$
פרויקטים

חברת נמל אשדוד מובילה מהלך משמעותי לגיוון תעסוקתי וקולטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות

אורנה הוזמן בכור יו"ר הדירקטוריון - נמל אשדוד פתח שעריו ומנהל מכרזים לאיוש משרות המיועדות לנשים, אנשים עם מוגבלות, בני העדה האתיופית, האוכלוסיה הערבית והדרוזית

בשיתוף נמל אשדוד 15:2915.09.19
כיו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד אני מובילה מדיניות גיוס כוח אדם על בסיס גיוון תעסוקתי וקידום אוכלוסיות ייעודיות בקליטה לעבודה בחברה.

 

אני משוכנעת שצמצום הפערים בחברה בין אוכלוסיות שונות הוא יעד משמעותי וחשוב, שמהווה נדבך בסיסי בחוסן הלאומי, הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.

 

כמנהלת עם נסיון בארגונים רבים ברור לי, שעלינו מנהיגי הפעילות הכלכלית והעסקית של ישראל, לקחת אחריות על החברה אותה אנו מנהלים ועל הערכים אותם אנו מטמיעים. עסקים וערכים יכולים וצריכים להשתלב במטרות ויעדים שהחברה מציבה לעצמה.כאשר אנחנו בונים פירמה חזקה עלינו להפנים שאנחנו גם בונים איתנות חברתית. כלכלה. דווקא אנחנו, המנהלים הנמצאים בתפקידים הבכירים, צריכים לנצל את הזכות שניתנה לנו להוביל חברות וארגונים גדולים במשק, ועלינו לראות את התמונה החברתית הגדולה.
 צילום: אבי רוקח

נמל אשדוד נבחר על ידי רשות החברות הממשלתיות, כאחת משלוש חברות, להוביל פיילוט של מיזם לקידום הגיוון התעסוקתי וקליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ייעודיות. מטרת המיזם של רשות החברות ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הוא לקדם גיוון תעסוקתי בחברות הממשלתיות של אוכלוסיות, כגון: בני האוכלוסיה הערבית, הדרוזית, נשים בתפקידי ניהול ובני העדה האתיופית. אוכלוסייה נוספת שחברת הנמל מקדמת את העסקתה בחברה, היא אנשים עם מוגבלות משמעותית. 

 

במהלך שנת 2017 ניהל נמל אשדוד מכרז ייעודי לקליטת עובדים לתפקיד סוור/ת בחברה. לראשונה, מכרז לתפקיד זה הוגדר מראש כייעודי לאוכלוסיות מגוונות בלבד: נשים, בני העדה האתיופית, ערבים ודרוזים. בזכות מכרז זה והטמעת המדיניות של הדירקטוריון בגיוס עובדים, במהלך השנים 2017-2018 כ- 50% מהעובדים שנקלטו לעבודה בנמל היו מקרב האוכלוסיות הייעודיות. מכרזים ייעודיים נוספים פורסמו לתפקידים בתחומים נוספים.

 

גיוון (Diversity) הוא תהליך שבו אנו משלבים בחברה עובדים בעלי רקע שונה ומפתחים תרבות ארגונית מכילה עבור כולם. שילוב אוכלוסיות מגוונות בחברות עסקיות הוכיח עצמו כמנוע צמיחה והצלחה עסקית. אני חותרת ופועלת להעסקה רב גונית מתוך חשיבות ערכית חברתית, מכוח החוק, ומשום שכחברה ממשלתית, שהינה בבעלות הציבור, ראוי שהיא תייצג את הציבור על כל גווניו.

 

 צילום: פבל טולצינסקי

 

אני מבקשת להדגיש שגיוון תעסוקתי לא קורה ספונטנית – הניסיון מראה כי האוכלוסיות הייעודיות לא פונות למכרזים המיועדים לכלל האוכלוסייה, ובאחריותנו לגרום להן להגיש מועמדות למכרזים למשרות בנמל ולשם כך דרושות תכניות גיוון, שכוללות מכרזים ייעודיים לאוכלוסיות מגוונות, תקשורת פנים וחוץ ארגונית והדרכות להעלאת המודעות לנושא.

 

מכרז זה היה תקדימי, זו פעם ראשונה שמכרז לסוורים פונה לאוכלוסיות מגוונות כולל לנשים– עד אז הייתה רק סוורת אחת בנמל שנקלטה שנה קודם לכן וכיום ישנן 4 סוורות.

 

להבטחת הצלחת התהליך, הושקעו מאמצים ארגוניים בקליטת הסוורים והסוורות, שיבטיחו השתלבות מוצלחת של כולם כחלק מהמרקם הארגוני, הפחתת התנגדויות וחסמים ומניעת נשירה של העובדים מרקע מגוון. נקודת המוצא הראשונה שלי הייתה שהצלחת הקליטה היא אחריות משותפת של העובדים ושל חברת הנמל עצמה, שתפקידה לספק את התנאים האופטימליים להשתלבות ושל הנקלטים.

  

אסיים ואומר, שישנן בישראל אוכלוסיות רבות שמגיעה להן דחיפה בכדי שנסגור את הפערים בינן לבין החלקים האחרים בחברה הישראלית, וכל פעילות בכיוון זה היא ערכית וברוכה.

x