סגור

מליסרון ויוחננוף יקימו יחד מרכז מסחרי ביבנה

יוחננוף צפויה ל־10.5 מיליון שקל רווח ממכירת זכויותיה בקרקע

חברת הנדל"ן המניב מליסרון חוברת לרשת המזון יוחננוף להקמת מרכז מסחרי ביבנה. השתיים חתמו על הסכם רכישה ושותפות להקמת מרכז מסחרי פתוח תחת מותג קניוני עופר על קרקע שבבעלות יוחננוף. במסגרת העסקה, תרכוש מליסרון מיוחננוף 70% מזכויות החכירה בקרקע בשטח של 24 אלף דונם עליה יוקם המתחם, בתמורה ל־46.9 מיליון שקל במזומן, המשקפים שווי קרקע של 67 מיליון שקל. לאחר העסקה, תחזיק יוחננוף ב־30% מהזכויות במתחם, והיתרה תוחזק על ידי מליסרון. בעקבות מכירת 70% מזכויותיה בקרקע, צפויה יוחננוף לרשום רווח הון של כ־10.5 מיליון שקל.
הדיווח על המשא ומתן בין יוחננוף למליסרון עוכב בחודשיים, והחברה הסבירה זאת בכך שחשיפתו לפני חתימה על הסכם מחייב עלולה הייתה למנוע את השלמת העסקה או להרע את תנאיה.

1 צפייה בגלריה
הדמיה של מרכז מסחרי שיקימו מליסרון ויוחננוף ביבנה
הדמיה של מרכז מסחרי שיקימו מליסרון ויוחננוף ביבנה
הדמיה של המרכז המסחרי
(הדמיה: משרד פריאון ברודנר אדריכלים )
המרכז יכלול בין היתר, חנות של יוחננוף בשטח של כ־5,000 מ"ר, אותה תשכור הרשת לתקופה של כ־25 שנים. הרווחים מהפעלת המתחם, כולל מדמי השכירות שישולמו בגין חנות הרשת, יחולקו בין הצדדים בהתאם לשיעור החזקותיהם במתחם.
יוחננוף נמצאת בהליכי הגשת בקשה להיתר בנייה על הקרקע, וצופה כי עלויות הבנייה המיוחסות לה על המתחם יהיו בגובה כ־95 מיליון שקל. מימון עלויות הקמת המתחם, יועמד על ידי כל אחד מהצדדים בנפרד ובהתאם לשיעור החזקותיו בו, כאשר ניהול הקמת המתחם, והניהול לאחר סיום ההקמה, יבוצעו על ידי מליסרון או מטעמה. קבלת החלטות בעניינים מהותיים תהיה טעונה את הסכמת יוחננוף.