סגור
חנויות סגורות בתל אביב בשבוע השני של המלחמה
חנויות סגורות בתל אביב. תחרות על העסקים הקטנים (צילום: שאול גולן)

בלעדי
האוצר: להכניס את כרטיסי האשראי להלוואות המוזלות

המשרד פנה לבנק ישראל בבקשה להכניס את החברות לתוכנית שתציע הלוואות לעסקים קטנים ומזהיר שמתן גישה לתוכנית רק לבנקים ייתן להם יתרון לא בלתי הוגן

משרד האוצר דורש מבנק ישראל לצרף גם את חברות כרטיסי האשראי לתוכנית המוניטרית למתן אשראי מוזל לעסקים קטנים. ל"כלכליסט" נודע, כי אגף התקציבים שלח בשבוע שעבר מכתב לבנק המרכזי, לפיו במבנה הנוכחי של התוכנית, שבו רק לבנקים יש גישה למקורות המימון המוזלים, יש יתרון תחרותי בלתי הוגן לבנקים על פני הגופים החוץ בנקאיים, שעלול לפגוע בתחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים.
באוצר דורשים שבראש ובראשונה תורחב התוכנית לחברות כרטיסי האשראי, שכן ממילא מדובר בחברות שנמצאות תחת פיקוח בנק ישראל, ובמקביל יבחנו את האפשרות להרחבת התוכנית גם לגופים חוץ בנקאיים נוספים הנמצאים תחת פיקוח יציבותי. יצויין כי אין לאוצר סמכות בעניין, ובסופו של דבר ההחלטה היא של בנק ישראל.
כחלק מהצעדים לייצוב המשק בעקבות המלחמה, בשבוע שעבר הודיע בנק ישראל כי יעניק הלוואות מוניטריות בהיקף של 10 מיליארד שקל לבנקים בריבית נמוכה של ריבית בנק ישראל מינוס 1.5%, כלומר 3.25%. את המימון הזו יוכלו הבנקים להעמיד לעסקים קטנים שנפגעו מהמשבר (ירידה של 25% בהכנסות), ובתנאי שהריבית הממוצעת בהלוואות תעמוד על ריבית הפריים, 6.25%, שנחשבת לנמוכה ביחס למקובל היום בשוק.
גם בעת שגרה מקורות המימון של הגופים החוץ בנקאיים יקרים יותר משל הבנקים, וכעת עם התוכנית המוניטרית עולה החשש כי פער זה יתרחב. בנוסף, ישנם עסקים שמקבלים את המימון שלהם מהשוק החוץ בנקאי, ולא יוכלו ליהנות מהמימון המוזל.
שוק האשראי לעסקים קטנים נחשב לריכוזי, ונתח השוק של הבנקים הוא מעל ל־90%, לעומת כמחצית השוק בלבד באשראי לעסקים גדולים. בשנים האחרונות נעשו ניסיונות לשפר את התחרות ולחזק את השחקנים החוץ בנקאיים, אולם במשרד האוצר סבורים שצעד כמו מתן הלוואות מוניטריות זולות לבנקים בלבד רק יביא לתוצאה ההפוכה של הגדלת הריכוזיות.
במקביל, ל"כלכליסט" הגיע מכתב ששלחו חברות כרטיסי האשראי לבנק ישראל, לפיו: "איננו רואים כל סיבה ממשית שלא לאפשר לגופים הנתונים לאותו משטר פיקוחי הדוק, להשתתף בתוכנית האמורה. כשחקנים משמעותיים במערכת הפיננסית בישראל וככאלה שמצופה ונדרש מהם לתת אלטרנטיבה לאשראי הניתן על ידי הבנקים, הדרתנו מהתוכנית לא סבירה".
דיון דומה היה גם במשבר הקורונה, אז הודיע בנק ישראל על תוכנית דומה שהיתה פתוחה לבנקים בלבד ועוררה ביקורת. בבנק ישראל הסבירו בזמנו כי מדובר בסוגיה מורכבת, שכן גם בעולם רק לבנקים יש גישה להלוואות מוניטריות מהבנק המרכזי. שלוש שנים מאז והסוגיה עולה שוב, ובמערכת הפיננסית מציינים שהכנסת גורמים נוספים לתוכנית חשובה יותר היום מבתקופת הקורונה, שכן אז רמת הריבית במשק הייתה נמוכה וכיום היא 4.75%. והגופים החוץ בנקאיים מסוגלים להעמיד הלוואות ברמה הנושקת לריבית דו־ספרתית. לכן, השתתפותם בתוכנית היא קריטית ליכולתם להעמיד אשראי בריבית סבירה.
בנק ישראל: "כבר עם פרסום הצעד החל הבנק בבחינת האפשרות לצרף גופים חוץ בנקאיים, ללא קשר לפנייה מגורם כזה או אחר. מדובר בתהליך מורכב, המצריך העמדת בטוחות ותנאים נוספים בפן המשפטי. ככל שתהליך זה יושלם, תצא על כך הודעה לציבור".