משפטיפ

"יש לכם עניין עם פועלי בניין": מה לעשות במקרה של פציעות ותאונות באתרי בנייה

פועל בניין שנפצע בתאונה במהלך עבודתו או חלה במחלת מקצוע, יכול לתבוע פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, ובמקרים מסוימים מבעלי פרויקט הבנייה או מקבלני המשנה שפעלו במתחם

בשיתוף משפטיפ - עו״ד יהונתן מאייר 11:0628.07.16

עונת הקיץ גוררת מחד גיסא תנופה בייזום, הקמה ובנייה של בניינים ופרויקטים הנדסיים. מאידך גיסא, היא טומנת בחובה סכנות רבות ולא אחת אנו שומעים על תאונה קשה במהלכה נפצע פועל בניין, ולצערנו אף על תאונות שמסתיימות במוות. 

מעבר לכך שפועלי הבניין והעובדים באתרי הבנייה חשופים לסיכונים גבוהים יותר להתרחשות תאונה מעובדים המאיישים תפקידים אחרים, הם נחשפים במהלך עבודתם לשמש חזקה ולחומרים מסוכנים וכן לרעשים וריחות חזקים העלולים להוביל להתפתחות מחלות קשות ומסוכנות.

 

על-מנת למזער את הסיכון להיפצע ולמנוע את התאונות המתרחשות באתרי הבנייה, כל עבודות הבנייה חייבות להתבצע בהתאם לכללי הבטיחות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988 ובהתאם לתקנות רלוונטיות נוספות, לרבות הוראות חוזרי ונהלי תפעול ובריאות תעסקותית, כפי שפורסמו בידי מינהל הבטיחות ומפקח העבודה הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה.

 

סביבת עבודתם של עובדי הבניין מחייבת תכנון מוקדם של הפעילות, בחינת חשיפה לסיכונים ונקיטה בפעולות למזעור נזקים בגינם.

 

עובדי בניין. חשוב לשמור על בטיחות עובדי בניין. חשוב לשמור על בטיחות צילום: צביקה טישלר

 

פועל בניין שנפצע בתאונה במהלך עבודתו ו/או חלה במחלת מקצוע יכול לתבוע פיצויים מן המוסד לביטוח לאומי ו/או, במקרים מסוימים, מבעלי ו/או יזמי פרויקט הבנייה בו הועסק ו/או מקבלני המשנה שפעלו במתחם הפרוייקט.

 

חשוב לציין, שזכויות התביעה של הנפגע במוסד לביטוח לאומי ו/או כנגד המעסיק מוקנות גם לבני המשפחה, ובמקרה שבו הוא נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע) וייתכן שיהיו זכאים ל- "גמלת תלויים" (שהיא קצבה או מענק), בכפוף לכך שיענו על תנאי הזכאות.

 

עו"ד יהונתן מאייר, ממשרד עורכי הדין שוורץ, מאייר, ברדה, העוסק בתחומי נזקי הגוף, רשלנות רפואית, תאונות, והמלווה, מייעץ ומייצג בקשר עם התנהלות מול ועדות הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, מייעץ לעובד בניין לדאוג בראש ובראשונה להנפקת פוליסת ביטוח חיים על שמו (ביטוח חיים הוא הסכם ביטוח בין חברת הביטוח למבוטח, המקנה הטבה כספית לבני המשפחה במקרה של מוות מתאונה) ולפוליסות ביטוח תאונות אישיות ואובדן כושר עבודה. כל אלו יקנו כיסוי ביטוחי ופיצוי כספי מיידי במקרה של פציעה קשה בתאונה, שעלולה להוביל את הנפגע ובני משפחתו לחרפת-רעב, היות והתביעה הנזיקית כנגד חברת הביטוח עלולה להימשך זמן רב, ולא אחת כספי הפיצויים שישתלמו (לניזוק או לשאריו) מהמוסד לביטוח לאומי אינם מספיקים כדי לפרנס את התא המשפחתי.

 

מומלץ לעובד בניין שנפגע במסגרת עבודתו, או לבני משפחתו במקרה של מוות חס וחלילה, ליצור קשר בהקדם עם עורך דין בתחום נזקי הגוף על מנת להיוועץ עימו לעניין הגשת תביעה לקבלת פיצוי כספי הן מהמעסיק והן מהמוסד לביטוח לאומי.

 

למעסיק עו"ד מאייר ממליץ לרכוש פוליסת ביטוח חבות מעבידים, שתעניק למעסיק כיסוי ביטוחי (והמון שקט נפשי) מפני תביעות שיגישו פועלי הבניין שנפצעו באתר הבנייה, כתוצאה מרשלנותו של המעסיק. כמו כן, ממליץ מאייר למעסיק לרכוש פוליסת אחריות כלפי צד שלישי, או במינוחה השגור יותר, "פוליסת ביטוח צד ג'", אשר תעניק כיסוי ביטוחי מפני תביעות שיגישו עוברי אורח ו/או צדדי ג' אחרים שייפגעו באתר הבנייה ו/או בסמוך אליו כתוצאה מעבודות הבנייה.

 

ניעזר בתאורו של אירוע מסוים על מנת להסביר: שניים פוקדים את בית העסק של המבוטח. האחד ספג חבטה קשה מאיזשהו עצם, והשני החליק כתוצאה מרשלנות בבית העסק. שניהם נפגעו, כך או אחרת. באשר למי שספג חבטה ונפגע - העובד - האחריות החוקית כלפיו מבוטחת מכוחה של פוליסת האחריות לביטוח חבות מעבידים. באשר ללקוח שהחליק - האחריות החוקית כלפיו מבוטחת מכוחה של "פוליסת ביטוח צד ג'".

 

מכל מקום, מומלץ למעסיק לוודא גיהות ובטיחות בסביבת העבודה, תוך הקניית תרבות ארגונית של בטיחות ובריאות ,בחתירה לצמצום תאונות עבודה ומחלות מקצוע, באמצעות הדרכות בטיחות ופעולות הסברה ומניעה באמצעים מתקדמים וחדשנים, אם לפי חוק, ואם לפי המלצה.

 

מותם המצער של רבים בענף הבנייה יכול היה להימנע אילו הודרכו ו/או הוכשרו ו/או הוסמכו בקשר עם כללי הבטיחות הקשורים בעבודה בגובה, שימוש בכלי הרמה, הרמת אדם תוך שימוש באמצעי הרמה, שימוש בפיגומים ובעגורני צריח רשומים, עבודות הריסה של חלקי מבנה, עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים, עבודת עפר וחפירות וכן היו מקבלים אמצעי מיגון מתאימים, אמצעי עזר לביצוע עבודתם והמעסיק היה דואג לפיקוח באתר הבנייה.

 

עו"ד מאייר מוסיף ומעדכן כי ב-20 ביולי השנה אישרה ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת הצעת חוק שתעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, על פיה אתרי בנייה שארעה בהם תאונה בה נהרגו או נפצעו קשה עובדים יסגרו למשך יומיים. מפקחי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה יוכלו לערוך שימוע ולסגור את אתרי הבניה לעד שלושה ימי עבודה נוספים, במידה ומצב הבטיחות באתר יוסיף להיות לקוי.

 

יש לזכור ש"סוף מעשה במחשבה תחילה".

 

עו״ד יונתן מאייר שותף במשרד עורכי דין שוורץ, מאייר, ברדה

בטל שלח
    לכל התגובות
    x