$
משפטיפ

דע את החוק: זכויות הקטין בחקירה פלילית

החוק בישראל מעניק לקטין בהליך הפלילי, זכויות ייחודיות שנועדו להגן עליו ולהבטיח את שלומו. במקרים רבים, קבלת ייעוץ משפטי מוקדם מביאה לסגירת התיק וסיום הפרשה ללא המשך הליכים

בשיתוף משפטיפ - עו״ד מעיין חיימוביץ' 12:5514.08.16

ההליך הפלילי אינו נחלתם הבלעדית של מבוגרים, אלא ישנם ילדים רבים העומדים לדין בשל עבירות שונות. החוק בישראל קובע כי כל ילד מעל גיל 12 הוא בר עונשין ועל כן רשאית המשטרה להזמין קטין לחקירה ולעיתים זו מובילה להגשת כתב אישום. יחד עם זאת, הקטין בהליך הפלילי זכאי לזכויות שונות ייחודיות לו, ביניהן: מסירת הודעה להורים על החקירה, נוכחות הורה במהלך החקירה ואיסור על חקירת קטין בשעות הלילה. 

 

קטין זומן לחקירה? בידיעת ההורים בלבד

כאשר המשטרה מעוניינת להזמין קטין לחקירה בחשד לביצוע עבירה, או כאשר הקטין הגיע לתחנה מיוזמתו שלו, המשטרה מחויבת ליידע את הוריו על כך. זאת, אלא אם הביע הקטין התנגדות לכך מנימוק סביר. חשוב לציין, כי המדובר בחובה מהותית ועל המשטרה לנקוט באמצעים סבירים לאיתור אחד ההורים ואם היא אינה מצליחה בכך, עליה ליידע אדם בגיר אחר בדבר החקירה - קרוב משפחה של הקטין או אדם אחר המוכר לו, זאת בתנאי כי נשמעה עמדת הקטין לעניין זהותו של אותו אדם. לעניין זה חשוב להבהיר, כי כל עוד נתון הקטין בחקירה, על המשטרה להמשיך ולנסות לאתר את הוריו. ניסיונות המשטרה כשלו? עליה ליידע את הקטין ולתעד בכתב את תגובתו.

 

משטרה. אם ילדכם זומן לחקירה, אל תשתהו ופנו לעורך דין פלילי משטרה. אם ילדכם זומן לחקירה, אל תשתהו ופנו לעורך דין פלילי צילום: פז בר

 

ראוי לציין כי ישנם מקרים חריגים בהם רשאית המשטרה לחקור קטין מבלי שנמסרה על כך הודעה להוריו או לקרוב משפחה אחר, למשל, כאשר יש חשש לפגיעה בשלומו של הקטין או של אדם אחר, או כאשר קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה, או פגיעה בביטחון המדינה. לצד זכות הקטין על יידוע הוריו בדבר החקירה, עומדת לו גם הזכות לנוכחותם בחקירתו. כמו כן, הקטין רשאי לשוחח עם הוריו לפני תחילת החקירה ולהתייעץ עמם.

 

אין לחקור קטין בלילה

לילדים, מטבע הדברים, אין את החוסן והיכולת הנפשית להתמודד עם מצבי לחץ, קל וחומר עם חקירה פלילית. מתוך הבנה זאת, כי ילד הנתון בחקירה, נמצא במצב של חוסר אונים, קבע המחוקק את הזכויות של יידוע הורים על החקירה ונוכחות הורה בחקירה. לצד אלו, כלל נוסף חשוב שכדאי להכיר והוא כי חל איסור לחקור ילדים בשעות הלילה. שעות החקירה המקובלות הן מהשעה 7 בבוקר ועד השעה 20:00 בלבד. כאשר מדובר בקטין מעל גיל 14, ניתן לחקור אותו עד השעה 22:00. החריג לכלל זה הוא מצב שבו הקטין נחקר בגין עבירה שהוא אינו חשוד בביצועה וזאת כאשר מתקיימות הנסיבות המנויות בסעיף 9 ד' לחוק הנוער, למשל כאשר קיים חשש לשלומו של הקטין.

 

עו"ד מעיין חיימוביץ' עו"ד מעיין חיימוביץ' צילום: אלי מעייני

 

פנייה לייעוץ משפטי

החוק בישראל מעניק לקטין בהליך הפלילי, זכויות ייחודיות שנועדו להגן עליו ולהבטיח את שלומו. אלו מתחילות כבר בשלב החקירה במשטרה, בה זכאי כאמור, הקטין למסירת הודעה להוריו בגין החקירה וכן לנוכחותם בה. יחד עם זאת, זכויות אלו אינן תמיד מקוימות במלואן על ידי המשטרה ולאור ההשלכות האפשריות של חקירה משטרתית, יש חשיבות אדירה לפנייה לייעוץ משפטי. תפקידו של עורך הדין הוא להנחות את הקטין כיצד להתנהל בחקירה וממה עליו להיזהר כדי להימנע מהפללה. במקרים רבים, קבלת ייעוץ משפטי מוקדם מביאה לסגירת התיק וסיום הפרשה ללא המשך הליכים. קל וחומר במקרים בהם הייתה הפרה מהותית של זכויות הקטין במסגרת החקירה, דבר אשר כשלעצמו יכול להביא לביטול ההליך.

 

לסיכום: אם ילדכם זומן לחקירה במשטרה, אל תשתהו ופנו לעורך דין פלילי, בעל ניסיון בייצוג קטינים, שישמור על זכויות הילד בחקירה ויעשה כל שניתן על מנת להביא לסיומה ללא הגשת כתב אישום.

 

עו"ד מעיין חיימוביץ' עוסקת בתחום הפלילי

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x