$
הכסף

ברקת נגד אגף התקציבים: "מצר את צעדי רשות שוק ההון כרגולטור עצמאי"

הממונה על שוק ההון מגיב לראשונה למלצה של בכירי אגף התקציבים להפקיע ממנו את סמכויות הפיקוח על גוגל פיי, אפל פיי וחברות הפינטק שאמורות לחולל תחרות בשוק הבנקאות; לדבריו, "הצוות שכתב את ההמלצות נמצא בניגוד עניינים, לא מדובר באנשי מקצוע או אקדמיה המבינים ברגולציה"

רחלי בינדמן 17:4315.01.20

משה ברקת משיב מלחמה להמלצות הצוות של אגף התקציבים וסגן שר האוצר להפקיע מידיו את סמכויות הפיקוח על נותני שירותי התשלום וחברות הפינטק שאמורים לחולל את התחרות במערכת הבנקאית בעידן החדש.

 

 

"הצוות שכתב את נייר ההמלצות בעניין זהות המפקח הינו צוות מצומצם שכלל 3 אנשים מאגף תקציבים. לא מדובר בוועדה מקצועית של אנשי מקצוע או אקדמיה המבינים ברגולציה.

משה ברקת הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת הממונה על רשות שוק ההון צילום: עמית שעל

 

"הצוות לא שיתף את הגורמים הרלוונטיים, לרבות רשות שוק ההון. הצוות לא ביצע ניתוח מעמיק של השלכות המלצותיו על השווקים השונים בישראל וכלפי הגופים המפוקחים הנוכחיים והעתידיים. הצוות לא התייעץ עם גורמים מומחים בתחום, לא שיקף בנייר ההמלצות התייחסות לפרקטיקות הנהוגות בעולם לגבי מודל פיקוח רצוי בתחום השירותים הפיננסיים.

 

"לא דיווח על הדיונים שקיים ועם מי, כדי להגיע למסקנותיו. בנוסף, נייר העבודה שניכר כי נכתב בחופזה, רצוף טעויות עובדתיות ביחס לרשות שוק ההון, ומעיד על חוסר הבנה או חוסר רצון של הכותבים ללמוד ולהבין את תהליכי העבודה ברשות שוק ההון, שהינה רגולטור פיננסי עצמאי ומקצועי, לרבות טענה שגויה על אי עמידה בזמני הרישוי המנויים בחוק, ועל תת הסדרה, בד בבד עם טענות על צינון התחרות בצורה מכוונת ושגויה". כך מסרו מרשות שוק ההון.

 

דחיית בקשות לרישיונות מגורמים מפוקפקים

 

בהמשך מגיב ברקת לכל אחת מהטענות שעלו בהמלצות של הצוות. הוא מבהיר כי בניגוד לטענת הדו"ח, רשות שוק ההון עומדת בזמני הרישוי הנדרשים על פי דין ואינה פוגעת בזמינות השירותים של נותני השירותים הפיננסים שעל הסדרתם היא אחראית.

 

לפי הרשות, "בחודש יוני 2019 הסתיימה תקופת מעבר בת שנתיים, בה לא חלה מגבלת זמן על קבלת החלטת הרשות בעניין מבקש רישיון. החל מחודש יוני 2019 נכנסה לתוקף הדרישה בחוק למענה למבקש רישיון תוך 70 יום, ולאחר תגובתו מענה תוך 70 יום נוספים, אשר בה הרשות עומדת. הנה כי כן, לא חל כל עיכוב במועדים שנקבעו על פי דין. כמו כן, יצוין כי כ-70% מפוטנציאל התחרות בשוק פעיל כבר כעת, מכח אישור המשך עיסוק או רישיון".

 

עוד מבהיר ברקת כי "הרשות יצרה תשתית ארגונית התומכת בקידום פינטק וגורמים מחוללי תחרות, בד בבד עם הרחקת גורמים הפועלים באופן לא חוקי או המסכנים את שלום הציבור". לטענתו רק 10% ממבקשי הרישיון של נותני שירותים פיננסים שהגיעו לרשות הם מחוללי תחרות אמיתיים ומנגד הרשות "משקיעה משאבים משמעותיים בתהליך דחיית מבקשי רישיון אשר אינם עומדים בדרישות, כחלק מהמשימה עליה הופקדה הרשות במסגרת החוק להרחקת גורמים הפועלים באופן לא חוקי או המסכנים את שלום הציבור, כאשר כמחצית ממבקשי הרישיון הינם מועמדים לדחייה".

