סגור
קניון דיזנגוף סנטר
קניון דיזנגוף סנטר (צילום: אוראל כהן)

לראשונה: בנק ישראל יעודד גופים חוץ בנקאיים במתן אשראי לעסקים קטנים

יעמיד לגופים החוץ בנקאיים בהם חברות כרטיסי אשראי מקורות מימון בהיקף של מיליארד שקל במנגנון של עסקת ריפו. לפני שבועיים הודיע על תוכנית להעמדת מקורות מימון לבנקים בהיקף של 10 מיליארד שקל

בנק ישראל מרחיב את היצע הגופים שיוכלו להעמיד אשראי לעסקים קטנים בריבית נמוכה מהשוק. היום הודיע הבנק המרכזי כי יאפשר לגופי אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים (חברות כרטיסי אשראי או גופים המפוקחים ע"י רשות שוק ההון) לבצע מול בנק ישראל עסקאות ריפו (הסכם רכש חוזר) בהיקף של מיליארד שקל. זו הפעם הראשונה שהבנק המרכזי מעמיד מקורות מימון לשוק החוץ בנקאי.
במסגרת עסקאות הריפו בנק ישראל יקבל מהגופים בטוחות סחירות כגון אג"ח ממשלתיות ומק"מ, ובתמורה יקבל מקורות מימון לצורך מתן הלוואות לעסקים קטנים. מקורות המימון יועמדו בריבית של ריבית בנק ישראל פחות 1.5% (כיום מדובר בריבית של 3.25%). אותם גופים חוץ בנקאיים יוכלו להעמיד את מקור המימון לעסקים קטנים שהכנסותיהם ירדו ב25% לפחות בעקבות המלחמה, ובתנאי שהריבית הממוצעת בהלוואות תעמוד על ריבית הפריים (כיום 6.25%). העמדת ההלוואות לעסקים הקטנים תתבצע החל מהיום ועד לסוף חודש ינואר.
תוכנית זו מגיעה לאחר שבנק ישראל כבר הודיע על העמדת מקורות מימון למערכת הבנקאית לצורך מתן הלוואות מוזלות לעסקים קטנים לפני כשבועיים בהיקף של 10 מיליארד שקל. בעקבות כך, פורסם ב"כלכליסט" כי במשרד האוצר פנו לבנק ישראל ודרשו כי יצרף גם את חברות כרטיסי האשראי לתוכנית, בכדי שלא יווצר מצב שלבנקים יש יתרון תחרותי על פניהם. גם חברות כרטיסי האשראי העבירו פנייה דומה. היום, במקרה או שלא, גם תתקיים בוועדת הכלכלה ישיבה בנושא הרחבת מקורות המימון לגופים החוץ בנקאיים. בבנק ישראל מסרו בזמנו ל"כלכליסט" כי הם פועלים למציאת פתרון לשיתוף הגופים החוץת בנקאיים בקבלת מימון מבנק ישראל ללא קשר לפנייה של גוף זה או אחר בעניין, והיום אכן הודיעו על תכנית שכזו.