$
הכסף

הפועלים לא לקח אחריות על צ'קים שאבדו בדואר - וישלם קנס של 385 אלף שקל

הפיקוח על הבנקים הטיל קנס על הבנק בשל אי תיקון ליקוי בהתאם להוראות הפיקוח בנושא שליחת צ'קים בדואר. חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "אנחנו מייחסים חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם"

רחלי בינדמן 15:2003.04.19

הפיקוח על הבנקים מטיל עיצום כספי על בנק הפועלים בשל אי תיקון ליקוי בהתאם להוראות הפיקוח בנושא שליחת צ'קים בדואר. הפיקוח דרש מהבנק שבמקרה של אובדן פנקס הצ'קים שנשלח בדואר, בנק הפועלים ייקח את האחריות והנזק על עצמו ולא יטיל אותם על הלקוחות.

 

 

 

מפנייה שהתקבלה ביחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים עלה כי בטופס ההצטרפות לשירות משלוח פנקסי צ'קים בדואר ישראל, בנק הפועלים הטיל על הלקוח את האחריות למלוא הנזקים שעלולים להיגרם לו עקב השימוש בשירות. הלקוח התבקש לאשר, בין היתר, כי האחריות לכל תוצאה, נזק ותשלומים העלולים להיגרם כתוצאה ממשלוח פנקסי הצ'קים תחול עליו, וכן כי לבנק לא תהא אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב משלוח הצ'קים בדואר והשימוש לרעה בצ'קים.

 

אריק פנטו מנכ"ל בנק הפועלים אריק פנטו מנכ"ל בנק הפועלים צילום: עמית שעל

 

באוגוסט 2018 שלח הפיקוח על הבנקים לבנק עמדה בנושא "ליקויים בשירות משלוח פנקסי צ'קים ללקוחות באמצעות דואר ישראל", לפיה הבנק נדרש לתקן לאלתר את כל המסמכים המטילים אחריות על הלקוח ולהבהיר בהם כי הבנק יישא במלוא הנזקים שייגרמו ללקוח במקרים בהם הצ'קים הגיעו לצד שלישי. בדיקה שנערכה בנובמבר 2018 באמצעות ניסיון להזמנת פנקסי צ'קים באתר האינטרנט של הבנק העלתה כי הבנק לא תיקן את המסמכים כנדרש, והאחריות לכל תוצאה ונזק בגין השימוש בשירות כפי שבאה לידי ביטוי במסמכי הבנק, חלה על הלקוח.

 

העיצום בסך 385,000 שקל הוטל על בנק הפועלים בשל אי תיקון ליקוי.

 

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. הטלת מלוא האחריות על הלקוח, בעת משלוח פנקסי צ'קים בדואר, גם בנסיבות שאינן בשליטתו של הלקוח, תוך מתן פטור גורף מאחריות לבנק, אינה מקובלת עלינו".

 

בפיקוח על הבנקים מסרו כי לקוח שעשה שימוש בשירות משלוח פנקסי צ'קים בדואר, ופנקס הצ'קים לא הגיע ליעדו והוא רואה עצמו ניזוק, מוזמן לפנות בנושא לנציבות פניות הציבור בבנק הפועלים. במידה ופנייתו לא נענתה לשביעות רצונו, באפשרותו לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים. הפנייה ליחידה היא ללא עלות וללא צורך בייצוג.

 

מהפועלים נמסר בתגובה: "הבנק מקבל את עמדת הפיקוח על הבנקים, תיקן את הסעיף הרלוונטי בהסכם ויישם את הוראת הפיקוח במלואה. ראוי לציין כי משלוח פנקסי השיקים ישירות לביתם של הלקוחות נועד להקל עליהם ולהעניק להם חווית שירות משופרת. נדגיש כי במבחן המציאות, מאז שהופעל השירות הבנק טיפל במקרים בהם פנקסי הצ׳קים לא הגיעו ליעדם, כך שבפועל לא נגרם נזק ללקוחות".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x