$
הכסף

ברקת יאפשר לפרוס הלוואה מקרן השתלמות ל-15 שנים במקום 7 שנים

הממונה על שוק ההון מקל על נטילת הלוואות מקרנות השתלמות לעמיתים שיש להם מקור הכנסה חודשי קבוע. אלא שמי שהכי זקוק להלוואות הללו הם בעיקר חוסכים ללא מקורות הכנסה קבועים נוספים

רחלי בינדמן 10:0629.03.20

משה ברקת, הממונה על שוק ההון מאפשר לקרנות ההשתלמות וקופות הגמל לתת יותר הלוואות מכספי החוסכים לחוסכים אחרים, כדי לתמרץ אותם שלא למשוך את כספי החיסכון.  

 

ברקת יאפשר לקרנות ההשתלמות להאריך את תקופת החזר ההלוואה לחוסכים שנוטלים מהן הלוואה, מתקופה של עד 7 שנים ל-15 שנה.

 

בנוסף, ברקת יאפשר לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות להגדיל את שיעור ההלוואות על חשבון כספי ההשתלמות הלא נזילות מ-30% מהכסף המנוהל ל-50% מהכסף המנוהל ובלבד שחברת הגמל תקבל אסמכתא כי החוסך הוא בעל מקור הכנסה חודשי קבוע, בדמות קצבת זקנה מקרן פנסיה או חברת ביטוח או פנסיה תקציבית.  

משה ברקת הממונה על שוק ההון משה ברקת הממונה על שוק ההון צילום: עמית שעל

 

מדובר בעיקר באנשים שהשתחררו מצבא קבע וזכאים לקצבה או לחוסכים מבוגרים שכבר מקבלים קצבה ולא משכו עדיין את קרן ההשתלמות. ההקלה הזו לא רלוונטית לרוב החוסכים שאין ברשותם קצבת פנסיה מינימאלית ממקור אחר ומלכתחילה הם החוסכים שעלולים לבקש למשוך את קרן ההשתלמות הנזילה שלהם כדי להתמודד עם ההרעה במצב הכלכלי בעקבות משבר הקורונה.

 

נזכיר כי חברות הגמל דווקא הקשיחו בשבועיים האחרונים את היכולת ליטול הלוואות מקרנות ההשתלמות והורידו את שיעור הסכום מתוך הסכום המנוהל שניתן לקחת כהלוואה וכן ייקרו את ריבית ההלוואה מפריים פחות חצי אחוז לריבית הפריים.

 

בשבוע שעבר ניתח כלכליסט את שיעור ההלוואות לעמיתים מתוך סכומי הכסף המנוהלים בקופות הגמל. הנתונים הראו כי בחלק ממסלולי הגמל וההשתלמות כמעט 8% מהכספים של יתר החוסכים מושקעים בהלוואות לעמיתים אחרים בריבית מאד נמוכה.

 

הדבר מקשה על הגופים שהעניקו הלוואות בהיקף כה משמעותי לנצל את הזדמנויות ההשקעה שנפתחו בשוק בעקבות הירידות בשווקים כדי להשקיע באגרות חוב בתשואות גבוהות יותר.

 

ההלוואות הללו אמנם מסייעות לחוסך הפרטני שלא למשוך את כספי ההשתלמות שלו אך מנגד מדובר בהשקעה לכל דבר של יתר כספי החוסכים. בימים כתיקונם רואים מנהלי ההשקעות של הגמל בהלוואות הללו לעמיתים כאפיק סולידי המחליף נזילות בדמות פיקדון בבנק או מק"מ אלא שכעת מדובר במשקולת לא נזילה שמקשה על מנהל ההשקעות לנצל את ההזדמנויות בשווקים.

x