סגור

בעקבות המלחמה ניתן יהיה להפקיד בסלולר צ'ק של עד 100 אלף שקל

בנק ישראל מגדיל את רף ההפקדות, כשעד היום ניתן היה להפקיד עד 50 אלף שקל. כמו כן, יינתנו הקלות לשחקנים זרים בעולם התשלומים, בכניסה לפעילות בישראל

בנק ישראל מגדיל את רף ההפקדות של צ'קים בסלולר. עד היום תקרת ההפקדה של צ'ק דרך הטלפון הנייד עמדה על 50 אלף שקל, וכעת היא תורחב ל-100 אלף שקל. בבנק ישראל מציינים כי בשנת 2022 היו 1.65 מיליון צ'קים בטווח של בין 50-100 אלף שקל, כך שקיים פוטנציאל לא מבוטל להיקף הצ'קים שניתן יהיה להפקיד בדיגיטל.
בבנק ישראל מציינים, כי עוד בטרם פרצה המלחמה הם בחנו להרחיב את רף הצ'קים שניתן להפקיד בסלולר, אולם בעקבות המלחמה, שמשבשת את היכולת של חלקים בציבור לבצע הפקדה פיזית בבנק של צ'קים, הם החליטו להאיץ את תהליך הבחינה, והודיעו היום על הגדלת הרף.
בנוסף לכך מחלקת התשלומים והסליקה בבנק ישראל הודיעה על מספר צעדים נוספים הקשורים לעולם התשלומים. כך למשל גובשו הסכמות עם ענף כרטיסי האשראי בדבר הסטנדרטים הבסיסיים שנדרש ליישם בתחומי אבטחת מידע, הגנת סייבר והמשכיות עסקית. גם כאן מדובר בסטנדרטים שגובשו בחודשים האחרונים, אך הוחלט לזרז את פרסומם בעקבות המלחמה, שמציבה לצד הסיכונים הביטחוניים גם עלייה בסיכון לאירוע סייבר משמעותי, מה שמצריך את עיבוי ועדכון הסטנדרטים לאבטחת מידע. במסגרת הסטנדרטים שנקבעו, הוחלט כי על השחקנים בעולם התשלומים לאמץ אותם עד לסוף שנת 2024, אולם בבנק ישראל מבקשים מהשחקנים השונים לא להמתין לדדליין, ולאמץ את הסטנדרטים בהקדם האפשרי.
בכדי לנסות ולהגביר את התחרות בעולם התשלומים, הודיעו בבנק ישראל כי יעניקו הקלות בכניסה לפעילות בישראל לסולקים מארה"ב, מדינות האיחוד האירופי ובריטניה. סולקים שיש להם רשיון במדינות אלה, יוכלו להתחיל את תהליך ההצטרפות לתשתית התשלומים בישראל שמנוהלת ע"י שב"א, זאת לפני הגשת בקשה לרישיון שמאפשר מתן שירותי סליקה בישראל. הפעילות במקביל של ההצטרפות לתשתית התשלומים וקבלת הרשיון אמורה לקצר את משך הזמן עד אשר יוכלו להתחיל לפעול בישראל. בבנק ישראל הסבירו כי גם כאן להחלטה יש קשר למלחמה: "אנו עדים במהלך תקופת החירום כי גורמים שונים בעולם מבקשים להיעזר בתשתיות של חברות טכנולוגיה בינלאומיות להעברת כספים ותרומות לגורמים בישראל, כמו לעמותות המגישות עזרה לחיילים, למפונים ולציבור. פתיחת השוק לגופים בינלאומיים בתחום התשלומים באופן מהיר יותר מלוחות הזמנים הקבועים בחקיקה הקיימת, תגדיל את ההיצע של שירותי תשלום חדשניים", אומר מנהל מחלקת תשלומים וסליקה עודד סלומי.