סגור
סליקה כרטיסי אשראי

בלעדי
כ.א.ל תפצה בתי עסק שהועלתה להם עמלת סליקה בסכום כולל של כ-9.4 מיליון שקל

הדברים סוכמו בהסדר פשרה שאושר במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. מי שיקבלו את הפיצוי הם בתי עסק שהועלתה להם עמלת הסליקה במאי 2014, ינואר 2015, פברואר 2016 ויולי 2017. לקוחות שמשתמשים בשירות יפוצו אוטומטית לחשבון ולמי שכבר לא לקוח החברה תבוצע העברה בנקאית

חברת כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) תפצה באופן ישיר בתי עסק זכאים שהועלתה להם עמלת הסליקה במועדים ספציפיים בסכום כולל של כ-9.4 מיליון שקל, כך עולה מהסדר פשרה שאושר היום (א') על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב. הסדר הפשרה הושג במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד כ.א.ל במאי 2018.
הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות עוה"ד יניב סטיס ממשרד מושקוביץ-סטיס, עורכי דין, עסקה בטענה כי כ.א.ל נהגה לייקר את עמלת הסליקה ללא יידוע לקוחותיה. עוד נטען כי כ.א.ל נוהגת ליידע את לקוחותיה רק במסגרת דף פירוט החיובים שנשלח אליהם בהודעה שאינה אפקטיבית כי זו אינה מצויה בדף נפרד אלא נטמעת בפסקה המכילה הודעות שונות ללא שום הבלטה. המבקשים ביקשו לייצג את כל בתי העסק שהתקשרו עם כ.א.ל לקבלת שירותי סליקה ואשר בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור היא ייקרה להם את עמלת הסליקה מבלי לבצע יידוע אפקטיבי.
1 צפייה בגלריה
עו"ד יניב סטיס
עו"ד יניב סטיס
עו"ד יניב סטיס
(צילום: יוסי גמזולטובה)
מנגד, דחתה כ.א.ל את טענות המבקשים. בין השאר בטענה כי הסכם הסליקה מתיר לה לבצע שינויים בסוגי ושיעורי העמלות הנגבות על פי שיקול דעתה ומתן הודעה מראש על כך, וזאת, בהתאם לדין. כמו כן נטען כי ההודעה החילה מאפיינים שונים שמבדלים אותה מהאחרות כמו גודל אותיות, הדגשה ופירוט, וכי היידוע לבתי העסק היה אפקטיבי בהתחשב בכך שחלק לא מבוטל מהם נקטו בפעולה מסוימת בקשר לעדכון עמלת הסליקה כמו לדוגמא החלטה לסיום ההתקשרות מולם.
בסופו של יום במסגרת הליך גישור הושג הסדר פשרה במסגרתו הוסכם כי קבוצת התובעים עליה יחול הסדר הפשרה הינה כל בית עסק שהועלתה לו עמלת הסליקה במסגרת מהלכי הייקור במאי 2014, ינואר 2015, פברואר 2016 ויולי 2017. סכום הפיצוי הכולל שכאל התחייבה לשלם הינו כ-11.8 מיליון שקל הכולל את הפיצוי הישיר לחברי הקבוצה, הגמול למבקשים, שכר טרחה לבאי כוחם ומע"מ. סכום הפיצוי הישיר לחברי הקבוצה הינו כ-9.4 מיליון שקל. הסכום אותו יקבל כל בית עסק זכאי תלוי במספר פרמטרים שונים כמו המועד בו בוצע הייקור.
לקוחות פעילים זכאים , כלומר בתי עסק בעלי חשבון פעיל המשתמשים בשירותי הסליקה של כ.א.ל יזכו להשבה באופן אוטומטי דרך זיכוי בכרטיס האשראי. ללקוחות לא פעילים שסכום ההשבה עולה על 50 שקל, תבוצע העברה בנקאית לחשבון הבנק.
באשר להסדרה עתידית נקבע כי בתוך 30 יום מהיום שפס"ד יהפוך לסופי כ.א.ל מתחייבת לשנות את אופן היידוע של מהלכי ייקור עתידיים בדף הפירוט החודשי. בהיבט הצורני, תבוצע הדגשה והגדלה של לפחות 20% בגודל האותיות המרכיבות את ההודעה, כמו גם רווח של שתי שורות של קווים קצרים ורצופים בין ההודעה בדבר ייקור העמלה לבין הודעות אחרות. בהיבט התוכני, ההודעה תיבדק בכדי להימנע משימוש במונחים העשויים להשתמע לשתי פנים ותלווה בכותרת, כאשר בתחילת ההודעה תכתב הכותרת "העלאת עמלת הסליקה" ובגוף ההודעה ייכתב שהעמלה "תועלה" בצירוף שיעור עמלת הסליקה לאחר הייקור והמועד שבו תכנס ההתייקרות לתוקף. מעבר להודעה שתשלח במסגרת דף הפירוט החודשי, כאל תשלח הודעה נוספת לפחות חודש לפני העלאת עמלת הסליקה באחת מהדרכים וכפי שבחר בית העסק להתקשר מולם: מסרון, דוא"ל או מכתב נפרד שיצורף למעטפה של החשבון החודשי.
את כ.א.ל ייצגו עוה"ד ברק טל ותומר בר נתן ממשרד ארנון.