$
ספורט ישראלי

אלרגיה לשקיפות

ההתאחדות לכדורגל טוענת כי "השקיפות הראויה היא אינטרס של ההתאחדות". אז מדוע ב־2012 הודיעה שהמועדונים יפרסמו את הדו"חות שלהם וזה עדיין לא קרה? האם זה יקרה? לא אם זה תלוי בהתאחדות ובבעלי הקבוצות

אוריאל דסקל 10:4826.01.15

כבר כמה שנים שההתאחדות לכדורגל בישראל אלרגית לשקיפות. הדו"חות העדכניים ביותר שניתן לראות הם מ־2012, ובימים האחרונים, בעקבות הבור של 23 מיליון שקל שהתגלה לו לפתע פתאום, הוחלט על בדיקת החשבונות על ידי משרד האוצר — כחלק מהסכם "השיווק" החדש של ההתאחדות לכדורגל עם הטוטו. האלרגיה הזאת מונעת מהכדורגל הישראלי להתנהל בשקיפות, וזאת למרות תקנות שמחייבות אותו להתנהל בשקיפות.

 

 

 

 

עיני ולוזון. התקנות היו אמורות להיכנס לפועל בעונת 2013/14 ועדיין, לא פורסם שום דו"ח. עיני ולוזון. התקנות היו אמורות להיכנס לפועל בעונת 2013/14 ועדיין, לא פורסם שום דו"ח. צילום: ראובן שוורץ

 

קודם כל, למה הכדורגל צריך להתנהל בשקיפות? ובכן, בגלל שזה נכון יותר מבחינה ניהולית ותדמיתית, אבל גם, ובעיקר, בגלל שהכדורגל הישראלי חי על כסף ציבורי. הכסף מהטוטו הוא ציבורי, הכסף מרשות השידור הוא ציבורי ובמקרים רבים קבוצות חיות על כסף מהעיריות המקומיות. כמו כן, כל הקבוצות בישראל נהנות ממתקנים ציבוריים שמתוחזקים על ידי הציבור. אפשר גם לטעון שהכסף שהאוהדים משלמים על הכרטיסים הוא ציבורי. בכל מקרה, ההתאחדות לכדורגל מבינה, באופן עקרוני, את חשיבות השקיפות ואף אישרה בחודש אוגוסט 2013 הוראות חדשות בתקנון בקרת תקציבים. מדובר בהוראות סעיף 15ז' וסעיף 15ח', המחייבות את התאגידים המחזיקים בזכויות הבעלות והניהול בקבוצות, לפרסם דו"חות כספיים:

 

15ז'. תאגיד, כהגדרתו בתקנון העברת זכויות, יפרסם בכל שנה, במועד שייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות, דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים, כדי להביאם לידיעת הציבור.

15ח'. התאגיד יפרסם דין וחשבון על פעילותו. דו"ח זה יכלול את כל האירועים החשובים בפעילותו שהתרחשו בשנה שקדמה לפרסום הדו"ח, לרבות תיאור ההחלטות שהשפיעו על פעילות התאגיד וקבוצת הכדורגל, דרך קבלתן ואישורן.

 

התקנות היו אמורות להיכנס לפועל בעונת 2013/14 ועדיין, לא פורסם שום דו"ח.

 

 

עופר אורליצקי, יו"ר הבקרה התקציבית. יש לו את כל הדו"חות וההתאחדות לא מפרסמת דבר עופר אורליצקי, יו"ר הבקרה התקציבית. יש לו את כל הדו"חות וההתאחדות לא מפרסמת דבר צילום: אוראל כהן

 

מה קורה, עיני?

 

דור ליאונד, עורך דין המתמחה בדיני ספורט ממשרד זאב ליאונד ושות', מייצג את "היציע", ארגון האוהדים של ישראל. הוא ניסה לברר מה קורה לשקיפות המובטחת. "נוכח ההבנה כי היעדר השקיפות בכדורגל הישראלי הוא אחת מן הרעות החולות בענף וכי יש צורך לפקח על התנהלות בעלי השליטה בקבוצות, נאלצה בסופו של יום ההתאחדות לכדורגל להתקין את התקנות האמורות", כתב ליאונד להתאחדות. "זאת לאחר שגם 'הוועדה הציבורית לבדיקת המבנה הניהולי של ענף הכדורגל בישראל' של פרופ' רו"ח ירון זליכה, וגם 'הוועדה לבחינת כשרות והתאמה של יחידים ותאגידים לרכישת זכויות בקבוצות כדורגל' של השופט בדימוס אורי שטרוזמן, המליצו לחייב את התאגידים והקבוצות לפרסם דו"חות כספיים. בהקשר זה יוזכר כי במהלך שנת 2012 הוגשה גם הצעת חוק פרטית על ידי ח"כ יריב לוין לתיקון חוק הספורט, כך שיחייב את הקבוצות לפרסום דו"חות כספיים באופן דומה".

