סגור
סניף יינות ביתן ב מודיעין סופרמרקט עגלת קניות
סופרמרקט (צילום: עמית שעל)

מעל 100 קמעונאים לא הציגו מחירים לצרכן - וייקנסו בסכום כולל של 9.2 מיליון שקל

מביקורות מפקחי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בחודשים האחרונים נמצאו למעלה מ-100 סופרמרקטים וחנויות פארם שלא סימנו מחירים לצרכן על גבי מוצרים. הפרות נוספות שנמצאו נוגעות להבדל במחירי המוצר בין השלט על מדף למחיר בקופה, אי הקצאת מדף ייעודי למוצרים בפיקוח ועוד

קנסות בסכום כולל של 9.2 מיליון שקל נשלחו ל-100 קמעונאים בעקבות הפרות של חוק הגנת הצרכן בכל הנוגע לחובה להציג מחירים לצרכן. מביקורות שערכו מפקחי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בחודשים האחרונים נמצאו למעלה מ-100 סופרמרקטים וחנויות פארם שהפרו חובות הנוגעות להצגת מחיר לצרכן.
מפקחי הרשות מצאו במהלך הביקורות בחנויות מוצרים ללא סימון מחירים. אמנם בחודש הראשון למלחמה ניתן לקמעונאים פטור זמני מחובת סימון המחירים בשל מחסור בעובדים, אולם הם חויבו להציג שלט ברור עם המחיר על המדף. בביקורות שנערכו בתקופת הפטור, נמצאו סופרמרקטים בהם לא היה כל שלט הכולל את מחיר המוצר.
הפרות נוספות שנמצאו נוגעות להבדל במחיר המוצר בין השלט על מדף למחיר שנגבה בקופה. עוד נמצאו במהלך הביקורות חנויות בהן לא הוקצה מדף ייעודי למוצרים שבפיקוח ולא הוצב שילוט למוצרים בפיקוח. זאת למרות החובה להציג שילוט לצד מוצרים מפוקחים כמו ביצים, מוצרי חלב ולחם שתחת צו הפיקוח על המחירים, עם מחירם העדכני. בחנויות אחרות נמצא כי הקמעונאים לא מציגים לצרכן מחיר ליחידת מידה (מחיר ל-100 גרם מוצר נ״ק).
עד כה הרשות הודיעה על כוונתה להטיל קנסות בסך של 9.2 מיליון שקל לקמעונאים המפרים, להם קיימת זכות על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.
אניטה יצחק, סגנית הממונה וראש אגף חקירות ומודיעין מסרה: "הרשות פועלת לאורך כל השנה, וביתר שאת בחודשים האחרונים, לאכיפה בשווקים במטרה לוודא כי המידע הנדרש לגבי המוצרים הנמכרים בבית העסק מוצג לצרכן בברור, בוודאי זה הנוגע למחיר. מדובר במידע מהותי בעבור הצרכן בכל עת ובוודאי גם בעת הזאת. הפעילות בשטח העלתה ממצאים רבים, ביקורות אשר העלו ממצאים הועברו ומועברים לאגף עיצומים ברשות לפתיחה בהליכים מנהליים כנגדם. לעוסקים רבים שנמצאו מפרים כבר נשלחו הודעות על כוונות חיוב״.