$
צרכנות פיננסית

מדינה באוברדראפט: 42% ממשקי הבית בישראל במינוס

על פי נתוני הלמ"ס, 1.1 מיליון משקי בית בישראל היו בשנה החולפת במינוס לפחות חודש אחד. ל-5% ממשקי הבית נחסם החשבון אשתקד לפחות פעם אחת. משקי הבית הערבים היו באוברדראפט לפרקי זמן ממושכים יותר מאלה היהודים

בילי פרנקל 12:5910.12.19

מדינה במינוס: 42% ממשקי הבית בישראל שבבעלותם חשבון בנק, היו במצב של משיכת יתר (אוברדרפט) בחשבונם לפחות חודש אחד במהלך השנה האחרונה. מדובר בלא פחות מ-1.1 מיליון משקי בית, שכוללים 4 מיליון נפשות. כך עולה מסקר בעלות על נכסים פיננסים של משקי בית, שמפרסמת היום (ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). עם זאת, לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2013 - הפעם האחרונה בה נמדד נתון זה - נמצא ש-54% מהמשפחות נמצאות במצב של משיכת יתר.

 

 

 

הסקר, הנערך זה השנה השישית ברציפות, עוקב לאורך השנים אחר מדגם קבוע של כ-4,000 משקי בית עם כ-12 אלף נפשות. לפי הממצאים, כמחצית (52%) ממשקי הבית שיש בהם ילדים, היו במשיכת יתר בשנה האחרונה לפחות חודש אחד, לעומת 30% ממשקי הבית שאין בהם ילדים.

 

(אילוסטרציה) (אילוסטרציה) צילום: שאטרסטוק

 

 

נוסף על כך, 22% ממשקי הבית דיווחו שהם נמצאים באוברדרפט בדרך כלל, ושהיו במצב של משיכת יתר 10 חודשים או יותר בשנה האחרונה. ב-2013 עמד הנתון על 34%. בנוסף, 10% ממשקי הבית היו במצב של משיכת יתר לתקופה של עד 3 חודשים, ו-10% נוספים בין 4 ל-9 חודשים. מקרב משקי הבית עם ילדים – כמחציתם היו במשיכת כמחצית ממשקי הבית.

 

מבין משקי הבית שהיו במשיכת יתר, 26%, שהם 295 אלף משקי בית עם 1.1 מיליון נפשות, דיווחו שהם קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק בשל חריגות ממסגרת האשראי בשנה האחרונה, לעומת 7% שקיבלו 6 פניות ומעלה. ל-5% מממשקי הבית הללו (כ-60 אלף משקי בית שבהם 243.5 אלף נפשות), נחסם החשבון לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה, כאשר ל-3% מהם החשבון נחסם ליותר מחודש אחד.

 

משכנתא, הלוואות וחסכונות

 

עוד מגלה הסקר, כי ל-27% ממשקי הבית בישראל יש משכנתא, שהם 740 אלף משקי בית עם כמעט 3 מיליון נפשות, כאשר גובה אומדן ההלוואה הממוצעת שנותרה לפירעון עומד על כחצי מיליון שקל. שיעור משקי הבית יהודיים עם משכנתא גבוה בהרבה מזה של הערביים, עם 31% לעומת 4% בהתאמה.

 

שיעור משקי הבית עם משכנתא מטפס עם העלייה בהכנסה החודשית לנפש, מ-14% בחמישון התחתון עד ל-35% חמישון הרביעי, אבל בחמישון העליון הוא יורד ל-33%. כן נמצא, כי כמעט מחצית מהמשפחות עם ילדים שגיל הילד הצעיר קטן מ-18 (44%) משלמות משכנתא, וכך גם שליש (27%) מהמשפחות עם הורה יחיד. בקרב משקי בית ללא ילדים, צונחים שיעורי המשכנתא ל-13%-15%.

 

 

משכנתא משכנתא צילום: שאטרסטוק

 

המשכנתא מושפעת גם מגודל מספר הנפשות בבית, כאשר השיעורים מטפסים עד למשקי בית של 5 נפשות, ומשם יורדים בחזרה. כך, ל-10% ממשקי הבית שבהם נפש אחת יש משכנתא, לעומת 47% ממשקי הבית בני 5 נפשות, ולא הרחק מהשיעור שנרשם בקרב משקי בית בני 10 נפשות ויותר (14%).