 

ליאונד הוסיף כי "מתגנב החשש כי לו הדבר יהיה תלוי בהתאחדות ובראשי הקבוצות בלבד, סעיפים אלו יהפכו ל'אות מתה', וזאת על חשבונם של האוהדים וציבור חובבי הענף, שאינם מיוצגים במוסדות ההתאחדות, ושלהם אינטרס מובהק בהבטחת ניהול תקין ושקוף של הקבוצות".

 

"יזמה והקימה!"

התשובה של היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, עו"ד אפרים ברק, מתגוננת. כצפוי. "ההתאחדות לא נאלצה לתקן את התקנון...", כתב ברק. "הדבר נעשה נוכח ההמלצות של ועדת שטרוזמן. ועדה שההתאחדות — היא עצמה ולא אף אחד אחר — יזמה והקימה!". ועד מברק: "מן הראוי והנכון הוא שההתאחדות תבורך על יוזמה זו". ברק ממשיך: "התקנות נכנסו לתוקף בעונת המשחקים הנוכחית 2014/15. ואכן, הנהלת ההתאחדות תקבע במהלך עונה זו את המועד שבו יידרשו התאגידים, כהגדרתם בתקנון העברת הזכויות, לפרסם את הדו"חות. אך כיוון שהעונה עדיין בעיצומה, ההחלטה עדיין לא התקבלה". כמו כן, ברק מדגיש ש"האינטרס בהבטחת ניהול תקין והבטחת השקיפות הראויה הוא בראש ובראשונה של ההתאחדות לכדורגל".

 

ברק גם מפנה את ליאונד לדו"ח זליכה — זה שאבי לוזון, יו"ר ההתאחדות הקודם, כינה "רקוב": "בדו"ח ועדת זליכה הומלץ כי הדו"חות יפורסמו ב־30 בנובמבר של השנה שבה מסתיימת העונה". לסיכום ברק מוסר: "לא נעלמו מעיניי סעיפי מכתבך העוסקים בזכות העמידה של האוהדים בהקשר של ניהול התקין של קבוצות הפועלות גם באמצעות תמיכה כספית ציבורית. אולם עניין זה הוא בעיקר עניין שבין אוהדי קבוצה לקבוצתם האהודה". לפי ברק, "ההתאחדות מכירה בחשיבותם של האוהדים לפעילות קבוצותיהם וענף הכדורגל בכלל. מאוד נשמח אם אותם עניין ומעורבות יופנו גם, בהיקפים נרחבים, לסיוע במאבק באלימות במגרשי הכדורגל".

 

אלי טביב, שהורשע בהכאת ילד, עדיין חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל, אפרופו המאבק הבלתי מתפשר של ההתאחדות באלימות והביקורת המרומזת שלה כנגד גוף האוהדים. זה מאוד נחמד ש"האינטרס בהבטחת ניהול תקין והבטחת השקיפות הראויה הוא בראש ובראשונה של ההתאחדות לכדורגל", אבל דיבורים לחוד ושקיפות לחוד.

 

עופר עיני. "התקנות נכנסו לתוקף בעונת המשחקים הנוכחית 2014/15. ואכן, הנהלת ההתאחדות תקבע במהלך עונה זו את המועד שבו יידרשו התאגידים, כהגדרתם בתקנון העברת הזכויות, לפרסם את הדו"חות עופר עיני. "התקנות נכנסו לתוקף בעונת המשחקים הנוכחית 2014/15. ואכן, הנהלת ההתאחדות תקבע במהלך עונה זו את המועד שבו יידרשו התאגידים, כהגדרתם בתקנון העברת הזכויות, לפרסם את הדו"חות צילום: עמית שעל

 

 

דחייה ועוד דחייה

כאן נזכיר כי דו"ח ועדת שטרוזמן ניתן כבר בחודש אוגוסט 2012. התקנות החדשות אומצו על ידי ההתאחדות רק בחודש אוגוסט 2013. גם אז מצאה לנכון ההתאחדות לדחות את מועד כניסתן לתוקף ופרסום הדו"חות בשנה נוספת, לעונת הנוכחית. והנה, עונת המשחקים 2014/15 כבר בעיצומה, ולא רק שהקבוצות לא מפרסמות דו"חות, אלא שההתאחדות אפילו לא טרחה לקבוע את מועד הפרסום שלהם.

