$
צרכנות פיננסית

רפורמה חדשה שכוללת תוספת שמאים ודירוג מוסכים מיועדת להוזיל את הביטוח המקיף לרכב

המפקחת על הביטוח פרסמה טיוטת עקרונות לרפורמה שמטרתה למנוע ניגודי עניינים בין חברות הביטוח לשמאים והמוסכים, וכך להוזיל את הביטוח המקיף. מהמסמך עולה בין היתר כי רשימות השמאים המצומצמות יבוטלו, ואלה ייבחרו אקראית מתוך מאגר

רחלי בינדמן 09:4929.01.17

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פרסמה בסוף השבוע טיוטת עקרונות חדשה לרפורמה בשוק מוסכי ושמאי הרכב שנועדה להוזיל את ביטוחי הרכב המקיף. הטיוטה פורסמה על רקע דיונים ארוכים שהתקיימו בחודשים האחרונים בין איגוד המוסכים, איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח. הרפורמה עתידה להסדיר את אופן עבודת חברות הביטוח מול שמאי הרכב, במטרה לאפשר פעילות אובייקטיבית וחסרת פניות מצד שמאים בעת טיפול בתביעות.

בשנה החולפת ערכו בפיקוח ביקורת בחברות הביטוח על מנת לבחון את מפת האינטרסים של השחקנים השונים בשוק. הביקורת מצאה כי היו מקרים שבהם שמאים, שאמורים היו לקבוע את גודל הנזק של הרכב לצורך קביעת הפיצוי למבוטח, ניפחו אותו ואת עלויות התיקון על רקע הסכמים בינם לבין מוסכים מסוימים. זאת כפועל יוצא להעלאת תעריפי הביטוח. בנוסף, לא פעם נמצא כי סוכני הביטוח היו מעורבים בכך כשהפנו מבוטחים למוסכים ולשמאים מסוימים שמהם קיבלו טובות הנאה. על רקע הביקורת הוקם צוות בין־משרדי של נציגי משרד התחבורה ונציגי הרשות לשוק ההון לצורך קביעת קווים מנחים לעבודת שמאי הרכב והמוסך המטפל הפועלים במסגרת תביעת הביטוח.

 

בראש ובראשונה, כדי לצמצם השפעות גורמים שונים על עבודת השמאי, מציעה סלינגר לבטל את רשימות שמאי החוץ המצומצמות שמחזיקות חברות הביטוח, ולהורות להן לעשות שימוש במאגר שאליו יוכל להצטרף כל שמאי שיענה לקריטריונים שיוגדרו בהמשך. החשש מרשימה מצומצמת הוא שלחלק מהשמאים יש הסכמים לא כתובים עם מוסכי הסדר של חברות הביטוח לניפוח המחיר, וסוכן ביטוח עלול להפנות מבוטח לשמאי מסוים. ברגע שהרשימה תפתח, הבחירה בשמאי תהיה אקראית לחלוטין. כמו כן, מוצע להוסיף דרישת תיעוד למספר השומות שיבצעו שמאי המאגר. זאת במטרה למנוע ניווט מבוטח על ידי גורמים אינטרסנטיים.

 

בנוסף, כדי לצמצם את ניגודי העניינים בין חברת הביטוח לשמאי, מוצע לקבוע כי שמאי שמספק שירותי שומה נגדית (הערכה מטעם החברה) לחברה ייחשב כ"שמאי הבית שלה" ולא יוכל להיכנס למאגר השמאים. עוד מתוך הטיוטה, על מנת לצמצם מחלוקות בין חברת הביטוח לשמאי ולמוסך המתקן, מוצע לדרוש משמאי להעביר את הצעת התיקון של הנזק לחברה לפני התחלת תיקונו. בפועל קיימים מקרים בהם ההצעה ניתנת לאחר שהרכב תוקן.

 

נדבך משמעותי נוסף ברפורמה המתגבשת הוא הרחבת מספר מוסכי ההסדר עמן עובדות חברות הביטוח. כיום לחברות יש רשימת מוסכים שדרכם המבוטח יכול לבצע את תיקון הרכב. לפי הטיוטה, במטרה להיטיב עם השירות למבוטחים ולשפר את התהליך המתקיים בין חברות הביטוח למוסכים, מוצע לקבוע עקרונות שיחייבו את חברות הביטוח לאפשר לכל מוסך שיעמוד בסטנדרטים מסוימים לשמש כמוסך הסדר ולהעניק שירות למבוטחיה או לניזוק צד ג'.

 

מנגד, יתאפשר לכל מבוטח לבחור את המוסך המוסכם מתוך רשימת המוסכים באמצעות ציונים שימדדו את רמת שביעות הרצון של מבוטחים אחרים. זאת במטרה לאפשר שקיפות ולעודד את המוסכים לשפר את רמת שירותם.

 

סעיף נוסף ברפורמה נועד להוזיל את חלקי החילוף לרכב. שוק החלפים וכן עלויות התיקום נמצאים במגמת עלייה לאורך השנים. כל התביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בענף רכב רכוש נאמדות בכ־6 מיליארד שקל בשנה.

 

כיום, יבואן חלפים קובע מחיר לחלף ולחברת הביטוח אין שום יכולת מיקוח. בעקבות זאת, המשווק של החלף וכן המוסך גוזרים קופון על החברות, ומי שכמובן משלם את המחיר הם המבוטחים, שהעלות הזו מגולגלת עליהם דרך הפרמיה. סלינגר מבקשת כעת לקבוע כי מחיר החלף הנדרש לא יעלה על המחיר שחברת הביטוח היתה יכולה להשיג בעצמה.

 

מאיגוד השמאים נמסר בתגובה: "האיגוד מתנגד בכל תוקף לבחירה רנדומלית של שמאי אשר תשאיר למעשה את המצב כמו שהוא ותפגע בתחרות החופשית בשוק תיקוני הרכב לאחר תאונה. גם הדרך בה הדברים נעשו, איננה מקובלת, הובטח משהו אחד לטובת הצרכנים, כאשר "מאחורי הגב" בלחץ חברות הביטוח, מוסמסו ההבטחות".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x