מבקר 2010

דו"ח המבקר על משרד האוצר: חשש לניגוד עניינים בבחירת החתמים בהנפקות בחו"ל

מבקר המדינה: "קיים חשש שהחתמים מעניקים לנציגי המדינה תנאי שהייה החורגים מהמקובל בשירות המדינה בעת שהם בחו"ל, כדי לקדם את ענייניהם בעתיד"

אמנון אטד 16:0313.01.10

דו"ח המבקר על משרד האוצר מעלה חשש כי קיים ניגוד עניינים בבחירת החתמים להנפקות בשוקי העולם.

 

 בין השנים 1995 ל-2007 ביצעה הממשלה 11 הנפקות בשוקי ההון המרכזיים בעולם. את האג"ח הממשלתיות משווק משרד האוצר בחו"ל באמצעות חתמים זרים. ההחלטה על בחירת החתמים מתקבלת

בוועדת מכרזים של אגף החשב הכללי באוצר (החשכ"ל), ולאחריה נוסעים מספר עובדים מאגף החשכ"ל למסע חשיפה (Roadshow) של איגרות החוב בפני משקיעים פוטנציאליים בחו"ל.

 

על פי ההסכמים בין הממשלה לחתמים, החתמים מממנים את מסע החשיפה, כולל מחירי הטיסה והלינה של נציגי הממשלה בחו"ל. הכנסות ההנפקה נרשמות בדו"חות הממשלה כסכום נטו, לאחר ניכוי עמלת החיתום. ההוצאות השונות, ובהן הוצאות מסע החשיפה, אינן מצוינות בדוחות. כתוצאה מכך, הוצאות אלה אינן מתוקצבות ואין עליהן פיקוח ובקרה נאותים.

 

בספטמבר 2005 יצאו ארבעה עובדים בכירים באגף החשכ"ל למסע חשיפה לקראת הנפקת אגרות חוב, שנערך בפרנקפורט, אמסטרדם, דבלין ולונדון. הטיסות והשהות בבתי המלון הוזמנו על ידי אחד החתמים והוא שילם בעדן.

 

בתשובה לפניית החשכ"ל, ענתה היועצת המשפטית של האוצר כי היא אינה רואה ניגוד עניינים בנסיעה הממומנת על ידי החתמים, שכן למעשה הוצאות הנסיעה ממומנות בידי המדינה במסגרת התשלום לחתמים. יחד עם זאת, ציינה היועצת כי למיטב הבנתה מדובר במעקף תקציבי, שכן מדובר בהוצאות שאינן מתוקצבות.

 

בתחילת נובמבר 2006 התקיים מסע חשיפה נוסף להנפקת אג"ח ממשלתיות, שאליו יצאו במקביל שני צוותים שכללו שישה עובדים בכירים באגף החשכ"ל. את הטיסות והשהות בבתי המלון הזמין אחד החתמים אשר שילם בעדן, ועל כן לא ניתן היה לבחון אם תנאי הלינה והטיסה עולים בקנה אחד עם הוראות תכ"ם (תקנון, כספים ומשק) של החשכ"ל. גם נסיעה זו קיבלה את אישורה של היועצת המשפטית של האוצר, בין היתר בשל העובדה שהמשנה לחשכ"ל מסר לה "שהסדר זה הוא המקובל בין חתמים למנפיקים".

 

במהלך הביקורת אמרה היועצת המשפטית למבקר המדינה כי היא לא בדקה את הטענה לפיה ההסדר שעל פיו מממנים החתמים את כל הוצאות מסע החשיפה הוא המקובל בעולם. בנוסף מסרה המבקרת כי ידוע לה שתנאי הנסיעות והאירוח הממומנים על ידי החתמים טובים באופן ניכר מן המקובל בשירות המדינה.

 

ביוני 2007 הודיעה נציבות שירות המדינה למנכ"ל משרד האוצר כי לאור רגישות הנושא, יש למסד את הליך יציאתם של בעלי התפקידים במשרד לחו"ל בנוהל ברור. אולם עד מועד סיום הביקורת באוקטובר 2008 לא פעלו מנכ"ל האוצר והחשכ"ל להסדרת הנסיעות על חשבון החתמים בנוהל.

  

לדעת מבקר המדינה, היה על היועצת המשפטית של האוצר לוודא שהמידע שנמסר לה מבוסס. "העובדה שהחתמים נבחרים בהליך תחרותי בפנייה למספר מציעים", כותב המבקר, "אין בה כדי להסיר את החשש כי הם יעניקו לנציגי המדינה תנאים החורגים מהמקובל בשירות המדינה כדי לקדם את ענייניהם בעתיד. בהיעדר אפשרות לבחון אם תנאי הנסיעה והשהייה חרגו מהמקובל בשירות המדינה, קיים חשש שהחתמים יודעים כי בחירתם בעתיד תלויה בעובדי המדינה שהם מממנים את נסיעותיהם". לדעת המבקר, שלה שותפה גם נציבות שירות המדינה, שיטת מימון זו של נסיעות אנשי האוצר לחו"ל עלולה ליצור ניגוד עניינים בבחירת החתמים ולהביא לתנאי נסיעה החורגים מהמקובל בשירות המדינה.

 

בתגובה לממצאים, מסר החשכ"ל למשרד מבקר המדינה באפריל 2009, כי למרות שהוא סבור שבנוהג הקיים יש חשש לניגוד עניינים ולפגיעה בטוהר המידות, הרי שלאור הערות מבקר המדינה הוא יפעל להכנת נוהל שיסדיר את הנסיעות הללו. עוד ציין החשכ"ל כי במהלך השנים החליפה מדינת ישראל את החתמים כמעט בכל הנפקה, דבר שמוכיח כי תנאי האירוח לא השפיעו על הבחירה.

 

לכתבות נוספות מדו"ח המבקר לשנת 2010 לחצו כאן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x