סגור
קניון עזריאלי ת"א
קניון עזריאלי ת"א (צילום: אייל קרן)

בנק ישראל: התאוששות ברכישות באשראי בשבועיים האחרונים

מניתוח נתוני השימוש בכרטיסי אשראי אומרים בבנק ישראל כי יש התאוששות בשבועיים האחרונים בענפי צריכה שונים, זאת למעט ענף התיירות. בנוסף מציינים כי הירידה בצריכה בזמן המלחמה דומה לפגיעה בסגר השני של הקורונה

הפגיעה בצריכה בעקבות המלחמה דומה בהיקפה לפגיעה שהייתה בעת הסגר השני במשבר הקורונה, כך עולה מבדיקה שערכה מחלקת המחקר בבנק ישראל. הבחינה מתבססת על נתוני השימוש בכרטיסי אשראי, שמהווים אינדיקציה טובה להיקף הצריכה.
מנתונים שאספו בנק ישראל משב"א, האחראית על תשתית התשלומים בכרטיסי אשראי בישראל, עולה כי חמישה שבועות לאחר פתיחת המלחמה והיקף השימוש בכרטיסי אשראי המנוטרל מגורמים עונתיים, הוא נמוך ב-9% מכפי שהיה חזוי שיהיה.
בבנק ישראל מציינים שעם פרוץ המלחמה ההוצאה בכרטיסי אשראי ירדה במשך שלושה שבועות, והגיעה בשפל לרמה שנמוכה בכ-20% מרמתה החזויה. ואילו, בשבועיים האחרונים אנו עדים להתייצבות ואף התאוששות מסוימת בסך הרכישות.
במחלקת המחקר ניתחו את הנתונים והשוו אותם לתקופת משבר הקורונה. מההשוואה עולה כי רמת ההוצאה היחסית בכרטיסי אשראי בתום חודש ללחימת "חרבות ברזל" דומה לזו ששררה בסגר הקורונה השני (חגי תשרי בשנת 2020), וטובה במידה משמעותית מרמת ההוצאה בתקופת סגר הקורונה הראשון שאירע במרץ 2020, אז הירידה עמדה על יותר מ-40%.
בבנק ישראל ניתחו גם את מצב הענפים השונים, ומצאו כי סגירת מערכת החינוך ומרכזי המסחר הובילו לירידה בצריכה בכמה ענפים. כך למשל, ההוצאה על שירותי חינוך ופנאי צנחה בכ-60%, ההוצאה בענף האופנה, ריהוט, מוצרי חשמל ובמסעדות הייתה נמוכה בכמעט 40% בהשוואה לרמה החזויה, וההוצאה על דלק, תחבורה ודואר צנחה בכ-20%. לעומת זאת, ההוצאה ברשתות המזון זינקה בשבוע הראשון למלחמה ב-30% מהרמה החזויה על פי כתוצאה החשש הראשוני של הציבור ממחסור במוצרים.
בתום שלושה שבועות מפרוץ המלחמה, ההוצאה הגבוהה על מזון ירדה ושבה לרמתה הרגילה לעונה, אך בענפים אחרים היא הוסיפה להיות נמוכה, כך שסך ההוצאה בכרטיסי אשראי הייתה נמוכה בכ-20% מכפי שהייתה חזויה.
בבנק ישראל מציינים כי בשבועיים האחרונים יש התאוששות מסוימת במרבית התחומים שנפגעו באופן ניכר, למעט בענפי הטיסות המלונאות והשכרת רכב, מה שמעיד על כך שהענף שנפגע עמוק במיוחד מהמלחמה הוא ענף התיירות.