$
ספורט ישראלי

משבר הקורונה הוא הזדמנות לשתף אוהדים בניהול קבוצות כדורגל

גם עולם הכדורגל ניזוק באופן משמעותי מהמגפה. אחד הפתרונות המועילים ביותר להתמודדות עם הנזק הוא שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, עסקים וקהילות שיכולים כולם לספק תזרים מזומנים קבוע לקבוצות, וזאת גם מתוך תפקיד חברתי דמוקרטי

נורית מזור, אביחי דהאן ורם נחמן 09:3825.05.20

מגפת הקורונה שינתה את חיינו בתחומים רבים, ואין ספק כי גם עולם הכדורגל ניזוק באופן משמעותי. אך כידוע, משבר הוא גם הזדמנות לרעיונות חדשים, ולכן אנו ניצבים בפני הזדמנות חד-פעמית לשינוי במקומם של אוהדים בניהול קבוצות הכדורגל.

 

 

 

אין כדורגל ללא אוהדים. עובדה זו מוכחת בימים אלו באופן מכריע. האיסור על התכנסויות עתירות קהל הנחית מכת מוות על האפשרות לנהל כדורגל מקצועני. לקבוצות הכדורגל אין זכות קיום ללא האוהדים המלווים אותן ברגעי ההצלחה והשפל, לצד המעורבות של כוחות כלכליים חזקים החשובים להתמקצעות הכדורגל. הפגיעה הקשה בתזרים שהסבה היעדרות הקהל רוכש הכרטיסים מהמגרשים, מציפה את הצורך של הקבוצות למצוא מקורות מימוניים חדשים. מקור כזה יכול להיות שילוב הקהילה בניהול קבוצת הכדורגל.

 

כבר ביולי 2018 הגיש ח"כ לשעבר זוהיר בהלול הצעת חוק התומכת בשילוב האוהדים בהנהלות קבוצות הכדורגל. על רקע התחזקותם של האינטרסים הכלכליים ואובדן האחיזה של הכדורגל בקרב הציבור הרחב, ביקשה הצעת החוק לשלב בהנהלות נציגים שייבחרו בצורה דמוקרטית מקרב חברי עמותות האוהדים. זאת, במטרה לפקח על התנהלות הקבוצות והן כדי לשמור על האינטרסים הקהילתיים.

 

הצורך בכך העמיק עם כניסת אנשי העסקים אל עולם הכדורגל, על רקע הניגוד הגובר שבין השיקולים הכלכליים שמכוחם הם פועלים כבעלים לבין קהל האוהדים שמונע מתוך קשר רגשי עמוק לקבוצה.

 

 

אוהדים של הפועל באש שבע אוהדים של הפועל באש שבע צילום: ישראל יוסף

 

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מועדון הספורט אינו אלא נכס של האוהדים והקהילה אותה הוא מייצג, ומתבקש קידום השותפות בין האוהדים לאגודה... מודל זה עובד בהצלחה במקומות שונים וכדורגל מקצועי אינו חייב לסתור מעורבות של אוהדים, אלא יכול לסייע ואף להביא למיגור תופעות שליליות במגרשי הכדורגל...".

 

היוזמה של ארגון אוהדי הכדורגל "היציע"

 

הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, בשיתוף ארגון אוהדי הכדורגל "היציע", מקדמים בימים אלו יוזמה ברוח הצעת החוק האמורה שמתבססת על מודל דומה הפועל מזה שנים רבות בגרמניה וקיים גם בישראל במספר קבוצות אוהדים כדוגמת הפועל קטמון. "היציע", בשיתוף ארגון ה- Supporters Direct האירופי, תומך ומייעץ לקבוצות ולעמותות אוהדים בישראל.

 

למעשה, אופ"א תומכת ומממנת זה שנים אוהדים המבקשים להיות מעורבים בבעלות, בניהול ובממשל התאגידי של מועדוני הכדורגל, מתוך תפיסה כי השתתפות אוהדים בקבלת ההחלטות במועדונים תשפר את איכותן. גם הנציבות האירופית והפרלמנט האירופי רואים במעורבות האוהדים דרך לחיזוק היציבות הפיננסית של הקבוצות תוך שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, עסקים וקהילות שיכולים כולם לספק תזרים מזומנים קבוע לקבוצות, וזאת גם מתוך תפקיד חברתי דמוקרטי.

 

חשוב לציין כי גם ועדות מקצועיות שונות (אביבי, אלוני, שטרוזמן) כבר המליצו על מינוי מטעם האוהדים של דירקטור חיצוני ורו"ח בלתי תלוי שיפקחו על הדו"חות הכספיים של הקבוצות, ואף יתרמו לשיפור הניהול. עוד הוצע כי יפורסם דו"ח שנתי ובכך תושג השקיפות המינימאלית לציבור האוהדים הרחב.

 

פרמטר נוסף לקבלת כספי הציבור

 

אין ספק כי ההצעות הללו יתקלו בהתנגדות, ובפרט מצידן של הקבוצות הגדולות הנמצאות בבעלות פרטית. אלא שנגד ההיגיון העסקי שלהן ניצב האינטרס הציבורי: הכדורגל ניזון מכספי ציבור רבים; הוא תלוי בקשר בל ינותק בקיומה של קהילת אוהדים גדולה, פעילה ותומכת; והתאחדות הכדורגל, כגוף פרטי וולונטרי שהוא מונופול שבפעילותו היבטים ציבוריים חשובים, היא "גוף דו-מהותי" הכפוף לעקרונות המשפט הציבורי.

 

התנהלות המועדונים גם מנקודת מבט של אוהד (כדוגמת המצב בספרד) תאפשר הצבת תנאים ודרישות שיהוו פרמטר נוסף לקבלת כספי הציבור ויקטינו את החיכוך בין ההנהלה לאוהדים.

 

אכן, על רקע המשבר הכלכלי שאנו חווים השינוי לא יוכל לקרות מחר בבוקר. אבל אם זוכרים שלשר הספורט הנכנס, חילי טרופר, יש מניות בהפועל קטמון, מבינים שמעורבות אוהדים בניהול קבוצות הכדורגל היא רעיון שזמנו הגיע.

 

הכותבים הם סטודנטים בקליניקה לתאגידים וחברה, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן

x