$
משפטיפ

תשלום מזונות במשמורת משותפת: לא שוויוני ולא הוגן

בדצמבר הקרוב בית המשפט העליון צפוי ליתן את אחת מההחלטות החשובות שנידונו בתחום דיני המשפחה בעשורים האחרונים: מה הדין לגבי מזונות כאשר בני הזוג שמתגרשים משתכרים באופן דומה

עו"ד ומגשרת אירית ארז 10:5610.11.16

בשנים האחרונות נושבות רוחות של שינוי בחברה הישראלית. שינויים הזוכים לביטוי במגוון של נושאים ובתוך כך במעמד האישה, במבנה התא המשפחתי, ובהגדרת התפקידים המסורתית במשפחה. בעוד שבעבר גידול הילדים וטיפוח התא המשפחתי היה בעיקר נחלתה של האם, ופרנסת המשפחה הייתה מוטלת לפתחו של האב בלבד, הרי שבעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים מהותיים בתא המשפחתי, בתפקידי בני הזוג בדגש על יציאה לעבודה, היקף וגובה השכר של כל אחד מבני הזוג והתרומה להכנסה המשפחתית. 

בהתאם, נשים רבות פורצות את ״תקרת הזכוכית״ ומשתלבות במגוון תפקידים ומשרות בכירות במשק, משרות המחייבות שעות עבודה מרובות ונושאות שכר נאה בצידן. מנגד, אנו עדים יותר ויותר למגמה בה אבות רבים מעורבים ונוטלים חלק פעיל בגידול הילדים וחינוכם, תוך חלוקת אחריות הורית שווה.

 

התקדמות זו נובעת מרצונן של נשים חזקות ונחושות לממש את עצמן, הן בקריירה והן בחיי המשפחה, תוך זכות לשוויון והיעדר תלות כלכלית בבן זוגן.

 

לצד ההתקדמות במעמדן של הנשים וההבנה כי הן חזקות ובעלות כושר השתכרות וצבירת משאבים כלכלים בעצמן. בכל הקשור להליכי הגירושין בכלל ותשלום דמי מזונות הילדים בפרט, נתפסות הנשים בצורה ארכאית, המשמרת מודלים מימי עבר, מוצגות כחסרות ישע וכנזקקות, ללא תלות ביכולת ההשתכרות, הבעלות על משאבים ובמצבן הכלכלי.

 

משמורת משותפת. לעיתים האב מרוויח פחות מהאם משמורת משותפת. לעיתים האב מרוויח פחות מהאם צילוטם: שאטרסטוק

 

כיום, נשים רבות משתכרות היטב ובמקרים מסוימים אף יותר מן הגברים. מנגד, יותר ויותר גברים מבקשים להיות הורים מעורבים, נוכחים, פעילים ומשמעותיים בגידול

הילדים, גם אם בחרו להפרד מאימם וחולקים את זמני השהיה עם הילדים באופן שוויוני.

 

ההלכה שקובעת תשלום מזונות מידי האב באופן "אוטומטי" כחלק מהדין האישי המוטל על האב בלבד, ללא תלות והתחשבות בהכנסות כל אחד מן הצדדים בהתאם ליכולתם הכלכלית וחלוקת זמני השהות עם הילדים, אינה רלוונטית לתמורות במבנה התא המשפחתי המודרני, והלכה למעשה יוצרת עיוות קשה המקפח את האבות באופן קיצוני ואף מביאה לעיוות דין .

 

נוצר מצב בו אבות רבים כורעים תחת נטל המזונות ותשלומי המדור והמחציות, כאשר מחד הם נושאים בתשלום מזונות הילדים עת הילדים שוהים עם האם, וכן נושאים בהוצאות רבות בעת שהות הילדים עימם, כך שהלכה למעשה מדובר בכפל תשלום! דבר אשר הביא אבות רבים לידי קריסה כלכלית.

 

סוגיית השפעת המשמורת המשותפת ביחס להיקף חבות האב במזונות הילדים נדונה בהרחבה בפסיקת בתי המשפט ובשיח הציבורי. בתי המשפט בישראל קבעו בשורה ארוכה של פסקי דין מתן משמורת משותפת וחלוקת אחריות הורית משותפת, מתוך הכרה בעובדה, כי הדבר הינו בבסיס טובתם של הילדים והינו בעל חשיבות מהותית לצורך התפתחותם הפיסית והרגשית של הילדים. בצד מגמה שוויונית זו, והכרה במשמורת משותפת ומחויבות הדדית לגידולם וטובתם של הילדים, נדונה ביתר שאת סוגיית חלוקת נטל המזונות בין בני הזוג והביא לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה תביעות רבות להפחתת גובה המזונות ודיון בסוגיות החבות במזונות בהסדר של משמורת משותפת, וודאי כאשר הכנסות ההורים דומות או שוות.