 

בבחינת הלוואות שאינן משכנתא נמצא כי 29% ממשקי הבית, שהם כ-790 אלף משקי בית עם 3 מיליון נפשות, מחזיקים בהלוואות בגובה ממוצע של 96.2 אלף שקל למשק בית. בבחינת מקורות ההלוואה – הרוב המכריע (92%) לקחו הלוואה מהבנק, 7.5% מחברת כרטיסי אשראי, 5% מחברת הביטוח, ו-5% מאדם פרטי או מארגון פרטי.

 

ומה לגבי חסכונות? כשני שלישים (66%) ממשקי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקרן פנסיה (1.78 מיליון משקי בית), ומחצית ממשקי הבית (51%) דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקופת גמל. שיעור החוסכים עולה עם העלייה בהכנסות משקי הבית, כאשר -87% ממשקי הבית בחמישון העליון מחזיקים בחיסכון - פי 2.6 מאשר בחמישון התחתון (34%).  

 

פערים בין אוכלוסיות

 

עוד מלמדים הממצאים, כי ל-2.5% ממשקי הבית בישראל (69.4 אלף משקי בית בישראל הכוללים 242.4 אלף נפשות), אין כל חשבון בנק. כאן, כמו בשאר הפרמטרים, נמצאו פערים משמעותיים בין האוכלוסייה היהודית לערבית, כאשר משקי הבית הערביים מדובר ב-13%, לעומת פחות מ-1% בלבד בקרב משקי הבית היהודיים.

 

בחלוקה לפי הכנסות נמצא, כי ל-9% ממשקי הבית בחמישון התחתון אין חשבון בנק, בהם 20% ממשקי הבית הערביים בחמישון זה לעומת 2% בלבד ממשקי הבית היהודיים. עם זאת ככל שעולה ההכנסה החודשית ברוטו לנפש, מצטמצם הפער בין קבוצות האוכלוסייה.

 

עוד נמצא כי רמתה השכלה משפיעה על קיומו של חשבון בנק, כאשר ל-12% ממשקי הבית שבהם משיב הסקר בעל השכלה של 8 שנות לימוד או פחות - אין חשבון בנק, לעומת פחות מאחוז בלבד ממשקי הבית שלנציגם 13 שנות לימוד ומעלה. גם במקרה זה יש פערים, כאשר ל-19% ממשקי הבית הערביים שלנציג שלהם 8 שנות לימוד או פחות - אין חשבון בנק, לעומת 5% בלבד ממשקי הבית היהודיים עם אותו מספר שנות לימוד. הפער מצטמצם עם העלייה בשנות הלימוד ל-7%, במשקי בית עם השכלה של 13 שנות לימוד ומעלה.

 

 

היישוב הערבי פרדיס (ארכיון) היישוב הערבי פרדיס (ארכיון) צילום: אלעד גרשגורן

  

גם בשאר הפרמטרים נמצאו פערים. כך למשל, ל-16% ממשקי הבית בארץ אין כרטיס אשראי (כ-425 אלף משקי בית שבהם כ-1.3 מיליון נפשות), כאשר משקי הבית הערביים תופסים נפח גדול יותר, עם כמחצית ממשקי הבית שאין להם כרטיס אשראי, לעומת 11% ממשקי הבית היהודיים.

 

בבחינת משקי הבית שיש ברשותם כרטיס אשראי נמצא, כי 13% דחו את מועד התשלום על קנייה שביצעו, בהם 33% ממשקי הבית הערביים ו-11% ממשקי הבית היהודיים, וכי 17% ביצעו קנייה בפריסה לתשלומים עם ריבית, בהם 46% ממשקי הבית הערביים ו-15% ממשקי הבית היהודיים.

 

גם שיעור משקי הבית הערביים שקיבלו פנייה מהבנק בשל חריגות ממסגרת האשראי, גבוה לעומת משקי הבית היהודיים (36% שקיבלו פניה אחת לפחות, לעומת 25% בהתאמה). בנוסף, משקי בית יהודיים נמצאים באוברדרפט פחות זמן ממשקי בית ערביים, כאשר 33% ממשקי הבית הערביים היו במשיכת יתר כמעט כל השנה האחרונה (10-12 חודשים), לעומת 21% ממשקי הבית היהודיים.

 

x