$
הכסף

רשות התחרות לבנקים: אפשרו לגופים חוץ-בנקאיים גישה למערכת סליקת התשלומים

רשות התחרות מסירה חסמים לתחרות מול הבנקים בעולם התשלומים: הורתה לחברת מס"ב - שדרכה נסלקות העברות התשלומים בין הבנקים - לאפשר לגופים חוץ-בנקאיים גישה אליה

עירית אבישר 17:4018.06.20

רשות התחרות דורשת מהבנקים לפתוח את הגישה למס"ב לגופים חוץ-בנקאיים. היום (ה') העניקה הרשות פטור חדש להסדר הכובל של חברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), אלא שבהחלטת הפטור נקבעו תנאים חדשים שאמורים לאפשר גישה של גופים חוץ-בנקאיים כמו חברות כרטיסי האשראי, להשתתף במערכת מס"ב בתנאים שווים לבנקים.

 

מס"ב היא חברה בבעלותם המשותפת של חמשת הבנקים הגדולים, ודרכה נסלקות כל עסקאות העברת תשלומים בין בנקים. עד לאחרונה, ההשתתפות במס"ב ניתנה אך לבנקים. אלא שבשנים האחרונות חלו בעולם התשלומים שינויים דרמטיים, ועיקרם פיתוח אפליקציות תשלומים (כיום בישראל עיקר השימוש באפליקציות התשלומים הוא באפליקציות שבבעלות הבנקים). בנוסף נוצרו שתי שחקניות עצמאיות בתחום - ישראכרט ומקס שהופרדו מהבנקים הגדולים בעקבות רפורמת שטרום.

 

אחד החסמים שמקשה על אותם גופים להתחרות בבנקים הוא גישה למערכת מס"ב בתנאים שווים לתנאים שמקבלים הבנקים. הדבר חשוב בעיקר היות ומס"ב מפתחת בימים אלה מערכת להעברת תשלומים מיידית, שתאפשר ללקוחות לשלם בבתי העסק ללא מזומן או כרטיס אשראי. המערכת החדשה הזו של מס"ב תביא לכך שאפליקציות התשלומים יוכלו לדלג על השימוש בתשתית חברות כרטיסי האשראי - מהלך שעשוי להחליש את חברות כרטיסי האשראי, ולכן עליהן לקבל גישה למס"ב, בכדי שיוכלו לפתח פתרונות אלטרנטיביים.

 

הממונה על התחרות מיכל הלפרין הממונה על התחרות מיכל הלפרין צילום: יריב כץ

 

 

מס"ב תחייב לקבל כמשתתף כל נותן שירותי תשלום בעל רשיון, ולאפשר לכל משתתף ליטול חלק בוועדות הפנימיות של מס"ב הנוגעות לענייניו. כמו כן, נאסר על חמשת הבנקים הגדולים לסרב סירוב בלתי סביר לתת לגוף חוץ-בנקאי את שירותי הייצוג הנדרשים על מנת לאפשר את חיבורו למס"ב כמשתתף. היות וההגדרה "סירוב בלתי סביר" היא מופשטת למדי, הוחלט גם לתת לבנקים תמריץ כלכלי לעבוד בשיתוף פעולה גם הגופים החוץ-בנקאיים בנושא החיבור למס"ב. על כן הרשות, בראשות מיכל הלפרין, החליטה כי כל עוד הבנקים לא יספקו שירות שכזה לגופים החוץ-בנקאיים, הם עצמם לא יוכלו לעשות שימוש במערכת התשלומים המיידית באפליקציות התשלומים שלהם.

 

נזכיר כי בחודש שעבר התערב גם בנק ישראל בנושא כששלח מכתב חריג למערכת הבנקאית, ובו הבהיר לבנקים כי עליהם לאפשר לחברות כרטיסי האשראי ולגופים חוץ-בנקאיים גישה למערכת הסליקה והתשלומים של המערכת הבנקאית אשר מופעלת באמצעות

מס"ב, והתריע בפניהם שלא להתנות תנאים בלתי סבירים או סירוב לגישה של אל המערכת.

x