 

"הניסיון המאולץ של ההתאחדות לפרש את התקנות החדשות כאילו רק החל מעונת המשחקים 2014/15 תשקול ההתאחדות מהו המועד 'הנכון והראוי' לפרסום הדו"חות, אינו יכול לעמוד", אומר דור ליאונד. "סמכותה של ההתאחדות לקביעת מועד פרסום הדו"חות אינה יכולה לשמש כאמצעי לדחיית יישום התקנות החדשות וריקונן מתוכן. סמכותה זו של ההתאחדות היא בראש ובראשונה חובה, שעליה למלא בתום לב וכדי להגשים את תכליתן של התקנות החדשות, לשרת את אינטרס הציבור והענף כולו, על ידי חיובן של הקבוצות בהתנהלות שקופה מבחינה ניהולית ופיננסית".

 

סירוב ההתאחדות לפרסם את הדו"חות לא בדיוק מעיד על רצון טוב להתנהל בשקיפות. הקבוצות ממילא מחויבות להגיש ליו"ר הבקרה התקציבית דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים ליום 31 במאי, בכל שנה. דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים ממילא נמנים עם הדו"חות הכספיים המבוקרים, ועל כן, לא ברור איזו הצדקה מוצאת ההתאחדות לדחות את מועד חשיפת הדו"חות לציבור. לפי ליאונד, "ההתאחדות לא מציגה כל נימוק ענייני מדוע יש לדחות פרסום הדו"חות בפני הציבור... דוגמה זו רק מדגישה עוד יותר את מחדלה המתמשך של ההתאחדות. כמו כן, ככל שההתאחדות בוחרת להתבסס על מסקנות ועדת זליכה, מן הראוי שלא תלקט מן הדו"ח הוראות בודדות. בדו"ח ועדת זליכה נקבע כי הקבוצות צריכות לפרסם גם דו"חות מבוקרים עד ל־31 במרץ, ביחס לגבי השנה הקודמת, כלומר פעמיים בשנה. עוד נקבע כי תחולת ההסדר תהיה מעונת 2014/15, כלומר שבחודש מרץ 2015 כבר יפורסמו דו"חות לגבי כל שנת 2014. חלק נוסף ובלתי נפרד מהמלצות השקיפות בדו"ח ועדת זליכה היה למנות בקבוצות דירקטורים בלתי תלויים, לצורך חיזוק השקיפות. ההתאחדות המתהדרת בדאגה לנושא השקיפות בענף לא אימצה הסדר זה, ואף ביטלה לפני כמה שנים את חובת מינוי נציג הציבור בקבוצות הפועלות ללא מטרת רווח, שאלו למעשה כל קבוצות הכדורגל בישראל. לכן, בברכת ההתאחדות, פועלים כיום אפס נציגי ציבור בקבוצות".

 

 

עו"ד דור ליאונד. "ההתאחדות לא מציגה כל נימוק ענייני מדוע יש לדחות פרסום הדו"חות בפני הציבור"" עו"ד דור ליאונד. "ההתאחדות לא מציגה כל נימוק ענייני מדוע יש לדחות פרסום הדו"חות בפני הציבור""

 

התדמית קורסת

ההתאחדות לכדורגל, גוף שבגלל חוסר בשקיפות נכנס לבור תקציבי של 23 מיליון שקל, לא מתנגדת אבל מונעת את השקיפות הבסיסית ביותר שמגיעה לאוהדי המשחק. הנפגעת העיקרית מזה, אגב, היא ההתאחדות לכדורגל. עניין השקיפות שהוא "זכות העמידה של האוהדים מול קבוצתם האהודה", אינה רק עניין של יחסים בין האוהד לקבוצה. זה עניין חשוב לתדמית של הענף שעליו אחראית ההתאחדות לכדורגל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x