סגור
בנייה באשקלון
בנייה באשקלון (צילום: תומר שונם הלוי)

הגרלת "דירה בהנחה" יצאה לדרך - מה הסיכוי שלכם לזכות?

כ-130 אלף משקי בית צפויים להסתער על כ-5,500 דירות מוזלות ב-25 יישובים; נכים ובני המקום ייהנו מעדיפות; כלכליסט מאפשר לכם לבדוק את סיכויי הזכייה - באמצעות טבלה שתתעדכן מדי יום

ההרשמה לסיבוב השני של הגרלות "דירה בהנחה" לשנת 2022 יצאה היום (א') לדרך. כ-130 אלף משקי בית בעלי זכאות צפויים להשתתף ב-95 הגרלות, שיכללו 5,499 דירות ב-25 יישובים ברחבי הארץ.
נתונים אלו מצביעים על כך שמלכתחילה, סיכויי הזכייה של המשתתפים בהגרלות הם נמוכים. הסיכויים מצטמצמים אף יותר, מאחר ש-163 דירות מיועדות לנכים, ו-2,323 דירות - ל"בני המקום", תושבי היישובים בהם מתבצעות ההגרלות.
במילים אחרות, 45% מכלל הדירות בהגרלה הנוכחית מיועדות לבעלי זכאות מיוחדת שזוכים לקדימות בהגרלה על פני שאר המשתתפים.

לפי כללי ההגרלה, תחילה יוגרלו הדירות המיועדות לנכים, ולאחר מכן יוגרלו הדירות לבני המקום.
נכים בעלי זכאות מיוחדת ובני המקום אשר זכו בדירה יימחקו מרשימת הזכאים, ומספר הדירות שהוקצה להם יירד מכלל הדירות בהגרלה הספציפית. אלו שלא זכו רשאים להיכלל בהגרלה גם לשאר הדירות ביישוב יחד עם שאר הנרשמים. המשמעות היא שלמעשה יש שלושה יחסי זכייה שונים: אחד לבעלי זכאות לנכים, השני לבני המקום, והשלישי לשאר האוכלוסייה כולל בני המקום ונכים שלא זכו בדירות.
הנתונים המוצגים בטבלה שלמעלה מתעדכנים בצורה אוטומטית מתוך אתר ההגרלות של משרד השיכון, כמה פעמים ביום. בטבלה מוצגים יחסי הזכייה של משתתפי ההגרלות עבור בני המקום ושאר האוכלוסייה בלבד. זאת מאחר שנתוני ההגרלות שמפרסם במשרד השיכון לא מציגים מידע אודות מספר הנכים שנרשמו. על מנת לחשב את יחס הזכייה לבני המקום בהגרלה מסוימת, חולק מספר בני המקום שנרשמו במספר הדירות שיועדו להם.
על מנת לחשב את יחס הזכייה לשאר משקי הבית קוזזו מספר הדירות המיועדות לבני המקום מכלל הדירות המשתתפות בהגרלה ומספר הזוכים באותן דירות מכלל המשתתפים בהגרלה. כמו כן, מאחר שמספר הדירות המוקצות לנכים נמוך יחסית (1-4 בכל הגרלה, פרט לשתי הגרלות בבית שמש שבכל אחת מהן מוקצות 16 דירות לנכים), קוזז מספר הדירות שיועדות לבעלי זכאות זו מכלל הדירות בהגרלה. זאת מתוך הנחה כי בכל הגרלה ו/או יישוב יהיו מספיק בעלי זכאות מיוחדת לנכים שיתמודדו על הדירות שהוקצו להם. גם אם ישנם מצבים שבהם הנחה זו לא תתממש, ההטיה שעלולה להיווצר בחישוב היחסים היא זניחה יחסית על רקע מספר הזכאים הגבוה שצפוי להירשם לכל הגרלה. חישוב יחס הזכייה בוצע באמצעות חלוקה של מספר הנרשמים בהגרלה מסוימת במספר הדירות שנשארו לאחר הקיזוזים שתוארו.
יצוין כי מתודולוגיית ההגרלות של משרד השיכון קובעת שסדר ההגרלות יהיה מהיישוב הגדול ביותר מבחינת מספר התושבים אל היישוב הקטן ביותר. כמו כן, נקבע בתקנון כי ברגע שאדם זכה בדירה בהגרלה מסוימת הוא יורד באופן אוטומטי משאר ההגרלות. שני המנגנונים האלו משפיעים על חישוב יחסי הזכייה. לאור המורכבות שמנגנונים אלו יוצרים, ובהיעדר נתונים רשמיים, יש בהכרח סטייה כלשהי ביחסי הזכייה. יחסי הזכייה המוצגים בטבלה נכונים רק בהנחה שכל הנרשמים להגרלה מסוימת אכן משתתפים בה. באותה נשימה חשוב לזכור כי על פי רוב מספר הנרשמים לכל הגרלה הוא גבוה מאוד, כך שגם בקיזוז הזוכים בהגרלות קודמות ממספר הנרשמים הסופי, ניתן להניח בסבירות גבוהה למדי שמדובר בסטייה זניחה.
חישוב סיכויי הזכייה נעשה ברמת ההגרלה הבודדת ולא ברמת היישוב כפי שהתפרסמו בהגרלות הקודמות בכלי התקשורת השונים. חישוב של יחסי הזכייה ברמת היישוב על פי רוב מביא בחשבון את מספר הנרשמים השונים באותה עיר, אך מתעלם מהעובדה שלא כל המשתתפים בהגרלה נרשמים לכל ההגרלות באותה העיר ובדרך כלל גם לא מוצגת הפרדה בין יחסי הזכייה לבני המקום לבין יחסי הזכייה לכלל האוכלוסייה. כמו כן, חישוב ברמת ההגרלה הבודדת מתעלמת מהטיות שיכולות להיות כתוצאה מהגרלות שונות באותה עיר, כאשר בחלקן מספר דירות נמוך ובחלקן הגרלה עם מספר דירות גבוה.