סגור
סניף בנק בנקים תחרות ריכוזיות בנק הפועלים
סניף בנק (צילום: שאול גולן)

עקב המלחמה: תידחה הגברת השקיפות מול לקוחות הבנקים

האוצר מבקש לדחות בשלושה חודשים את כניסתה לתוקף של ההוראה שמחייבת את הבנקים לשלוח ללקוחות מדי חודש דיווח על העמלות והריביות

בעיה אמיתית או תירוץ למניעת שקיפות בחסות המלחמה? יישום ההוראה שמחייבת את הבנקים לשלוח ללקוחותיהם מדי חודש דיווח על העמלות והריביות שגבו מלקוחותיהם צפוי להידחות בשלושה חודשים, ולחול רק מאפריל 2024, כך עולה מתזכיר חוק שפורסם בנושא בתחילת השבוע.
במסגרת חוק ההסדרים האחרון הוחלט להטיל חובה על הבנקים לשלוח בתחילת כל חודש הודעה שבה יפורטו סכומי העמלות והריביות שגבה הבנק מהלקוח בחודש הקודם. המטרה בהוראה הזו היא להגביר את המודעות של הלקוח לסכומים שהוא משלם לבנקים, ובכך לדרבן אותו לפעול להפחתתם.
ההוראה היתה אמורה להיכנס לתוקף בינואר 2024, אולם בתחילת השבוע פרסם משרד האוצר תזכיר חוק, שממנו עולה כי יש כוונה לדחות הנחיה זו בשלושה חודשים, כך שהבנקים יחלו לשלוח את ההודעות בחודש אפריל. החלק השני בהוראה שקובע שסיכום עמלות וריביות בתחום המשכנתאות יישלח החל מחודש יוני בשנה הבאה, צפוי להישאר ללא שינוי ולא להידחות.
במשרד האוצר, שפרסם את תזכיר החוק בעניין הדחייה, מסבירים שהיא נעשית בשל השפעות המלחמה: "כתוצאה מהמלחמה וגיוס המילואים הרחב נוצר מחסור בעובדים במערכת הבנקאית. כמו כן, הסיטה המערכת הבנקאית את משאביה לטיפול במקרים דחופים ובפרט של לקוחות, שנפגעו מהמצב", נכתב בדברי ההסבר לתיקון המוצע.