$
בארץ

כצפוי: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

ברקע להחלטה: הפתיחה הצפויה של המשק לאחר הסגר השלישי, והמדד השלילי שנרשם בינואר; עם זאת מציינים בנק כי "למרות האופטימיות ממבצע החיסונים, הפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת"; לגבי הציפיות בתחום האינפלציה כותבים כי הן עלו ונמצאות סביב הגבול התחתון של היעד

אתי אפללו 16:0022.02.21

בנק ישראל הותיר, כצפוי, את שיעור הריבית ללא שינוי, על 0.1%, כך הודיעה היום (ב') הוועדה המוניטרית בראשה עומד נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון. ברקע להחלטה: הפתיחה הצפויה של המשק לאחר הסגר השלישי, והמדד השלילי (0.1%-) שנרשם בינואר.

 

 

 

בבנק ישראל מציינים כי המשק נמצא בעיצומו של תהליך יציאה מהסגר השלישי ולמרות שהשפעתו הכלכלית היתה מתונה יותר מהצפוי, רמת התחלואה הגבוהה עדיין והתפשטות המוטציות המדבקות מקשות על חזרה לפעילות כלכלית מוגברת.

 

בבנק ציינו כי: "למרות האופטימיות ממבצע החיסונים, הפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת. לכן, הוועדה תמשיך להפעיל מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר".

 

הנתונים המשקיים שעמדו בפני הוועדה הם התכווצות התוצר בשנת 2020 ב-2.4%, ובמונחי תוצר לנפש ב-4.1%, פחות מההתכווצות שהייתה חזויה. שיעור האבטלה הרחב עלה במהלך הסגר השלישי, והגיע במחצית השנייה של ינואר לכ-20% לאחר שירד לכ-13% בתקופה שבין שני הסגרים. סביבת האינפלציה נותרה נמוכה אך נמשכת מגמת עלייה מתונה, כשמדד ינואר 2021 ירד כאמור ב-0.1% לאחר ירידה בשיעור זהה במדד דצמבר 2020, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.4%-. "על רקע המדיניות המרחיבה וסביבת האינפלציה העולמית הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות עלו ונמצאות בסביבת הגבול התחתון של היעד (1%-3%)", ציינו בבנק, "בציפיות משוק ההון (לגבי האינפלצהי) חלה עלייה משמעותית".

 

בינואר עדכנה חטיבת המחקר בבנק ישראל את התחזית המקרו כלכלית לשנתיים הקרובות. התחזית עבור 2021 כוללת שני תרחישים מרכזיים: הראשון - התחסנות מהירה של האוכלוסייה עד מאי 2021, והשני - תהליך התחסנות מתמשך יותר - עד יוני 2022. בתרחיש החיסון המהיר התוצר צפוי להתרחב ב-6.3% ב-2021 וב-5.8% ב-2022. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים (המסתיימים ברבעון הרביעי של 2021) צפוי לעמוד על 0.6% וב-2022 על 0.9%.  

 

הנגיד אמיר ירון הנגיד אמיר ירון צילום: בלומברג

 

 

x