$
משפטיפ

דברים שמוכרחים לדעת רגע לפני שחותמים על פוליסת הביטוח

מה קורה כשחברת הביטוח מסרבת לשלם לכם את התגמולים המגיעים לכם במקרה של תאונה?

בשיתוף משפטיפ - עו״ד תומר ריטרסקי 14:2818.08.15

כמעט לכל אחד מאיתנו יש ביטוח אחד לפחות ולו בכדי להשקיט את הדעת ביודעינו כי לא משנה מה יוליד יום ומה יזמן העתיד, אנו מכוסים ומוגנים. אולם לא פעם יגלה מבוטח כי חברת הביטוח, אשר טרחה להזכיר לו השכם והערב כי היא עומדת מאחוריו באש ובמים, אינה עושה זאת.

 

הדרך לקבל פיצוי מחברת הביטוח הדרך לקבל פיצוי מחברת הביטוח

 

מהו מקרה ביטוח?

מקרה ביטוח מוגדר כאירוע בגינו זכאי המבוטח לקבל תגמולי ביטוח על-פי תנאי הפוליסה. במרבית המקרים ימצא עצמו המבוטח בנחיתות מול חברת הביטוח המתורגלת היטב בכל הדרכים האפשריות להפחתה ואף להימנעות מתשלום הפיצוים. לחברת הביטוח אינטרס לעכב את תשלום התגמולים, תוך צבירת ריבית על אותם סכומים ושחיקה מתמשכת של המבוטח הנאבק על קבלת כספו.

 

 

רבים המקרים בהם מוצא עצמו מבוטח בתהליך של תכתובות עם פקידים שונים משך שבועות וחודשים ארוכים ומייגעים. חשוב לדעת כי החוק אינו מותיר את המבוטח חסר אונים לחלוטין והוא מאפשר לו מספר כלים שנועדו לסייע בהתמודדות מול חברת הביטוח.

 

הפוליסה

כלל בסיסי הוא לקרוא היטב תוכנו של כל חוזה או מסמך בטרם החתימה עליהם. הדבר נכון שבעתיים כשמדובר בפוליסת הביטוח המסדירה את מערכת היחסים שבין המבוטח לחברת הביטוח וקובעת את התנאים והמועדים לתשלום התגמולים.

 

הפוליסה כוללת סייגים לחבות המבטחת במקרה של התרחשות אירוע הביטוח. אם לא תיאות חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח תסתמך היא לרוב על אחד מאותם סייגים. על-פי חוק חוזה הביטוח, חובה על המבטחת לציין בהבלטה מיוחדת בפוליסת הביטוח כל תנאי או סייג לחבותה או להיקף החבות.

 

במקרה שהציבה חברת הביטוח תנאי או סייג לחבותה בחוזה בלא הבלטה מיוחדת, היא לא תהא רשאית להסתמך עליו ותיאלץ לשלם התגמולים כאילו לא היה קיים אותו סייג.

 

חשוב לוודא כי הפוליסה מכסה את כל הסיכונים להם חשוף המבוטח, לברר מיהם המבוטחים, המוטבים ובעלי הפוליסה, האם קיימת אחריות צולבת (קבלת תגמולים על-ידי המבוטחים כאשר אחד מהם הוא הגורם לנזק) וזכות שיבוב (דרישת המבטחת מהמבוטח להשיב לה תגמולים ששילמה לצד שלישי על-פי הפוליסה).

 

כמו כן חשוב לבדוק מהם סכומי הביטוח, באילו מקרים ישולמו, מהם הסייגים לתשלומם וכיצד מכסה הפוליסה נזקי צדדים שלישיים. חובה על המבוטח להשיב לשאלות חברת הביטוח תשובות כנות ומלאות בשלב שלפני חתימת הסכם הביטוח.

 

 

חשוב לזכור

בדקו תמיד ובעיון את התשובות הנרשמות בשאלון חברת הביטוח ("הצעת הביטוח"). במקרים רבים ימלא סוכן הביטוח את השאלון ויבקש מהמבוטח לחתום מתחתיו. כבר היו מקרים בהם שינה סוכן הביטוח את התשובות שניתנו על-ידי המבוטח. במקרה כזה עשויה לטעון המבטחת, משיתרחש מקרה הביטוח, כי המבוטח שיקר או הסתיר עובדות בתשובותיו ולפיכך אינה חבה בתשלום התגמולים.

 

לפיכך, אין תחליף לעיון מעמיק בכל מסמך בטרם החתימה עליו. מומלץ אף לדרוש מסוכן הביטוח, במעמד החתימה, העתק מלא וברור של כל מסמך - דבר שיקשה על עריכת "שיפורים" מאוחרים בתשובות המבוטח לשאלות שנשאל. ניתן גם לבקש מהסוכן לאשר בכתב ידו על גבי המסמך כי הוא נאמן למקור. כמובן שיש לעמוד על קבלת העתק הפוליסה ו"רשימת" הפוליסה (תנאי הפוליסה הספציפיים למבוטח כולל סכום הביטוח וכו').

 

דרישות לתשלום - בכתב בלבד

במידה ולא נקבע מוטב בפוליסה (הזכאי לקבל את התגמולים בהתרחש מקרה הביטוח) יחשב המבוטח כמוטב. במידה ולא שולמו דמי הביטוח במועד לא רשאית חברת הביטוח לבטל הפוליסה בטרם דרשה פעמיים תשלומם - וזאת בכתב בלבד.

 

הדרישה השנייה תשלח רק במידה ולאחר 15 ימים ממועד הדרישה הראשונה לא פרע המבוטח חובו והפוליסה עצמה תבוטל רק לאחר שלא שולם החוב לאחר 21 ימים נוספים. במידה ונקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והקביעה הינה בלתי חוזרת (אינה נתונה לשינוי) יהא על המבטחת, בנוסף לאמור לעיל, לדרוש תשלום החוב אף מהמוטב בטרם ביטול הפוליסה ותהא היא רשאית לבטלה רק לאחר 15 יום בהם לא שולם החוב.

 

לסיכום, שאלו שאלות, דרשו העתקי מסמכים והבינו לעומק מהי התחייבותה של חברת הביטוח במקרה בו אירע מקרה ביטוח. שהרי לא פעם קריאה מעמיקה תמנע בירוקרטיה מעיקה ועוגמת נפש מיותרת.

 

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד תומר ריטרסקי.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x