סגור
מפעל נטו מלינדה בקריית מלאכי
מפעל נטו מלינדה בקריית מלאכי (צילום: צפריר אביוב)

הממונה על התחרות מפחיתה את גובה הקנס של חברת נטו ב-25%

עשרה חודשים אחרי ששלחה לחברת המזון הודעות על כוונה להטיל עליה 2 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ-24 מיליון שקל, הפחיתה רשות התחרות את הקנס כך שיסתכם ב-18 מיליון שקל בלבד. הקנס הופחת בשל בדיקה רוחבית של הרשות, שימוע לחברה והגעה להסכמות בין הצדדים

הממונה על התחרות הפחיתה ב-25% את גובה הקנס שהתכוונה להטיל על חברת נטו. עשרה חודשים אחרי ששלחה לחברת המזון נטו מלינדה הודעות על כוונה להטיל עליה 2 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ-24 מיליון שקל, הפחיתה הרשות את הקנס ב-25%, כך שיסתכם ב-18 מיליון שקל בלבד.
ברקע הדברים בדיקה רוחבית בה פתחה הרשות, שהחלה בראשית שנת 2022 של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון לקמעונאי המזון הגדולים, וזאת כדי לבחון את עמידת הספקים הגדולים בהוראות החוק. ממצאי הבדיקה העלו הפרות מנהליות, והובילו במאי אשתקד להסכמות בין הרשות לבין שבעה ספקי מזון גדולים: תנובה, שטראוס, אסם, יוניליוור, ליימן שליסל, שסטוביץ ואנגל, שנקנסו בסכום כולל של 23 מיליון שקל, מבלי להודות בהפרות. נטו, סנו וסוגת סירבו אז להסדר שהציעה הרשות וההליך בעניינן נמשך. יתכן כי אם היתה נטו נותנת הסכמתה להסדר באותו מועד, היה הקנס נמוך מזה שנקבע כעת.
בשל סירובה של נטו להכלל באותו הסדר, הודיעה הרשות ביוני האחרון כי מצאה שנטו לא העבירה את מלוא הנתונים שנדרשה, ובמסגרת הבדיקה הרוחבית הגיעו לרשות מסמכים והתכתבויות של החברה, אשר לא הועברו במענה שלה לדרישת הנתונים, וזאת אף שנטו אישרה כי המענה שהעבירה לידי הרשות היה שלם. בעקבות כך, הודיעה הרשות לנטו כי תטיל עליה קנס בגובה 8.6 מיליון שקל, בכפוף לשימוע.
חודש לאחר מכן, הודיעה הרשות כי במסגרת הבדיקה הרוחבית, נמצא כי נטו פעלה להגדלת שטח המדף של נטו אצל קמעונאי גדול במקררי קפואים, מצוננים ומדפי מוצרים יבשים וכן כי נשלחה מנציג נטו הודעת וואטסאפ לנציג של אותו קמעונאי גדול, ובה בקשה להקצאת שטחי מדף למוצרים שתמונותיהם הופיעו בהודעה. ברשות מצאו כי בפעולות אלה הפרה נטו לכאורה את הוראות חוק המזון האוסרות על התערבות של הספק בסידור מצרכים ובשטחי המכירה המוקצים לו אצל הקמעונאי הגדול וכל אלה הובילו להטלת קנס בגובה 15 מיליון שקל בכפוף לשימוע.
אתמול, הגיעו הצדדים להבנות ולפיהן הקנס הכולל שתשלם נטו יהיה נמוך בכ-25% ויסתכם ב-18 מיליון שקל. בתחילת החודש הגיעה הרשות להבנות עם חברת סנו, במסגרתן נקבע כי החברה תשלם קנס בגובה של 16.5 מיליון שקל, על הפרת הוראות חוק המזון. זאת בהמשך להסכמה אליה הגיעה החברה עם רשות התחרות על קנס, ללא הודאה בהפרה של הוראות החוק.