סגור
ועידת התחזיות פרופ' ליאו ליידרמן
(צילום: סיני דוד)

ועידת התחזיות
ליאו ליידרמן: "סיכון להאטה חדה בצמיחה במשק ב-2024"

פרופ' ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, אמר בוועידת התחזיות של כלכליסט: "לא כל קובעי המדיניות הפנימו את הסיכון הגדול להאטה ב-2024"; לדבריו, "ללא ביצוע התאמות פיסקליות, קיים סיכון גבוה שהגירעון יגיע ל- 6% מהתמ"ג"

"החדשות כרגע, מבחינת הטווח הקצר, אינן במיוחד מעודדות. מרבית תחזיות המאקרו, כולל זאת שלנו, מצביעות על הסתברות גבוהה למצב של ירידה בתוצר לנפש וברמת החיים ב-2024. יש מי שיכנה זאת כמצב של מיתון, אולם אני מעדיף לכנות זאת כסיכון למצב של האטה חדה בצמיחת המשק", כך אמר פרופ' ליאו ליידרמן היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים בוועידת התחזיות של "כלכליסט".
"הבעיה המרכזית כיום שמגבילה את הצמיחה במשק היא המחסור בעובדים. יש עובדים שגויסו למילואים, עובדים זרים שלא נמצאים כאן, עובדים שפונו ועסקים שנסגרו. הבעיות הללו לא משפיעות באופן אחיד על המשק, ומשפיעה בעיקר על ענפים כמו ענף הבנייה", הוא אמר.
לדבריו, לא כל קובעי המדיניות מודעים לחומרת המצב בזירה הכלכלית: "המציאות בחזית הכלכלית מוכרת היטב ע"י משקי הבית וכלל המגזר העסקי. אולם, נדמה לי שלא אטעה אם אטען שלפחות חלק ממקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות טרם הפנימו את הסיכון הגדול להאטה חדה בצמיחה במשק הישראלי ב-2024", אמר ליידרמן.
ליידרמן ציין כי כלי מדיניות העיקרי שבידי כל ממשלה, הוא תקציב המדינה. "האתגר העומד בפני הממשלה ב-2024 אינו פשוט. מצד אחד, לאפשר הגדלת הוצאות הביטחון, הוצאות השיקום והתמיכות באוכלוסיות שהכי נפגעו מהמלחמה. מצד שני, לשמור על משמעת המסגרת הפיסקלית, שתמכה בצמיחה ובהישגם של המשק בעשורים האחרונים", הוא אומר.
ליידרמן התריע בדבריו כי: "ההרכב הנוכחי של תקציב המדינה אינו נותן מענה לצורך לצמצם ככל האפשר את עומק המיתון ולהכין את המשק לקראת שיקום והתאוששות אחרי המלחמה. נדרשת כיום הסטה משמעותית של כספים מסעיפים שאינם תורמים לצמיחת המשק ולהתמודדות מול המיתון לסעיפים תומכי צמיחה. אגף התקציבים במשרד האוצר ובנק ישראל סיפקו דוגמאות קונקרטיות של צעדים שניתן לנקוט בהם כבר ב-2024. יש כאן אחריות גדולה לקובעי התקציב: הרכב הוצאות לא נכון עלול להעמיק את ההאטה בפעילות המשקית במשק".
לדברי ליידרמן חשוב בבניית התקציב לשים לב להרכבו וכן ליעד הגירעון. "ללא ביצוע התאמות פיסקליות, קיים סיכון גבוה שהגירעון יגיע ל- 6% מהתמ"ג ואף מעבר לזה בשנה הקרובה. מההיכרות עם שוק ההון המקומי ובחו"ל ועם ההתנהלות של חברות דירוג האשראי, אני רואה חשיבות גדולה בקביעת יעד גירעון שלא יעלה על 5% מהתמ"ג ב-2024 . זאת, בליווי מחויבות שקופה ואמינה להפחתה הדרגתית של הגירעון בשנים לאחר מכן", אמר ליידרמן.
"הגדלת יעד הגירעון מעל 5% מהתמ"ג לא תצמצם את המיתון אלא תגביר את הסיכונים הפיננסיים ואת עלות גיוס ההון של ישראל. כלומר, הגדלת הגירעון בצורה לא סבירה לא תפתור את בעיית ההאטה בצמיחה", אמר ליידרמן.