$
דעות

הבעיתיות של מס היסף

יש סתירה בין סעיף מס היסף לאנשים פרטיים בעלי הכנסות גבוהות לבין סעיף "יציבות ההטבות" בחוק לעידוד השקעות הון

שאול בן אמוץ ודורון סדן 08:1028.06.13

כחלק מן הצעדים להגדלת גביית המס ומענה לגירעון התקציבי אליו נקלעה מדינת ישראל, הוחלט בשנת 2012 להטיל מ-1 בינואר 2013 מס יסף בשיעור של 2% על כל הכנסה של יחיד, מעל 800 אלף שקל בשנה. במסגרת צעדים אלה, קיוותה הממשלה היוצאת להגביר את גביית המס וליצור צדק חברתי באמצעות גביית מס נוספת מהשכבות החזקות במשק.

 

לכאורה, מדובר במס פשוט אשר חף מדיפרנציאציה ואינו פתוח לפרשנויות. אך מעיון בפקודת מס הכנסה שפורסמה, כפי שתוקנה בעקבות ההחלטה, ומהשוואתה עם חוקים ודיני מס אחרים ובראשם חוק עידוד השקעות הון, עולה כי בבסיס התיקון לחוק נמצאת סתירה מובנית מול חוק עידוד השקעות הון ומיסוי הכנסות משקיעים מדיבידנדים שמחלקות חברות הכפופות לחוק זה. זאת לאור מנגנון "יציבות ההטבות" המובנה בחוק לעידוד השקעות הון.

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: גלעד קוולרציק

 

הסתירה העולה רלוונטית ל"משקיעים קטנים" בבורסה אשר משקיעים בחברות הנהנות מחוק עידוד השקעות הון והיקף הכנסותיהם מגיע לסכום האמור. הסתירה מהותית אף יותר למשקיעים גדולים ולבעלי שליטה, אשר עבורם ההכנסות מדיבידנד עשויות להגיע לסכומים גבוהים. אין חולק על כך שהדבר עלול להשפיע על היקפי גביית המס ואפשרות החלתו האפקטיבית של מס היסף על חלק מן היחידים הרלוונטיים.

 

לכאורה, על פי הגדרות פקודת מס הכנסה, לאחר תיקונה כאמור, דיבידנד שיקבל בעל מניות בחברה הנהנית מחוק עידוד השקעות הון יחויב במס של 15% - בהתאם לחוק המקורי לעידוד השקעות הון, ובמידה שהכנסתו השנתית של אדם עברה סך של 800 אלף שקל, צפוי הוא לשלם 2% מס יסף, כלומר מס כולל של 17%.

 

מנגד, חוק עידוד השקעות הון כולל כאמור סעיף הנקרא "יציבות ההטבות". על פי סעיף זה חברות ובעלי מניותיהן הנהנים מהטבות חוק העידוד זכאים לשימור התנאים בהתאם להוראות החוק ביום אישור תוכנית השקעות/בחירה בקבלת הטבות.

כלומר, במקרה זה לא אמורה להיות פגיעה בהטבות לרווחים שנצטברו בתקופות קודמות, טרם תיקון פקודת מס ההכנסה, גם אם רווחים אלה יחולקו במהלך 2013 או לאחר מכן.

 

המצב שנוצר, שספק אם נצפה מראש, הוא בגדר מלכוד לאוצר ולרשות המסים שכן מצד אחד מדובר בתיקון לחוק בעת האחרונה ובעקבותיו מן הסתם נקבעה תחזית גבייה ותקציב. מנגד, מנגנון יציבות ההטבות בחוק לעידוד השקעות הון, שהוא ייחודי וחריג ולטעמנו אינו מאפשר לפגוע בהטבות שהוקנו. להערכתנו, לאור האמור לא יהא ניתן לגבות את מס היסף על הכנסות הדיבידנד שחל עליהם החוק לעידוד השקעות הון.

 

רו"ח שאול בן אמוץ הוא שותף מסים וראש מגזר הנדל"ן ב- PwC Israel ורו"ח דורון סדן הוא ראש מחלקת המסים בחברה

בטל שלח
    לכל התגובות
    x