו"ח נמסר ממשכן הכנסת: ״הדו”ח של מבקר המדינה מתייחס לתפקוד מנהל הכנסת ומשמר הכנסת ואינו עוסק בעבודה הפרלמנטרית של המשכן. רוב הליקויים מתייחסים לקדנציה הקודמת שעם כניסתו של המנכ"ל הנוכחי תוקנו, והיתר מטופלים בימים אלו, הן במנהל הכנסת והן במשמר הכנסת. עם סיום הטיפול בכל הליקויים יועבר דו"ח ביצוע למבקר המדינה״.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x