 

במילים אחרות, ברקת טוען כי הוא משחית את זמנו על עיסוק בדחיית בקשות לרישיונות מגורמים מפוקפקים על גבול השוק האפור, ולא באמת פוגע בתחרות כשלא מאפשר להם לקבל רישיונות.

 

יוגב גרדוס סגן הממונה על התקציבים יוגב גרדוס סגן הממונה על התקציבים צילום: דוברות משרד האוצר

 

טענות אגף תקציבים הינן כי הרשות אינה מעוניינת לפקח על נותני השירותים הפיננסיים, וכי אין לה מסוגלות לתת מענה לפיקוח על פעילות חברות ה-API ו- PSD, סותרות את הנעשה בפועל על ידי הרשות.

 

הרשות הייתה מעורבת פעילה בקידום שירותי התשלום יחד עם משרד המשפטים, בנק ישראל, היועמ"ש באוצר, רשות התחרות ואף אגף התקציבים. הרשות היא זו שהובילה את כתיבת הטיוטה האחרונה של תזכיר חוק ה-PSD, ושלחה אותו לפני כחודשיים להערות הגורמים השונים, וזאת במטרה לזרז את הסדרת הפיקוח על תחום זה. הרשות מובילה את תהליך רישוי גופי פינטק בישראל חלק מאותם גופים, כמו גם גופים נוספים עליהם מפקחת הרשות, מערבים בפעילותם פעילות של שירותי תשלום. בנוסף, יש לציין כי רשות שוק ההון הייתה חלוצה בהכנסת תהליכי API בתחום הביטוח והפנסיה - הר הביטוח, המסלקה, הר הכסף וכן הלאה".

 

ברקת אף תוקף את אנשי אגף התקציבים בטענה כי הם פועלים להצר את צעדיו של רגולטור פיננסי עצמאי. לדבריו, "אגף תקציבים מצר בפועל את צעדיו של רגולטור פיננסי עצמאי, ללא לקיחת אחריות על פעולותיו" וטוען כי באגף מתעקשים שלא להעניק לו משאבים לטובת יכולות פיקוח ראויות "חרף התראות חוזרות ונשנות, אגף תקציבים לא נענה לבקשות הרשות להגדלת המשאבים והתשתיות העומדים לטובתה לצורך ביצוע תפקידה כמפקח על השירותים הפיננסים המוסדרים וביכולת שלה לפעול באופן עצמאי, בדומה לרגולטורים פיננסיים אחרים בישראל ומחוצה לה. הרשות מצויה במחסור חמור של משאבים ותקציבים, לרבות לצורך בניית מערכות המידע וחיזוק ההון האנושי המוקצים לפעילות זו. הטענה של הפיכת אגף שוק ההון לרשות עצמאית כפי שצוין בחוק, רחוקה מלהיות ממומשת במציאות באופן מלא.

 

 

יצחק כהן סגן שר האוצר יצחק כהן סגן שר האוצר צילום: גדי קבלו

 

"רגולטור פיננסי כמו רשות שוק ההון צריך לפעול באופן עצמאי ונטול אינטרסים כדי להגן על הציבור, כך גם צוין על ידי ארגונים בין לאומיים והן בדברי ההסבר לחוק הפיקוח על הביטוח. אך זה לא המצב, הרשות נתקלת בחסמים רבים מצד גורמים שונים כדי לנסות להשפיע על אופן פעולתה. תקציב הרשות הינו בחסר ביחס לרגולטורים אחרים והוא נשלט באופן בלעדי על ידי אגף התקציבים מה שמקשה על אופן הפיקוח של הרשות בכל תחומי פעולתה. הצוות שעסק בכתיבת הדוח הוא גם הצוות שקובע את תקציב הרשות ולכן צוות זה נמצא בניגוד עניינים. צוות זה אף ציין בנייר ההמלצות שכדאי להעביר את הפיקוח לגורם שיוכל לפעול בצורה תקציבית עצמאית וגיוס עצמאי של כוח אדם.

 

"רשות שוק ההון אינה משרד ממשלתי ויש לה אחריות וחובה לפקח בכל תחומי פעולתה בצורה המקצועית והטובה ביותר וללא ניסיונות התערבות בפעולותיה, כל זה יוכל להתבצע אך ורק אם תהפוך להיות רגולטור עצמאי לחלוטין בדומה לרגולטורים פיננסיים אחרים בישראל ומחוצה לה".

x