$
חדשות נדל"ן

משרת ראש מטה הדיור תקביל למנכ"ל; עלות השכר: 700 אלף שקל בשנה

ביום ראשון תעלה להחלטת הממשלה בקשתו של שר האוצר להקביל את משרת ראש מטה הדיור בה מכהן אביגדור יצחקי מאז אוגוסט 2015 למשרת מנהל כללי של משרד ממשלתי

הדס גליקו 16:5603.12.15

ביום ראשון בבוקר תעלה להחלטת הממשלה בקשתו של שר האוצר, משה כחלון, להקביל את משרת ראש מטה הדיור בה מכהן אביגדור יצחקי מאז אוגוסט 2015 למשרת מנהל כללי של משרד ממשלתי. על פי ההצעה עלות ההעסקה השנתית תעמוד על 700 אלף שקל בשנה. הצעת ההחלטה מוגשת בהמשך להחלטת הממשלה שעניינה התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור ובהמשך לאישור נציב שירות המדינה והממונה על השכר והסכמי העבודה שניתן ביולי לפיו תקבע משרת יושב הראש מטה הדיור כמקבילה למשרת מנהל כללית של משרד ממשלתי לעניין תנאי ההעסקה של ממלא המשרה.

אביגדור יצחקי ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי ראש מטה הדיור צילום: נמרוד גליקמן

 

מטה הדיור במשרד האוצר הוקם לאור העברת מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל למשרד האוצר, ולאור הקמת הוועדה לתכנון ופיתוח בראשות נציג שר האוצר. כמו כן נקבע בהחלטה כי ראש מטה הדיור ישמש גם כיו"ר הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת הרשאות תכנון ופיתוח ויו"ר והוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות. עם ההחלטה על הקמת המטה נקבע כי נציב שירות המדינה, משה דיין והממונה על השכר במשרד האוצר קובי אמסלם יבחנו את האפשרות לקבוע שתנאי השכר והעסקה של יו"ר מטה הדיור יקבילו לזה של מנכ"ל משרד ממשלתי.

 

תפקידיו של ראש מטה הדיור הם לתאם את פעילות מנהל התכנון, רמ"י חברת דירה להשכיר ומשרד השיכון. וזאת לצד ריכוז ותכלול פעילות ועדת התכנון והפיתוח תוך מעקב ובקרה אחרי החלטות קבינט הדיור וביצוען. נימוקי הנציבות לאישור ההחלטה: היותו של יצחקי גורם המופקד על יישום מדיניות הדיור בדומה למנכ"ל משרד ממשלתי, עמידתו בראש מערך ארגוני בין משרדי מורכב ובהובלת פרויקטים ורפורמות. עם זאת ציין מכתב האישור שנשלח ביולי מהנציבות והממונה על השכר כי מדובר בתפקיד זמני לתקופה של שלוש עד ארבע שנים ובתום תקופה זו תיבחן נחיצות התפקיד.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x