 

משהגיע עודד (שם בדוי) למשרדי, הכאב והצער שניבטו מעיניו שידרו כי הוא שרוי במצוקה גדולה. עודד וגרושתו (הורים ל-3 קטינים), כבני 40, ידעו זוגיות מורכבת ורווית תהפוכות. משעלו יחסיהם על שרטון הם קיבלו החלטה משותפת ובהסכמה - להתגרש. עודד עובד כשכיר ומרוויח כ-10,000 ש"ח בחודש וגרושתו מרוויחה כ-9,000 ש"ח בחודש. הצדדים חלקו משמורת משותפת והסדרי שהות שווים לשלושת ילדיהם, כפי שנהגו משך החיים המשותפים.

 

ביום בו הגיע עודד למשרדי, פסק בית המשפט שעליו לשלם 5,000 ש"ח דמי מזונות בחודש. בנוסף, נקבע כי עליו לשאת בתשלום "מחציות" קרי תשלום חצי מעלות הוצאות חינוך: שכר לימוד, חוגים, קייטנות, צהרון וכד', וכן מחצית הוצאות בריאות חריגות (תוספת של כ- 2,500 ש"ח - 1,500 ש"ח בחודש), משמעות הדבר הינו כי הכנסתו ממשכורתו תשמש ברובה לתשלומיו לגרושתו למרות ששניהם משתכרים משכורות דומות, והילדים גדלים במשמורת משותפת. לו עצמו נותרו רק כ-2,500 ש"ח לחודש בדוחק, איתם הוא נדרש לכלכל את עצמו על שלל צרכיו הקיומיים: לשכור דירה אשר תתאים לצרכיו וצרכי הילדים, לשלם חשבונות שוטפים, ולהזין את הילדים עת שוהים עימו ועוד.

 

מקרה דומה הוא של ניר, אב ל- 2 בנות. ניר ויתר על זכויותיו בדירה המשותפת לטובת הבנות, ובית משפט קבע את דמי מזונות בסך 4,500 ש"ח, ובנוסף קבע תשלום "מחציות" (יש לציין כי אף ניר חולק אחריות הורית משותפת עם האם, עת הינו אוסף פעמיים בשבוע את הילדים ממסגרות הלימוד כולל לינה, וכן פעם בחודש יום נוסף וכן כל סופ"ש שני).

 

תצהיר שהגישה האם לבית המשפט בו הצהירה כי הכנסתה הינה כ2,000 שקלים יותר מהכנסתו של ניר הביאה להפחתה של כ-400 שקלים מתשלום המזונות. ניר, שלא יכול היה לעמוד בהוצאות הגבוהות, בכפל תשלום על הילדים ובדמי שכירת דירה לעצמו, חזר לבית הוריו, ולמעשה אין ביכולתו להלין את הבנות ברווחה ולגדלן ברוחב יד כפי שרצה.

 

עו"ד אירית ארז עו"ד אירית ארז צילום: אורלי לנדאו

בראשית חודש דצמבר הקרוב, בית משפט העליון צפוי ליתן את אחת מההחלטות החשובות שנידונו בתחום דיני המשפחה בעשורים האחרונים, עת ידון בשאלה החשובה והמהותית: מה הדין כאשר בני הזוג משתכרים באופן דומה, אין פערי הכנסה בין הצדדים ומתקיימת משמורת משותפת (או קרוב לכך). האם על האב לשאת בתשלום מזונות באופן מלא כפי שנהוג - או שמא עליו לשאת בתשלום מופחת וכן בהוצאות השוטפות לילד (מחציות), שלא לשאת כלל בתשלום מזונות, או אף לקבל תשלומי מזונות לילדים מהאם במידה והינה משתכרת יותר?

 

האם בית המשפט יאמץ את השינויים הכוללים במעמד האישה ובמבנה התא המשפחתי ויחיל זאת על הדין האישי לעניין הצורך בתשלום מזונות אם בכלל, ימים יגידו. אך אם תתקבל החלטה ברוח זו, יהיה בה לבטא שוויון מלא והוגנות, לשני הצדדים גם יחד, כהורים שווי זכויות הרואים את טובת הילדים מעל הכל.

 

עו"ד אירית ארז עוסקת בדיני משפחה

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x