סגור
מעונות אוניברסיטת תל אביב
מעונות אוניברסיטת תל אביב (צילום: באדיבות שיכון ובינוי נדל"ן)

פשרה בייצוגית: דמי השכירות במעונות אוניברסיטת ת"א יתעדכנו גם כלפי מטה

במסגרת בקשה לתביעה ייצוגית נגד שיכון ובינוי, שמנהלת את המעונות, נטען שהחוזה שלה מול הסטודנטים מקפח אותם משום שנקבע בו שהשכירות הצמודה למדד תתייקר אם המדד יעלה, אך לא תוזל בהתאם לירידות. הצדדים הגיעו לפשרה במסגרתה יתוקן הסעיף המפלה לטענתם החל מהשנה הנוכחית

לידיעת הסטודנטים במעונות אוניברסיטת תל אביב: דמי השכירות המשולמים על ידי דיירי המעונות לחברת שיכון ובינוי, והינם צמודים למדד, יתעדכנו גם כלפי מטה כשהמדד ירד ולא רק כלפי מעלה, כך עולה מהסדר פשרה שאושר. בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ביום חמישי הסדר פשרה שהושג במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בשנת 2020, ונוגעת למעונות הסטודנטים.
במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית טען המבקש, רו"ח אורן גזית שלו, באמצעות עורכי הדין זיו איזנר וחוסאם חוסיין ממשרד עורכי הדין זיו איזנר ושות', כי חוזה ההתקשרות למגורים במעונות הסטודנטים, שבין שיכון ובינוי לבין הסטודנטים המתגוררים במעונות, הוא חוזה אחיד הכולל תניה מקפחת.
נטען כי בחוזה נכללה תניית הצמדת דמי המגורים במעונות למדד המחירים לצרכן, לפיה אף שדמי השכירות המשולמים על ידי דיירי המעונות על פי החוזה הינם צמודים למדד וכפופים לעליות ולירידות בו, הם אינם מתעדכנים כלפי מטה במקרה בו המדד יורד מתחת למדד הבסיס. כלומר, נטען כי תנייה הינה חד כיוונית ומהווה תנאי מקפח. שיכון ובינוי דחתה את הטענה נגדה.
בסופו של יום הגיעו הצדדים להסדר פשרה מבלי שאף צד מודה בטענות משנהו. הוסכם כי הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה גם נגד אוניברסיטת ת"א תידחה. עוד הוסכם כי החל משנת הלימודים התשפ"ד, שיכון ובינוי תתקן את תניית ההצמדה בחוזה שייחתם בינה לבין הסטודנטים שיבקשו להתגורר במעונות, כך שהיא תהפוך לתניית הצמדה דו כיוונית מלאה. לפיכך, עדכון דמי השימוש במעונות על פי המדד ייעשה גם במקרה שבו המדד ירד מתחת למדד הבסיסי המוגדר בחוזה.
הוסכם כי התניית ההצמדה שתיכלל בחוזה ההרשאה תציין כי "עם הגיע פרעונו של כל תשלום ותשלום, ייבדק אם הייתה עלייה או ירידה במדד הידוע במועד התשלום לעומת המדד הבסיסי, ובאם יסתבר כי המדד עלה או ירד, יוגדל או יופחת (בהתאמה) סכום התשלום באופן יחסי לתנודות המדד הידוע ביום התשלום לעומת המדד הבסיסי".
1 צפייה בגלריה
עו"ד זיו איזנר
עו"ד זיו איזנר
עו"ד זיו איזנר
עוד הוסכם כי לפנים משורת הדין וכמחווה של רצון טוב בלבד אוניברסיטת ת"א תגדיל את סך המלגות החברתיות השנתיות המוענקות לדיירי המעונות הזכאים בסך כולל של 240 אלף שקל לתקופה של שלוש שנים. כאמור, השופט עודד מאוד אישר את הפשרה וקבע כי ההסדר "ראוי, הוגן וסביר".
ממשרד עורכי הדין זיו איזנר, באי כוח המבקש נמסר: "התובענה מראה את האפשרות להשיג צדק צרכני-וחברתי ולחולל שינוי מול גופים גדולים וחזקים באמצעות כלי התובענה הייצוגית ואנו מבקשים לברך את אוניברסיטת תל אביב, שיכון ובינוי ומייצגיהם, כי בעקבות התובענה גילו רגישות חברתית רפאו העוול לעתיד והביאו לחלוקת מלגות נוספות לדיירי המעונות. כך ראוי לנהוג מול תובענה ייצוגית מרגע שמוכחת צדקתה".
משיכון ובינוי, שיוצגה על ידי עו"ד רונן קצף, נמסר בתגובה כי "החברה ניהלה תמיד את מעונות הסטודנטים שבאחריותה, תוך שרווחתם ואיכות חייהם של הסטודנטים בראש סדר העדיפויות שלה, וכך יהיה גם בעתיד".