$
משבר האקלים
גג עמוד משבר האקלים

מזהמים פחות: שיא בייצור אנרגיה מתחדשת ב-2019

לפי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיות מתחדשות, הפקת אנרגיה משמש, רוח ומים סיפקה יותר משליש מצריכת החשמל העולמית

עומר כביר 09:1813.04.20

הפקת האנרגיה ממקורות מתחדשים - שמש, רוח ומים - הגיעה ב-2019 לשיא כל הזמנים וסיפקה יותר משליש מצריכת החשמל העולמית. כך עולה מדו"ח שפירסמה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיות מתחדשות (IRENA), ארגון בינלאומי שנוסד במטרה לקדם שימוש במקורות אנרגיה בני-קיימא. 

לפי הדו"ח, אף שבמהלך 2018 ו-2019 נרשמה ירידה בקצב הגידול של מקורות אנרגיה מתחדשים, ירידה מקבילה בפיתוח תשתיות דלקי מאובנים איפשרה להגדיל את חלקה של האנרגיה המתחדשת בעוגות מקורות החשמל העולמית.

פרויקט אנרגיה מתחדשת בלונדון. שיא בייצור פרויקט אנרגיה מתחדשת בלונדון. שיא בייצור

 

בנוסף, 72% ממקורות החשמל החדשים שנוספו ב-2019 היו מבוססי אנרגיה מתחדשת – שיא כל הזמנים. בסך הכל, אנרגיה מתחדשת הגיעה ב-2019 לקיבולת של 2,537 גיגה-ואט, עלייה של 7.5% לעומת 2018. 54% מהגידול בקיבולת הגיע מאסיה. ובשעה ששם, וכן במזרח התיכון ובאפריקה, הוקמות גם מתקני דלקי מאובנים חדשים, בארה"ב ובאירופה מספר מתקני דלקי המאובנים שנסגרו היה גדול ממספר המתקנים שנפתחו. 

 

למרות המספרים החיוביים, קצב הגידול של מקורות אנרגיה מתחדשת רחוק משמעותית בעמידה ביעד שיאפשר להגביל את ההתחממות הגלובלית ל-1.5 מעלות: קיצוץ של 50% בפליטות גזי חממה עד 2030 והגעה לאיזון בפליטות עד 2050. לפי Irena, על מנת לעמוד ביעדים אלו יש צורך להכפיל את היקף ההשקעות באנרגיה מתחדשת עד סוף העשור.

x