$
הכסף

אירגוני עובדים ומעבידים: קביעת ערך שעה לעובדי קבלן היא הנצחתם בתחתית

הארגונים מסתייגים נחרצות מהמתווה שמציע משרד העבודה – לפיו ינקב ערך שעת העבודה לפי שכר המינימום. ההסתדרות טוענת כי ציון ערך שעה מפורש בתחשיב צפוי לקבע סטנדרט של תעריף ריצפה שאליו יתכנס השוק. ארגון חברות הניקיון פנה כבר ליועמ"ש כדי לעצור את קידום התקנות

אתי אפללו 13:5513.04.21

הסתדרות העובדים ואירגוני מעבידים מגיבים לטיוטת תקנות שפרסם משרד העבודה, לקביעת ערך שעת עבודה לעובדי קבלן, ומסתייגים נחרצות ממתווה שמציע משרד הכלכלה – לפיו ינקב ערך שעת העבודה לפי שכר המינימום. האירגונים מציעים חלופות שונות, ביניהן גם חלופה נוספת שקבע משרד הכלכלה, לפיה ערך השעה יקבע לפי נוסחה שתשתנה ותשקף מרכיבים שונים, כאשר בטיוטה נקוב גם תמחור מרכיבים אלו. 

 

ההסתייגויות מגיעות לאחר שב-25.3 פרסם משרד העבודה טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, בו נקבעים תעריפי שכר לעובדי הניקיון. הטיוטא פורסמה בתקופת ממשלת מעבר, לאחר עשור של קיפאון בהתקנת התקנות. מטרת התקנות היא קביעת רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדים בענפים עליהם חל החוק – ענף הניקיון, ענף השמירה והאבטחה וענף ההסעדה. סיכום רכיבי שכר אלה אמור להוות בהתאם לחוק, סף תחתון למרכיב עלות שכר העבודה בחוזים למתן שירותים בענפים האמורים, כאשר תשלום שכר נמוך מכך יהווה התקשרות גרעונית אסורה. בתקנות נקבעו שתי חלופות -  הראשונה, קביעת ערך שעה שנקוב בהתאם לתעריף שכר מינימום. השניה, קביעת ערך שעה לפי רכיבי שכר שונים ואופי החישוב שלהם.

 

עובד קבלן (ארכיון). למצולם אין קשר לכתבה עובד קבלן (ארכיון). למצולם אין קשר לכתבה צילום: שאול גולן

 

ההסתדרות ציינה כי ציון ערך שעה מפורש בתחשיב צפוי לקבע סטנדרט של תעריף ריצפה שאליו יתכנס השוק, וכי נקיבה בסכומים מפורטים תביא למרוץ לתחתית של שכר בענפים אלו. לעמדתה, גם בתחשיב לפי רכיבי שכר ישנו קושי שכן ערכם של מרכיבי עלות שעת עבודה אינו סטטי אלא משתנה לעיתים תכופות. לכן, הסכומים המצויים בטיוטת תחשיב התקנות צפויים להפוך לבלתי מעודכנים ובלתי רלוונטיים מייד לאחר פרסומם. לכן, מציעה ההסתדרות, כי התעריף יקבע לפי ועדת תעריפים משותפת לממשלה, לארגוני המעבידים ולהסתדרות, שתפרסם מידי תקופה עידכוני תעריפים ואת אופן חישובם המתודולוגי.

 

ארגון חברות הניקיון המייצג מעסיקים בענף מתנגד גם הוא לנקיבה בסכומים מפורטים, והוא מבקש לקבוע נוסחה לחישוב ערך שעה, ולא לקבוע ערך שקלי. לטענתם, קביעת סכומים שקליים בתקנות שיתבססו על שכר המינימום במשק, יקבע סטנדרט של תעריף רצפה אליו יתכנס השוק, וינציח הלכה למעשה את שכר המינימום כשכר העבודה הבלעדי בענף. הניקיון.

 

"טענה זו מבוססת על היכרות עמוקה של כוחות השוק הפועלים בענף וניסיונו של הארגון נוכח המצב הקיים בו אין תקנות, ובו חוזי ההתקשרות בענף מתכנסים לתעריפי שכר המינימום המופיעים בהוראות התכ"מ (תקנון הכספים והמשק של משרד האוצר)" – כך כותבים בארגון במכתב שנשלח ליועמ"ש, ומוסיפים: "תנאי השוק, בפרט נוכח מצוקת כוח אדם משמעותית בענף הניקיון, מחייבים את חברות הניקיון לשלם לעובדים בפועל שכר העולה על שכר המינימום. לפיכך, הנצחת שכר המינימום בחוזי ההתקשרות מביא בהכרח לכריתתם של חוזי הפסד".

 

ארגון חברות הניקיון אף פנה בשבוע שעבר ליועמ"ש בבקשה לעצור את קידום התקנות בטענה כי קיים פגם בקידום התקנות בתקופת של ממשלת מעבר, כאשר שר העבודה האמון על התקנת התקנות צפוי לפנות את תפקידו בקרוב, בייחוד כאשר ממשלה יוצאת מחויבת בריסון ואיפוק בהפעלת סמכויותיה השלטוניות לגבי עניינים שאין בהם דחיפות של ממש.

 

עו״ד ורוניקה רוזנברג, מנכ״לית ארגון חברות הניקיון בישראל מציינת כי :״תקנות ערך השעה נמצאות בדיונים לאורך שנים. ארגון חברות הניקיון בישראל מוביל אל מול משרד העבודה והרווחה יצירת תקנות המבוססות על נוסחה ללא ערכים מספריים תוך פירוט רכיבי השכר המחייבים במקום תקנות על בסיס ערך מספרי של שכר המינימום, על מנת שלא להנציח את שכר המינימום כשכר הקובע בענף לעובדי הניקיון בכלל ולעובדים הוותיקים בפרט . תמוהה החלטת משרד העבודה והרווחה לקדם דווקא בעיתוי הנוכחי, בהיעדר שר קבוע ובתקופת ממשלת מעבר, תקנות שהעיסוק סביבן נמשך שנים והצעת משרד העבודה והרווחה פוגעת בעובדי הניקיון באופן ישיר. אנו פונים ליועץ המשפטי לממשלה, הד״ר אביחי מנדלבליט, שידחה את כינון התקנות החדשות עד אשר ימונה שר קבוע ואיתו ניתן יהיה לנהל דיון מעמיק ולנסות להסדיר את סוגיית ערך השעה לשביעות רצון כל הצדדים״

x